Login

Hydrotheek

help
Restoration of coastal dune slacks in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Geelen, H.W.T. \ Jansen, A.J.M. \ Lammerts, E.J. \ 2002
help
Monitoring habitat restoration measures of national freshwater systems : why and how \ Monitoring Tailor-Made III : international workshop on information for sustainable water management : proceedings, September 25-28, 2000, Nunspeet, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Splunder, I. van \ Bergers, P.J.M. \ Prins, K.H. \ 2001
Since 1992 RIZA has an official biological monitoring program. The monitoring cycle has been used to evaluate and improve the program
help
Relatie tussen grondwaterregime en vegetatie : methoden voor het bepalen van gevolgen voor de vegetatie door wijziging van het grondwaterregime, toegepast op de Empese en Tondense heide [Boek]
Didden, C. \ 1982
help
Water maakt biodiversiteit \ Water : bron van leven en ontwikkeling [Artikel]
Witte, J.P.M. \ 2007
Iedere plantensoort stelt zo zijn eigen eisen aan vochtigheid, voedselrijkdom en zuurgraad van de bodem. Al die factoren worden gestuurd door de aanwezigheid van grondwater. Daarmee wordt dus de biodiversiteit voor een belangrijk deel gestuurd door h ...
help
Een landelijk systeem van ecotooptypen [Boek]
Everts, F.H. \ Vries, M.P.J. de \ Udo de Haes, H.A. \ 1982
help
Droogtestress als ecologische maat voor de vochttoestand \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Jansen, P.C. \ Runhaar, J. \ 2002
Met grote regelmaat worden maatregelen uitgevoerd die het grondwaterregime in natuurgebieden beïnvloeden. Voor ecologische effectvoorspelling is het van belang inzicht te hebben in de relatie tussen de soortensamenstelling van de vegetatie en de voch ...
help
Ecological restoration of aquatic and semi-aquatic ecosystems in the Netherlands : an introduction \ Hydrobiologia [Artikel]
Nienhuis, P.H. \ Gulati, R.D. \ 2002
In 1989, a symposium was held under the title "Netherlands - wetlands". This present volume, dealing with ecological restoration, can be seen as a logical successor of the results of this symposium
help
Restoration of aquatic macrophyte vegetation in acidified and eutrophicated shallow soft water wetlands in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Roelofs, J.G.M. \ Brouwer, E. \ Bobbink, R. \ 2002
help
Watertypen van het aquatisch supplement, met vertaling naar natuurdoeltypen \ Handboek natuurdoeltypen [Hoofdstuk uit boek]
2001
help
De ecologie van het groot boomglanswier [Tolypella prolifera (Ziz ex A. Braun) Leonhardi] : een zeldzame cultuurvolger \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Leerdam, A. van \ Bootsma, M.C. \ Stam, S.M.E. \ 1993
help
Toetsing ecotopensysteem : relatie tussen de vochtindicatie van de vegetatie en grondwaterstanden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Runhaar, J. \ 1989
help
Toetsing van het ecotopensysteem [Boek]
Runhaar, J. \ 1989
help
Bronbossen in Nederland [Studentenverslag]
Rebergen, B. \ 1976
help
Vergelijkend onderzoek naar de draadwiervegetatie in vier plasjes van het gebied Venematen in 1969 en literatuuronderzoek en kweekexperimenten met Spirogyra [Studentenverslag]
Redeker, G.C. \ 1972
Draadwieren zijn in het gebied Venematen vrij veel aanwezig en oefenen sterke invloed uit op het milieu, in het bijzonder in de krabbescheervegetatie. Doel is te onderzoeken om welke soorten het gaat en in hoeverre de verschillende plassen hun eigen ...
help
Algologische onderzoekingen in het stroomgebied van de Drentse A [Boek]
Koeman, R. \ 1974
help
Modelmatige effectenvoorspellingsmethodiek ten aanzien van de relatie grondwater-flora (WAFLO) : onderdeel : verificatie en ijking van WAFLO [Boek]
Vrielink, J.G. \ Beekman, A.G. \ 1983
help
Periodicity and distribution of multicellular green algae in two lake areas in the Netherlands [Proefschrift]
Hillebrand, H. \ 1977
help
The descriptive capacity of ecological plant species groups \ Plant ecology : an international journal [Artikel]
Witte, J.P.M. \ 2002
In this article we question whether ecological species groups are appropriate for describing the plant cover of the Netherlands with the aid of a national database containing distribution data of indigenous plant species on a kilometre square basis. ...
help
The state of the art of aquatic and semi-aquatic ecological restoration projects in the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Nienhuis, P.H. \ Bakker, J.P. \ Grootjans, A.P. \ 2002
help
Acidification and restoration of soft water lakes and their vegetation [Boek]
Roelofs, J.G.M. \ 2002
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.