Login

Hydrotheek

help
Afvoer van polders en stroomgebieden [Boek]
Hellinga, F. \ 1953
help
De strijd tegen het water [Boek]
Kalkwijk, P.W. \ 1955
help
Dijken en dijkrechten van de Krimpenerwaard voor 1430 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Schoute, C.R. \ 1994
In 1422 gaf de landsheer Jan van Beieren aan de ingelanden het dijkrecht, waarin voor het eerst het toezicht op alle rivierdijken van de Waard opgedragen werd aan één college van dijkgraaf en hoogheemraden. Dit artikel geeft de geschiedenis van het g ...
help
Onderzoek naar kwel in de polder Baukewijk (nabij Surhuisterveen, Frl.) [Studentenverslag]
As, D. \ 1986
help
De ontwikkeling van het Markerwaardgebied : enkele grepen uit de Raro-nota \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1982
help
IJsselmeerpolders: inpoldering en ontwikkeling \ PT/Civiele techniek [Artikel]
Pinkers, M.J.H.P. \ 1982
Historisch overzicht over de gevolgen van de veranderde bestemming voor de inrichting van de IJsselmeerpolders
help
Polders : an ancient approach to land reclamation \ Nature and resources : newsletter about scientific research on environment, resources and conservation of nature [Artikel]
Volker, A. \ 1982
Inleidend artikel ten behoeve van hen die betrokken zijn bij het milieubeleid over het begrip "polder" in verschillende delen van de wereld (Nederland, Venezuela, Zuidoost-Azie) als vorm van landontginning
help
Gebruik van enige basisformules bij het kwelonderzoek in Nederlandse polders in afhankelijkheid van beschikbare gegevens [Boek]
Ernst, L.F. \ 1964
help
Wie water deert die water keert [Boek]
Egberts, E. \ [ca. 1986]
help
The drained lakes in The Netherlands \ Land + water international : a Netherlands review on international hydraulic and agricultural engineering [Artikel]
Schultz, E. \ 1984
help
Na de injectie met convenantsgeld : gierend hard werken aan de zeekeringen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Groen, J. \ Schmeink, A.H. \ 1983
Weergave van de dijkverbeteringswerken, zoals die worden uitgevoerd in het kader van het op delta-hoogte brengen van zeewaterkeringen
help
Waterschappen in Nederland [Boek]
Bosch, F. van den \ [1973]
Uitleg over de diverse functies van het Nederlandse waterschap
help
Polderbemaling met windenergie [Boek]
Zwietering, F.W. \ 1983
In het kader van mogelijke energiebesparing in de landbouw is onderzoek gedaan naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij moderne polderbemaling.
help
Enige aspecten van de inrichting van polders \ De ingenieur : orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (der Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs) [Artikel]
Hellinga, F. \ 1952
Tot in het begin van de 20ste eeuw werd vooral een diepe ontwatering nagestreefd, aangezien krachtige lozingsmiddelen ontbraken. Later rijpte de gedachte, dat de vochtbehoefte van gewassen afhankelijk was van grondsoort en bewortelingsdiepte. Cultuur ...
help
Poldermolens opnieuw inzetten voor waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Een nieuw gemaal bouwen of toch maar die windmolen gebruiken die er toch al staat? Regelmatig valt de keuze op de laatste optie.
help
Herinrichting Haren : planwijziging, op basis van art. 84 van de landinrichtingswet [Boek]
Ruijter, K. de \ 2008
De provincie Groningen heeft in 2005 via een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan de Onner- en Oostpolder in de gemeente Haren aangewezen als noodwaterbergingsgebied. Deze recente aanwijzing als noodwaterbergingsgebied staat nog niet beschrev ...
help
Een halve eeuw Zuiderzeewerken 1920 - 1970 [Boek]
Thijsse, J.T. \ 1972
help
Polders in Egypt \ Land + water international : a Netherlands review on international hydraulic and agricultural engineering [Artikel]
Wolters, W. \ Ritzema, H.P. \ Maaskant, M. \ 1986
help
Polderbemaling, windenergie : tussenrapportage van een onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling [Boek]
Zwietering, F.W. \ 1982
Door de Ministeries van Wetenschapsbeleid en Landbouw en Visserij is in 1981 besloten om gezamenlijk gelden ter beschikking te stellen voor onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de landbouw. Binnen dit kader valt het onderzoek naar de ...
help
Enkele aantekeningen met betrekking tot de mogelijkheden van bedrijfskostenberekening van gemalen als onderdeel van het afvoeronderzoek in het Delta-gebied [Boek]
Stol, P.T. \ 1966
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.