Login

Hydrotheek

help
Samenwerking met tbs-kliniek Veldzicht verlengd \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Gerner, H. van \ 2008
De samenwerking met Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht in Balkbrug voor het maken van vangmiddelen voor muskusratten wordt verlengd. Beide partijen zijn positief over het samenspel en gaan ook in 2008 met elkaar in zee
help
Kennisdocument Watercrassula [Boek]
Boute, M. \ 2013
Als onderdeel van het project “pilots bestrijding exoten 2012” hebben waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel BEWA gevraagd een overzicht te maken van de ontwikkelingen rond Watercrassula aangezien er weinig bekend is over de actuele situatie, ...
help
Beheer van muskusratten in Nederland : effectiviteit van bestrijding op grond van historie en een grootschalige veldproef [Boek]
Bos, Danie͏̈l \ Klop, E. \ Hemert, H. van \ La Haye, Maurice \ Hollander, H. \ Loon, E. van \ Ydenberg, R. \ 2016
Het voorliggende rapport is een beknopte Nederlandstalige samenvatting van een driejarig onderzoek naar de bestrijding van Muskusratten in Nederland. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen waarin diverse aspecten van de bestrijding onder ...
help
Naar bestrijdingsmogelijkheden van de Zonnebaars \ De levende natuur [Artikel]
Kleef, H.H. van \ Delft, J.J.C.W. van \ 2012
In Nederland is de uitheemse Zonnebaars (Lepomis gibbosus) bezig met een opmars : een ongewenst, want schadelijk verschijnsel in natuurlijke wateren. De vraag is welke mogelijkheden er zijn om deze soort te bestrijden. Om daar antwoord op te vinden i ...
help
Waterteunisbloem is de mooiste plaagplant : aan de waterkant \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]Bijbehorende website
Zonderwijk, M. \ 2007
De waterteunisbloem is een nieuwkomer in onze sloten en plassen. Deze opvallende geelbloeiende vijverplant is in 1990 voor het eerst in het wild in Nederlandse sloten en kanalen aangetroffen, in 1996 gebeurde dat in België. De van oorsprong Zuid-Amer ...
help
Bestrijden blauwalgen : casus Almere Haven : een praktische aanpak \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Burger, D. \ Groot, S. \ 2008
Nu het weer zomer is staan de waterbeheerders opnieuw voor de vraag hoe het beste drijflagen van blauwalgen kunnen worden voorkomen of bestreden. De gemeente Almere en Deltares hebben samen met Rijkswaterstaat direct toepasbare en praktische oplossin ...
help
Concept-afwegingskader beheersing invasieve oever- en waterplanten [Boek]
Dijk, C. van \ Riemens, M. \ 2014
Uitheemse, woekerende oeverplanten en waterplanten kunnen voor veel problemen zorgen in de waterbeheersing. Dan is bestrijding gewenst. Dit rapport is een eerste stap in de ontwikkeling van een volwaardig afwegingskader voor het kiezen van de meest a ...
help
Beestjes bestrijden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2008
Veiligheid is een van de allerbelangrijkste taken van de waterschappen. Daarvoor moeten de schappen wel van alles doen. Zoals strijden tegen duizenden muskusratten. Toch was Nederland tot de jaren tachtig van de twintigste eeuw grotendeels “muskusrat ...
help
Pilots bestrijding exotische wateren oeverplanten : Parelvederkruid, Waterteunisbloem, Reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop : beheersen of bestrijden?! [Boek]
Boute, M. \ 2013
In de beheergebieden van Waterschappen De Dommel en Aa en Maas is sprake van overlast door exotische planten en dieren. Vooral exotische water- en oeverplanten leveren voor de waterschappen problemen op. Om deze reden doen de waterschappen mee aan ee ...
help
Jaarverslag ... / Nederlandse muskusrattenbestrijding [Jaarverslag, serie]
Nederlandse Muskusrattenbestrijding \ 2008-
help
Jaarverslag 2007 muskusratten- en beverrattenbestrijding / Provincie Groningen \ Jaarverslag ... muskusratten- en beverrattenbestrijding / Provincie Groningen [Jaarverslag]
2008
In 2007 zijn in de provincie Groningen ongeveer evenveel muskusratten gevangen als in 2006. In 2006 waren dat er 25.319, in 2007 iets meer, namelijk 25.382. Daarnaast zijn er in 2007 in totaal 25 beverratten gevangen bij Winschoten en bij Ter Apel. D ...
help
Naar objectieve schatting van aantallen Muskusratten in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Bos, D. \ Belle, J. van \ Wieren, S.E. van \ Ydenberg, R.C. \ Goedhart, P.W. \ 2010
Discussies over Muskusratten en muskusrattenbestrijding worden gehinderd door een gebrek aan inzicht in de feiten, en een gebrekkig begrip ten aanzien van de populatiedynamiek van deze dieren in Nederland. Welk effect heeft bestrijding in haar huidig ...
help
Jaarverslag ... muskusratten- en beverrattenbestrijding / Provincie Groningen [Jaarverslag, serie]
Provincie Groningen \ [?]-
help
Bestrijding Grote Waternavel, Waterteunisbloem en Parelvederkruid : resultaten van een kasproef naar de effectiviteit van branden en frequente manuele bestrijding op de groei van H. ranunculoides, L. grandiflora en M. aquaticum bij verschillende nutriëntenniveaus van de bodem [Boek]
Michielsen, J.M. \ Riemens, M.M. \ 2012
Grote waternavel, Parelvederkruid en Waterteunisbloem zijn invasieve exoten die in zowel Vlaanderen als Nederland voor problemen zorgen. De belangrijkste problemen zijn wateroverlast en schade aan inheemse soorten. De waterschappen en provincies die ...
help
Water- en oevervegetatie en haar bestrijding [Boek]
Stryckers, J. \ 1968
help
Veranderingen in muskusrattenbestrijding \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huizinga, H. \ 2008
Muskusratten worden bestreden. Waar en de wijze waarop is echter in discussie. Vanwege de nieuwe Waterwet wordt de verantwoordelijkheid voor de muskus- en beverratbestrijding binnenkort overgeheveld van de provincies naar de waterschappen
help
Advies beheer- en bestrijdingsmaatregelen Blauwalg [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2007
Vanaf medio augustus tot eind oktober 2006 is in de omgeving van Almere Haven sprake geweest van ernstige overlast door blauwalg. Als gevolg hiervan is vissterfte en stankoverlast in de havenkom en jachthaven opgetreden en is er een zwemverbod uitgev ...
help
Landelijk jaarverslag 2014: muskus- en beverratten \ Jaarverslag ... / Nederlandse muskusrattenbestrijding [Jaarverslag]
2015
In 2014 zijn er in Nederland 94.329 muskusratten gevangen. Ten opzichte van 2013 is dit een daling van bijna 3%. Bij de bestrijdingsorganisatie Noordoost Nederland zijn ook in 2014 meer dan 50% van de vangsten in Nederland gerealiseerd. Bij drie best ...
help
Preventieve maatregelen tegen graverij van muskusratten en beverratten [Boek]
Spoorenberg, C. \ DHV \ 2007
Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
help
Effectieve en efficiënte bestrijding van de muskusratten in Nederland gebaat bij een landelijke organisatie onder de vlag van de waterschappen : onderzoek naar de organisatie van de muskusrattenbestrijding in Nederland [Boek]
PricewaterhouseCoopers \ 2006
Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.