Login

Hydrotheek

help
Zin en onzin van 'blauwe diensten': bieden ze nu wel of geen perspectief voor het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoekstra, R. \ 2004
'Blauwe diensten' zijn inspanningen die grondeigenaren en -gebruikers kunnen leveren ten behoeve van het waterbeheer. De term vloeit voort uit groene diensten'. Deze term wordt al jaren gebruikt voor het natuur- en landschapsbeheer. Het grote verschi ...
help
Blauwe diensten of blauwe plichten? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Absil, L. \ 2004
In H2O nr. 7 van 2 april jl. schrijft Rob Hoekstra van het CLM dat de discussie over 'blauwe diensten' blijft hangen in algemeenheden. Dat komt volgens Stichting Reinwater en de Waddenvereniging mede doordat niet altijd duidelijk is wanneer een boer ...
help
'Blauwe diensten' kúnnen bijdragen aan waterbeheer : "blauwe diensten zijn een middel, geen doel" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
'Blauwe diensten' kunnen een bijdrage leveren aan het waterbeheer, zowel kwantitatief als kwalitatief. Maar waterbeheerders moeten goed kijken of ook andere mogelijkheden gebruikt om het waterbeheer op orde te krijgen. 'Blauwe diensten' zijn een midd ...
help
Achter open deuren : advies over de provinciale regierol bij gebiedsontwikkeling [Boek]
Raad Landelijk Gebied \ 2007
Het advies 'Achter open deuren' is geschreven voor de provincies (IPO) en geeft aanbevelingen voor de provinciale regierol in gebiedsontwikkeling. Dit eerste advies van de raad aan de provincies hangt samen met de nieuwe rol van de provincies die is ...
help
De veranderende context voor landinrichting \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Slot, P. \ 1994
help
Milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Bouwer, K. \ Groenenberg, M.C. \ 1991
help
Dienst Landelijk Gebied tikt waterschappen op de schouder : Rijksagenschap pleit voor erkenning van gemeenschappelijke belangen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2004
Volgens Henk Mulder, directeur van de Dienst Landelijk Gebied (DLG, agentschap van Ministerie van LNV), kan zijn organisatie waterschappen behulpzaam zijn, in de ontwikkeling van het buitengebied
help
Investeringsbudget Landelijk Gebied : een ander besturingsfilosofie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oremus, F. \ 2005
In 2007 treedt het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in werking. Het moet een einde maken aan het huidige stuwmeer van regels en geldstromen. Wat betekent het voor de betrokken partijen; voor de waterschappen? We vroegen het programmadirecteu ...
help
'Implementatie van ILG vraagt om integrale aanpak' : regionale bijeenkomst over Inversteringsbudget Landelijk Gebied (ILG) \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2005
help
Waterschappen en Natuurmonumenten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Boer, C.N. de \ 1994
help
Waterschappen en landinrichting : succes verzekerd? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Segers, A.J.A.M. \ Biezen, J. van \ 1994
help
Tussenrapportage inzake de doorwerking van het nieuwe beleid in lopende landinrichtingsprojecten : thema verdroging [Boek]
Landinrichtingsdienst \ 1991
Het verrichte onderzoek beoogt in de eerste plaats inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het voorkomen, verminderen en opheffen van verdroging van gebieden met actuele en potentiële natuurwaarden.
help
Handreiking voor interactieve planvorming [Boek]
Hendriks, F. \ Drogendijk, A. \ Duijn, M. \ 1999
help
Het platteland van alle Nederlanders : hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken [Boek]
Steenbekkers, A. \ 2008
In het rapport geven de onderzoekers ir. Anja Steenbekkers, dr. Carola Simon, dr. Lotte Vermeij en drs. Willem-Jan Spreeuwers een beeld van het belang van het platteland voor de bevolking. Voor het - kwantitatieve - onderzoek werden ruim 2000 persone ...
help
Samen werken aan samenwerken : 15 voorbeeldprojecten LEADER [Boek]
Boshart, E. \ Janssen, J. \ 2002
Leader is een Europees plattelandsontwikkelingsprogramma, waarmee vanuit de lokale actoren sociaal-economische impulsen voor plattelandsontwikkeling worden gegeven. Deze brochure bevat 15 voorbeelden van projecten met ideeën, inspiratie en ervaringen ...
help
Op excursie in de Blauwe Stad \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gallego, E. \ Wanningen, H. \ 2005
Sinds begin 2004 wordt in de omgeving van Winschoten 1200 ha landbouwgebied omgezet tot een woongebied inclusief een meer van 800 ha groot. Afgelopen mei werd een begin gemaakt met het vullen van het meer met oppervlaktewater uit de directe omgeving. ...
help
Hydro-ecologie en landinrichting \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Ridder, R. \ Foekema, F. \ 1992
help
Waterschap moet mogelijkheden en beperkingen aangeven : Tholen positief over landinrichting \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1994
help
Rapport van de Studiecommissie voor de afwatering in het Reggegebied [Boek]
1968
help
Wierden: duurzame inpassing grondwaterwinning in gebiedsontwikkeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meeuwissen, B. \ Bonnema, F. \ 2009
Grondwaterwinningen vormen een goede basis voor drinkwatervoorziening. Het duurzaam inpassen van bestaande winningen vraagt een grote inspanning en inlevingsvermogen in de wensen van de omgeving. De gedeeltelijke reallocatie van de grondwaterwinning ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.