Login

Hydrotheek

help
Analyse pompstoringen Gemeentewerken Rotterdam [Boek]
Korving, H. \ 2003
Het rapport beschrijft de analyse van pompstoringen van de gemalen van Gemeentewerken Rotterdam. In hoofdstuk 2 volgt een overzicht van de beschikbare gegevens bestaand uit pompstoringsmeldingen en overige informatie. Vervolgens schetst hoofdstuk 3 d ...
help
New developments on medium and large sized pumping stations with prefabricated concrete modules \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
Bunjes, J.H. \ 1993
help
Pumps and pumping stations \ Drainage principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Wijdieks, J. \ Bos, M.G. \ 1994
help
Pompselectie in een notendop \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Plasmans, P. \ Hulsbos, W. \ 2014
Het lijkt eenvoudig: de pomp die draait en het water wordt verplaatst van A naar B. Maar wat komt er eigenlijk bij kijken om een goede pomp te selecteren?
help
Water volgens Wouter : slimme sturing - voor wie? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stapel, W. \ 2012
Ieder kijkt door zijn eigen bril naar de afvalwaterketen. Bij het bepalen van pompregelingen kan dat betekenen dat een zuiveraar andere keuzes maakt dan een rioleur - en dat kan forse consequenties hebben. Een rioleur wil z'n stelsel zo leeg mogelijk ...
help
Waterschap Veluwe neemt boostergemaal Rhienderen voor rioolwater in gebruik \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Teeuwisse, R.A.J. \ 2004
Als eerste in Nederland heeft Waterschap Veluwe een volledig automatisch inline boostergemaal voor rioolwater in gebruik genomen zonder enige vorm van zuigreservoir. Royal Haskoning heeft, in samenspraak met Waterschap Veluwe, het ontwerp gemaakt voo ...
help
Pompproef M199 ten N.W. van Varsseveld [Boek]
Vries, J.J. de \ 1966
Ten behoeve van deze pompproef werden 4 boringen gezet met grondwaterstandswaarnemingen voor en na de pompproef.
help
Eerst sonderen, dan het riool vervangen [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lubbers, V. \ 2009
"Er is meer grondwater onttrokken dan verwacht. In eerste instantie had de bemalinginstallatie onvoldoende capaciteit. De retourbemaling heeft slechts een week gefunctioneerd waardoor een vermogen aan grondwaterbelasting is afgedragen aan de Belastin ...
help
Goede reis! Veilig voorbij de vijzel \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2013
Zomer 2013 verschenen de resultaten van ‘Vissen zwemmen weer heen en weer’, een groot project van STOWA en vier waterschappen. In het onderzoek werd bij zeven gemalen en een sluis de effectiviteit van de aangebrachte visvriendelijke migratievoorzieni ...
help
Visintrek bij de boezemgemalen Westland en Zaaijer [Boek]
Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2007
In het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van vismigratie bij de gemalen Westland In het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van vismigratie bij de gemalen Westland en Zaaijer heeft het hoogheemraadschap onder ...
help
Applicatie voor verduurzaming : energiebesparing voor pompen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2014
Energiebesparing en duurzaamheid zijn onderwerpen die hoog op de agenda van gemeente Groningen staan. Rioolbeheerder Harm Klopman maakt sinds enige tijd gebruik van een gebruikvriendelijke frequentieregelaar voor rioolpompen. Mous Waterbeheer en Danf ...
help
invloed van gemalen op de waterbeweging in waterlopen \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Bouwknegt, J. \ Stolker, G.H. \ 1984
Ingegaan wordt op de hydraulische processen, die optreden in de toevoerleidingen tengevolge van in- en uitslag van een gemaal. Met behulp van het computerprogramma HYDRA zijn de volgende factoren bij de berekeningen betrokken : maximaal toelaatbare s ...
help
Duurzaamheidsrevolutie in pompbesturing \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Nimwegen, J. van \ 2012
Gemeenten en waterschappen zoeken onaflatend naar nieuwe wegen om de hen toevertrouwde publieke gelden maatschappelijk verantwoord te besteden. En daarbij: na 'milieuvriendelijk' en 'groen' moeten producten en projecten tegenwoordig ook 'duurzaam' zi ...
help
Afvoerberekening uit geregistreerde peilen [Boek]
Humbert, H. \ 1970
help
Gemaal Polbeek : filterconstructie instroomzijde [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1976]
Als gevolg van de verruiming van het voorpand van het Twentekanaal is een aanpassing noodzakelijk van de situatie ter plaatse van het gemaal Polbeek. Met name de stabiliteit van de aansluiting van de watergang aan het gemaal bij een tweetal oplossing ...
help
Waterschap Regge en Dinkel neemt vernuftig gemaal in gebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Sinds kort beschikt het Waterschap Regge en Dinkel over een nieuw gemaal in het Vriezenveensche Veenkanaal in Westerhaar-Vriezenveensewijk (onder de rook van Almelo). Dit nieuwe gemaal kan niet alleen zorgen voor de inlaat van water in droge perioden ...
help
Rioolgemaal met grofvuilkamersysteem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Herder, P. \ 2006
Om de beste pomp voor de gemalen bij 1e Exloërmond en bij Noordlaren te kunnen kiezen en daardoor een kleine kogeldoorlaat te accepteren zonder te hoeven versnijden heeft Hunze & Aa’s voor de twee hierboven genoemde gemalen gekozen voor een rioolgema ...
help
Renovatie gemaal Kandia \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Voert, W. ter \ 2009
Het kwantiteitsgemaal Kandia in Duiven is het grootste gemaal binnen het gebied van waterschap Rijn en IJssel en wordt de komende tijd gerenoveerd. Het gemaal Kandia is gebouwd eind jaren '60. Het gemaal heeft 2 pompen (type BSV van Stork) met een to ...
help
Poldergemalen, veeleisend voor ontwerper, bouwer en beheerder \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Segers, R. \ 1982
Bij de waterbeheersing van een polder speelt de kwaliteit van het gemaal een grote rol. Enkele gedachten zijn uitgewerkt met betrekking tot de vormgeving, de mechanisch/elektrische installatie en de energievoorziening van gemalen
help
Verende waaierpomp doorstaat de proef in Enschede \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Nimwegen, J. van \ 2011
De fabrikant van de Flygt 3085 met verende N-waaier let niet alleen op de energiezuinigheid van de pomp, maar ook op de storingsgevoeligheid ervan. Dienst Rioolgemalen van Enschede wilde de pomp enkel uitproberen op basis van 'no cure, no pay'
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.