Login

Hydrotheek

help
Schaalafhankelijkheid van soortenrijkdom en zeldzaamheid \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Witte, J.P.M. \ 2009
Verspreidingskaarten van soorten op een rasterbasis kunnen worden gebruikt om te onderzoeken hoe zeldzaamheid en soortenrijkdom afhangen van ruimtelijke schaal. Ruimtelijk opschalen van een soort gebeurt door eenvoudigweg waarnemingen in hokken van h ...
help
Floristische inventarisatie van het Wilhelminakanaal [Boek]
Cools, J. \ Cools, T. \ [1980]
help
Floristische inventarisatie van enkele gebieden in Midden-Brabant : 1975-1979 [Boek]
Cools, J. \ Cools, T. \ [1980]
In het voorliggende rapport wordt een beschrijving gegeven van de plantengroei, die voorkomt in een aantal gebieden, welke ten zuiden en ten oosten van Tilburg liggen.
help
Vergelijkend vegetatiekundig onderzoek van een aantal oude rivierlopen in Nederland, verricht in 1954 [Boek]
Boterenbrood, A.J. \ Schroevers, P.J. \ Voo, E.E. van der \ 1956
help
Algologische onderzoekingen in het stroomgebied van de Drentse A [Boek]
Koeman, R. \ 1974
help
Risk analysis of non-native Curly Waterweed (Lagarosiphon major) in the Netherlands [Boek]
Matthews, J. \ 2012
Curly Waterweed (Lagarosiphon major) is an aquatic plant, non-native to the Netherlands. After first being observed in 2003 in the Soest administrative area, L. major has been recorded in the southern and northern provinces. Previously, there was a l ...
help
De veenmossen van de Brunssummerheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Op den Kamp, O.P.J.H. \ 2009
In de Brunssummerheide zijn op een aantal locaties vegetaties te vinden die een hoogveenkarakter hebben. Dit is te danken aan het opborrelen van voedselarm grondwater in combinatie met het vallen van regenwater (Van Dijk et al., 2009). Daarnaast groe ...
help
Oecologische groep 4 : water- en oeverplanten \ Atlas van de Drentse flora [Hoofdstuk uit boek]
Arnolds, E. \ Dijkstra, A.C.J. \ Dijk, E. \ 1999
help
Riempjes (Corrigiola litoralis L.) terug in het rivierengebied \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Peters, B.W.E. \ Weeda, E.J. \ Teunissen, T.H. \ 2004
Riempjes lijkt definitief terug in het Nederlandse rivierengebied. Vanaf de eerste waarnemingen in 1996 is zowel het aantal groeiplaatsen als het aantal exemplaren langs de Waal in de omgeving van Nijmegen gestaag toegenomen, met als belangrijkste st ...
help
De flora van IJsseloog : nieuw land voor het eerst geïnventariseerd! \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Beringen, R. \ 2002
In het Ketelmeer is in het voorjaar van 1999 een depot voor opslag en verwerking van verontreinigde baggerspecie in gebruik genomen, genaamd IJsseloog. Een inventarisatie van slechts spontaan ontstane vegetatie, aangezien niets is aangeplant
help
Donker glanswier (Nitella opaca Agradh) gevonden in Oost-Nederland! \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2003
Verslag van de vegetatieopnamen van een nieuwe vondst in de Snoeyinksbeek in de buurt van Losser, Twente
help
Een soortbeschermingsplan voor de Drijvende waterweegbree (Luronium natans) in Noord-Brabant [Boek]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ 2007
Datasets over de verspreiding van de soort in tijd en ruimte hebben aangetoond dat het verspreidingsgebied van de soort in Noord-Brabant sinds 1990 met circa 66 % is afgenomen. Verspreidingspatronen tonen dat deze afname vooral heeft plaatsgevonden i ...
help
Risk analysis of the non-native Fanwort (Cabomba caroliniana) in the Netherlands [Boek]
Matthews, J. \ 2013
The probability of C. caroliniana arriving in the Netherlands is determined largely by the plant trade. C. caroliniana is one of the most frequently imported aquarium plants to the Netherlands, representing over 30% of the total import volume, and is ...
help
Plantengemeenschappen van Nederland : tussentijdse rapportage van het project Plantengemeenschappen van Nederland [Boek]
Schaminee, J.H.J. \ Arts, G. \ Westhoff, V. \ Maier, E.X. \ Raam, J.C. van \ Hartog, C. den \ Siebum, M.B. \ Meertens, M.H. \ Wirdum, G. van \ 1988-1994
help
Vegetatie en oecologie van enige inlagen rond de Oosterschelde [Boek]
Kemmers, R.H. \ 1975
help
Typologie van diatomeeengemeenschappen in Overijssel [Boek]
Sinkeldam, J.A. \ Nijboer, R.C. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1998
help
Vegetatieontwikkeling in duinvalleien van Meijendel na opheffen van infiltratieplassen \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hoogerwerf, C.G. \ 2003
Door DZH zijn, middels een convenant met de provincie, enkele gebieden in Berkheide en Meijendel teruggegeven aan de natuur (dwz geen drinkwaterproductie meer).
help
Onderzoek naar de oekologie van Fritillaria meleagris L. in Nederland, W. Duitsland, Frankrijk [Boek]
Bokma, W. \ 1967
Fritillaria meleagris L., de kievitsbloem, is de laatste jaren op de meeste plaatsen in Nederland verdwenen en gaat op andere plaatsen sterk achteruit. Om een indruk te krijgen waar de plant momenteel nog voorkomt in Nederland en welke factoren bepal ...
help
Risk analysis of non-native Tapegrass (Vallisneria spiralis) in the Netherlands [Boek]
Matthews, J. \ 2012
Tapegrass (Vallisneria spiralis) is an aquatic plant, non-native to the Netherlands. It was first recorded in the Netherlands in 1960 in the canal Maastricht-Luik and was recently observed in the Biesbosch area in the Rhine-Meuse estuary. Although V. ...
help
Floristische inventarisatie van Schapewei en Veentje [Boek]
Vereniging Vrienden van de Hoge Veluwe \ [1986]
Vegetatieonderzoek Hoge Veluwe.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.