Login

Hydrotheek

help
Waterplan 2 Rotterdam : werken aan water voor een aantrekkelijke stad [Boek]
Jacobs, J. \ Gemeente Rotterdam \ 2007
Het Waterplan 2 Rotterdam beschrijft in hoofdlijnen hoe de gemeente Rotterdam en de waterschappen de komende tijd willen omgaan met het water in de stad. Het is nodig om dat vast te leggen, vooral nu steeds duidelijker wordt dat het klimaat verandert ...
help
Ontwerp Waterplan Aalsmeer : droge voeten en schoonwater : waterwerken in uitvoering! planperiode 2008-2015 [Boek]
Oranjewoud \ 2008
In het waterplan geven gemeente en Rijnland hun gezamenlijke visie (2050) op een veilig, veerkrachtig en ecologisch gezond watersysteem. Deze visie is vertaald in heldere doelstellingen voor het water(keten)systeem tot en met 2015
help
De raadsverkiezingen: vloek of zegen? [: thema]: gemeenteraadsverkiezingen \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Naus, M. \ Wesselink, J.-W. \ 2010
Wat betekenen de gemeenteraadsverkiezingen voor de uitvoering van de 'waterplannen'? Tijdens het slotdebat van de Water, Wonen & Ruimte Netwerkbijeenkomst op 4 februari 2010 in Amsterdam gingen 3 ambtenaren hierover met elkaar in gesprek
help
Waterplan 2010-2015 Provincie Noord-Holland : beschermen, benutten, beleven en beheren : ontwerp [Boek]
Provincie Noord-Holland \ 2008
De provincie Noord-Holland gaat 13 miljoen euro steken in het veiliger maken van de kust en het opknappen van de badplaatsen. De provincie grijpt de versterking van de kust met extra zand aan om de kuststrook economisch en ruimtelijk te ontwikkelen. ...
help
Simlandscape: serious gaming in gebiedsplanning \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Slager, K. \ Bulens, J.D. \ 2007
Begin 2006 is een innovatief project gestart om gebiedsgerichte planvormingsprocessen overzichtelijker, efficiënter en effectiever te maken. Er bestaat behoefte vanuit de planningspraktijk naar nuttig gereedschap, waarmee participatieve vormen van ge ...
help
Een nieuwe beleidscyclus à la Sturing en Ruimte \ H2O online [Artikel]
Immink, R. \ Breas, J. \ 2015
Veel organisaties hebben moeite om beleid en uitvoering optimaal te integreren. Bij waterschap Rijn en IJssel is dit niet anders. Los van welk sturingsmodel een organisatie kiest, blijft het lastig deze twee werelden te verbinden. Waterschap Rijn en ...
help
In de ban van de bypass IJsseldelta Zuid \ De Water : nieuwsbrief over integraal waterbeheer [Artikel]Bijbehorende website
Moor, D. \ Pierey, J. \ 2006
Hoog water is een grote bedreiging voor het gebied in Kampen. Binnen het project IJsseldelta Zuid is gezocht naar oplossingen voor een ruimtelijk probleem in water, waarbij sprake is van gebiedsgerichte, interactieve planvorming in dit gebied
help
De toekomst van een adaptieve Afsluitdijk: een landschapsarchitectonisch ontwerp van een veilige Afsluitdijk die de unieke kwaliteiten van het gebied tot uitdrukking brengt \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Sperling, M. \ 2009
De verwachte klimaatverandering heeft voor de inrichting van Nederland consequenties. In ons land wordt er dan ook op verschillende schalen gewerkt aan innovatieve manieren om in te spelen op het veranderende klimaat. Zo beschermt de Afsluitdijk op d ...
help
Nijmegen grijpt noodzakelijke rivierverruiming aan voor transformatie van haar stadsgezicht : ruimte voor de rivier is ruimte voor de stad \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Bouwer, J. \ Nijssen, P. \ Vries, G. de \ 2012
Nijmegen, een stad van 165.000 inwoners, bouwt in de luwte van de provincie aan een uniek nieuw stadsgezicht. Een gezicht dat zijn gelijke niet kent in Nederland - of zelfs buiten onze landsgrenzen. In Nijmegen ontvouwt zich het komende decennium een ...
help
Ruimte maken, ruimte delen : Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 2000/2020, uitvoeringsprogramma [Boek]
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 2002
help
Watervisie Beilen-Oost [Studentenverslag]
Pool, G.J. \ 2011
De opdracht was om een “Watervisie op te stellen voor de gebiedsontwikkeling van Beilen-Oost”. Hiervoor zijn is een historische literatuurstudie uitgevoerd, waarna een praktijkonderzoek en een watersysteemanalyse volgden. Waterschap Reest en Wieden a ...
help
Klimaat als kans : adaptatie aan klimaatverandering in de ruimtelijke ordening [Boek]
Pijnappels, M.H.J. \ Sedee, A.G.J. \ 2010
Klimaatadaptatie vindt op dit moment plaats in honderden projecten overal in Nederland. Bij de rivieren, langs de kust, in de polders, maar ook in de stad en op het platteland. Het Ministerie van VROM vroeg het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat ...
help
Beheer en overleg Donar binnen het RIZA [Boek]
Schaefer, A.J. \ 1998
help
Arnhem integreert waterbeheer in stedelijk waterplan : handleiding voor het opstellen van waterparagrafen in bestemmingsplannen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aken, M. van \ Veldhorst, H. \ 2001
In samenwerking met DHV ontwikkelde de gemeente Arnhem een handleiding om waterbeleid en waterbeheer op juridisch afdwingbare wijze tot uiting te laten komen in het ruimtelijk beleid. Met de handleiding kan op bestemmingsplan-niveau een watertoets wo ...
help
Blerickse Groene : groene rivier bij Venlo \ Een rijke bron : een nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad [Hoofdstuk uit boek]
Eijsden, M. van \ 2007
De rivier de Maas stroomt door Venlo en wordt ter hoogte van de bruggen ingesnoerd. Hierdoor ontstaat er een bottleneck die ervoor zorgt, dat het water opstuwt en zo de kans op overstroming wordt verhoogd. Een nieuwe rivier als omleidend principe is ...
help
Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response : principles of adaptive evacuation management for flood risk planning in the Netherlands [Proefschrift]
Kolen, B. \ 2013
Dit proefschrift gaat over investeringen in evacueren als onderdeel van overstromingsrisicobeheer. De conclusie op basis van kosten-batenanalyses is dat beperkt investeren in evacueren loont in aanvulling op preventie. Dat geldt zelfs voor goed besch ...
help
Stedelijke waterplannen \ Ruimte en water : planningsperspectieven voor de Nederlandse delta [Hoofdstuk uit boek]
Ven, F. van de \ Husson, H. \ 2009
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag wat het stedelijk waterplan inhoudt, wat voor typen er te onderscheiden zijn, wie deze niet-verplichte plannen maken en dit hoofdstuk geeft een verklaring waarom het plan zo'n vlucht heeft genomen
help
De rol van de 'strategische milieubeoordeling' in nieuwe waterplannen : Noord-Holland neemt voortouw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Andriessen, F. \ Steege, M. ter \ 2004
De provincie Noord-Holland werkt momenteel aan een nieuw Waterplan, dat voor februari 2006 vastgesteld moet zijn. Het ontwerp hiervan komt in het voorjaar van 2005 gereed. Tijdens de voorbereiding wordt een zogeheten strategische milieubeoordeling (S ...
help
Gemeentelijke waterplannen : kansen, tips en aanbevelingen [Boek]
Beukema, T. \ 2003
Stichting Natuur en Milieu en de Milieufederaties willen het opstellen van gemeentelijke waterplannen stimuleren en waar mogelijk constructief meedenken. In 2002 hebben wij ruim twintig waterplannen beoordeeld. Op basis hiervan formuleren wij in deze ...
help
Verwateren de watersysteembelangen in de nieuwe Wro? \ Milieu en recht [Artikel]
Groothuijse, F.A.G. \ 2005
Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening verliezen provinciale staten en gedeputeerde staten nuttige coördinatie- en toezichtinstrumenten om te verzekeren dat de watersysteembelangen in de gemeentelijke ruimtelijke ordening worden meegewogen. In begins ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.