Login

Hydrotheek

help
MLU for Windows : een integrale aanpak van putstroming voor de analyse van pompproeven \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hemker, C.J. \ 2010
Een 30 jaar geleden uitgevoerde pompproef in Lexmond vormde het begin van een onderzoek naar putstroming in geleegde systemen. Later ontwikkelingen zijn gebaseerd op het streven naar één algemene analytische oplossing voor de analyse van alle soorten ...
help
Een snelle benadering van de formule van Hantush \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ Veling, E.J.M. \ 2010
De formule van Hantush voor het interpreteren van tijdsafhankelijke pompproeven in semi-spanningswater is één van de beroemste formules uit de geohydrologie. Het is echter een lastige wiskundige uitdrukking. In de loop der jaren zijn er vaak methoden ...
help
Pompproef M200 tussen Silvolde en Varsseveld [Boek]
Vries, J.J. de \ 1966
help
De formatieconstanten in het Prunjegebied (Schouwen) berekend uit pompproeven [Boek]
Wit, K.E. \ Ridder, N.A. de \ 1961
help
Over de bepaling van de geohydrologische bodemconstanten uit een tweetal pompproeven in de zuidlob van Zuidelijk Flevoland [Boek]
Ven, G.A. \ 1975
help
Analyse van pompproeven met onvolkomen putfilters in verticaal heterogene pakketten op basis van meerlagenstroming \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Nienhuis, P.R. \ Kok, A.G. \ Sman, H.T. \ 1999
help
An approximate analytical solution for well flow in anisotropic layered aquifer systems \ Journal of hydrology [Artikel]
Meesters, A.G.C.A. \ Hemker, C.J. \ Berg, E.H. van den \ 2004
The mathematical problem of steady groundwater flow toward a pumping well in an aquifer system consisting of layers (or aquifers) with anisotropy of the horizontal conductivity is solved analytically for the first time. The solution is an approximati ...
help
Determination of hydraulic characteristics of fractured rock aquifers \ Netherlands hydrogeological research in international cooperation : proceedings of the national meeting in Delft, The Netherlands, 31 March 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Boehmer, W.K. \ 1994
help
Onderzoek naar de toepassing van het waterspanningssondeerapparaat ten behoeve van de C - waarde bepaling van het holocene afdekkend pakket : afrondend onderzoek : hoofdrapport [Boek]
IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1986
help
Put- en pompproevendienstenpakket \ Jaarverslag 1982 / Dienst Grondwaterverkenning TNO [Artikel]
Mulder, P.J.M. \ 1983
help
Anisotropie, een verwaarloosd verschijnsel bij grondwatervraagstukken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 1982
help
Eenvoudig instrument ontwikkeld voor doorlatendheidsbepaling en grondwaterbemonstering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Herweijer, J.C. \ Verhoeff, E.K. \ 1983
Bepaling van de doorlatendheid van watervoerende lagen met behulp van puntmeting. Met het ontworpen instrument wordt grondwater door middel van een onderdruk onttrokken. Een filterkamer met filterpeil wordt op minimaal 50 cm onder de grondwaterspiege ...
help
Doorlatendheidsmetingen : absolute noodzaak of luxe uit het verleden? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Pomper, A.B. \ Weerts, H.J.T. \ 1996
help
Single well and aquifer tests \ Drainage principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Boonstra, J. \ Ridder, N.A. de \ 1994
help
Doorlatendheidsmetingen : absolute noodzaak of luxe uit het verleden? [een reactie] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lambert, J. \ 1996
help
Schatting van doorlaatfactoren (k-waarden) aan de hand van in boorarchieven aanwezige boorbeschrijvingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Pomper, A.B. \ 1996
help
Groundwater flow in layered aquifer systems [Proefschrift]
Hemker, C.J. \ 2000
help
Resultaten van de bepaling van enige hydrologische bodemconstanten in een infiltratie-proefveld van de ruilverkaveling Steenwijksmoer [Boek]
Ridder, N.A. de \ Wit, K.E. \ 1962
Door de Cultuurtechnische Dienst te Assen worden voor een klein terrein in het Ruilverkavelingsgebied "Steenwijksmoer" de mogelijkheden voor infiltratie onderzocht. Do vraag hoeveel water nodig zal zijn om de grondwaterspiegel op het gewenste peil te ...
help
De betekenis van de oud-pleistocene en oudere formaties voor de hydrologie van Midden Westelijk Nederland [Boek]
Pomper, A.B. \ 1969
help
Bodemconstanten in de omgeving van de Zuid-Willemsvaart tussen 's Hertogenbosch en Donk [Boek]
Rees Vellinga, E. van \ Witt, H. \ Wit, K.E. \ 1982
Door de Directie Noord-Brabant van de Rijkswaterstaat zijn plannen ontworpen ter verbetering van de Zuid-Willemsvaart. Het betreft hier voornamelijk verbreding en verdieping van het kanaalprofiel, terwijl de oude sluizen zullen worden vervangen door ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.