Login

Hydrotheek

help
Onderzoek naar de waterkwaliteit van enige plassen in het duingebied Berkheide [Studentenverslag]
Jonge, D. de \ Sant, P. van 't \ [1976]
help
Waterkwaliteitsonderzoek van diepe plassen in Friesland : een overzicht van 25 jaar onderzoek, 1981-2005 [Boek]
Claassen, T.H.L. \ Vries, M.E.M. de \ 2008
Diepe (zand-, grind- en klei) plassen behoren tot de buitenbeentjes van de Nederlandse wateren, omdat ze betrekkelijk nieuw zijn en omdat ze door hun grote diepte afwijken van de andere Nederlandse wateren. Slechts wielen en kolken kunnen qua diepte ...
help
Het plankton van de Maarsseveense plassen, 1978. [Boek]
Sinkeldam, J.A. \ 1983
In dit rapport wordt een bijdrage aan de reeds bestaande kennis geleverd door de gedetailleerde kwalitatieve en semikwantitatieve inventarisatie van het plankton gedurende een jaarcyclus.
help
Een verkennend onderzoek naar het zuurstof- en temperatuurregime van het vijvercomplex van de Keukenhof [Boek]
Hoorn, M.W. van den \ 2002
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een verkennend onderzoek naar het zuurstof en temperatuurregime van het vijvercomplex van de Keukenhof te Lisse. Aanleiding voor het onderzoek was het optreden van sterfte onder vissen en watervogels ...
help
Diatomeeëngemeenschappen van enige diepe plassen in Nederland : met speciale aandacht voor de planktonische dan wel epifytische preferentie van Fragilariasoorten [Boek]
Weijgers, H.L.L. \ 1983
Voorjaar 1982 zijn uit verschillende diepe wateren in Nederland drie verschillende monsters per plas genomen. Getracht is bepaalde typen diatomeeëngemeenschappen te onderscheiden in relatie tot bepaalde watertypen.
help
Vervuiling en kwaliteitsbeheer van het water in ondiepe recreatieplassen \ Water : veertiendaagsch tijdschrift voor drinkwatervoorziening : tevens orgaan van de Vereeniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland [Artikel]
Scholte Ubing, D.W. \ Kats, W. \ 1966
De kwaliteit van veel oppervlaktewater laat vooral in de zomermaanden ernstig te wensen over. Dit artikel geeft berekeningen voor bacteriologische vervuiling in stilstaand water.
help
Evaluatie eutrofiëringsbestrijdingsproject Nieuwkoopse Plassen [Boek]
Schaik, F.H. van \ Vuister, L.W.M. \ 2000
help
Sieralgen \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Meulen, H.J. van der \ Westen, M.C. van \ 2011
Sieralgen ontlenen hun naam aan hun sierlijke uiterlijk. De afmetingen van deze algen zijn zo klein, dat ze alleen met behulp van een microscoop kunnen worden bestudeerd. De grootte varieert van ca. 0,01 mm tot 1,0 mm. De allergrootste zijn met het b ...
help
Waterwinning uit diepe putten, welke door zandzuigen zijn ontstaan [Boek]
Ernst, L.F. \ 1965
Voor de uitbreiding van steden en de aanleg van wegen zijn grote hoeveelheden zand nodig. In de westelijke helft van Nederland bestaan de bovenste lagen van de grond uit klei, veen en fijn, slibhoudend zand. Een gebruikelijke methode om daar het beno ...
help
Pond treatment technology [Boek]Inhoudsopgave
Shilton, A \ 2005
This book offers a comprehensive review of the pond technology field including the newest ideas and latest findings. Topics covered include: * The physical, chemical and biological characteristics of the pond environment; * A detailed review of pond ...
help
Uitgebreide verzameling kennis over vijversystemen voor afvalwaterbehandeling [boekrecensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuizen, A. van \ 2006
In de IWA-serie 'Integrated Enviornmental Technology' is onlangs het boek 'Pond Treatment Technology' van Andy Shilton verschenen. De eerste indruk van het boek is uiterst positief: een behoorlijke pil met een gedegen inhoudsopgave met gerenommeerde ...
help
Makrofaunagemeenschappen in poelen [Boek]
Ridder, R.P. de \ 1988
help
De diepte in : visstand- en visserijbeheer in diepe plassen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Emmerik, W. van \ Peters, J. \ 2012
Diepe plassen vervullen vaak een belangrijke hengelsportfunctie. Vooral vanwege het grote formaat van de aanwezige vis. Toch kennen deze wateren een aantal problemen zoals blauwalgenbloei en een lage productie. Sportvisserij Nederland deed onderzoek ...
help
Het plankton van de vijver van kasteel Broekhuizen, Leersum, november 1973-september 1977 [Boek]
Sinkeldam, J.A. \ 1981
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van planktonorganismen in een bosvijver zoals die zich voor kan doen na kortere of langere perioden van droogvallen.
help
Klein glaskroos terug in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verbeek, P.J.M. \ Munckhof, P. van den \ 2008
Vanaf 1989 zijn door de twaalf Provinciale Landschappen honderden natuurherstelprojecten uitgevoerd in het kader van de subsidieregeling Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), waarvan de uitvoeringsregeling "effectgerichte maatrgelen in bossen ...
help
Effecten van directe vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Loenen op de waterkwaliteit van de ontvangende bergingsvijver - Deelrapport 1: Deelonderzoek I: Natuurlijke, fysisch-chemische waterkwaliteit [Boek]
Aalderink, R.H. \ Lijklema, L. \ Boer, B. de \ Sluis, J.W. van \ 1986
help
Meren en plassen waar maatregelen zijn/worden uitgevoerd [Boek]
Donk, E. van \ Everards, K. \ [ca. 2009]
In de negentiger jaren is een inventarisatie gehouden van meren en plassen waar maatregelen zijn uitgevoerd. Per plas is een omschrijving opgenomen van: gebied, probleem, maatregelen, resultaten, lessen, referenties, contactpersoon. Het geheel geeft ...
help
Conditionering van watertemperatuur in buitenvijvers voor aquacultuur [Boek]
Jacobs, C.M.J. \ Maat, H.W. ter \ Elbers, J.A. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2009
Frequentie, duur en hevigheid van temperatuurextremen in buitenvijvers voor de aquacultuur in Zeeland zijn gekwantificeerd via een model dat de invloed van het weer op de watertemperatuur betrouwbaar simuleert.
help
Diepe plassen ecologisch waardevol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osté, A. \ Jaarsma, N. \ Oosterhout, F. van \ Wal, B. van der \ 2011
Diepe plassen behoren tot de wateren met de beste waterkwaliteit in Nederland. Ze krijgen op dit moment veel aandacht. Op veel locaties worden, onder meer vanwege de Kaderrichtlijn Water, maatregelen voorgesteld om de ecologische kwaliteit ervan te v ...
help
Beoordelen grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen : elementen voor generieke en locatiespecifieke boordeling [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ cop. 2011
Het gebruik van grote hoeveelheden grond en bagger bij het herinrichten van diepe plassen kan effect hebben op de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. Dit geldt vooral voor het gebruik van licht verontreinigde bagger en grond. In dit rapport ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.