Login

Hydrotheek

help
Rioolwaterzuivering slim geregeld? [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berge, A. van den \ Schagen, K. van \ 2005
Onder de prikkelende titel 'Zuurstofregeling uit de tijd?' verscheen in H2O tien jaar geleden een artikel over beluchtingsregelingen voor rwzi's. Hierin werd onder meer aangetoond dat met een geavanceerde regelaar tot 20 procent energie bespaard kan ...
help
Beluchtingsregeling rwzi de Groote Lucht \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schuurman, E. \ 2005
Op rwzi de Groote Lucht is in 2003 een nieuwe beluchtingsregeling in gebruik genomen. In de periode mei tot december is met deze regeling ervaring opgedaan. Door de uitgebreide procesautomatisering en de daarbij behorende dataregistratie was het goed ...
help
Sturen als het fout gaat \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stronks, M. \ Langereis, A. \ 2010
De laatste jaren is er veel aandacht voor real time control (rtc). Er zijn verschillende artikelen over geschreven, er worden seminars over gehouden en module C2350 van de Leidraad Riolering is er volkomen aan gewijd. Rtc wordt altijd uitgelegd als h ...
help
Centrale regie bij Vallei en Veluwe \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mons, M. \ 2012
‘In 2030 worden alle rioolwaterzuiveringen in Nederland vanuit één centrale ruimte bestuurd.’ Een uitspraak, die Douw Jan Tilkema ergens in 2004 liet vallen. ‘Onzin’, ‘Belachelijk’, ‘Hoe wil hij dat doen?’ waren veelgehoorde kreten. Toch zit er achte ...
help
'Het blijft mensenwerk' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2012
‘Bij invoering van centrale regie voor het zuiveringsbeheer valt of staat alles met het draagvlak op de werkvloer, centrale regie betekent verantwoordelijkheid delen.’ Een gesprek met de procesregisseur Marco Mons over het hedendaagse zuiveringsbehee ...
help
Waterschap kan niet zonder realtime procesinformatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kolk, J.H. van der \ Janssen, P.M.J. \ 2007
Het belang van een betrouwbare en toegankelijke procesinformatie bij het beheer van afvalwaterzuivering
help
Improving operation of drinking water treatment through modelling [Proefschrift]
Rietveld, L.C. \ 2005
De bedrijfsvoering van drinkwaterzuiveringsinstallaties in Nederland kan aanzienlijk worden verbeterd. Computermodellering van de zuiverings-processen in combinatie met on-line monitoring en real-time besturing is daarvoor het recept. Dit leidt tot e ...
help
Betere bedrijfsvoering van de drinkwaterzuivering door modellering [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rietveld, L. \ 2005
De bedrijfsvoering van drinkwaterzuiveringsinstallaties is gebaseerd op ervaring. De waterkwaliteit wordt bemonsterd om te bewijzen dat de kwaliteitsnormen en -richtlijnen worden gehaald en soms worden laboratoriumtesten uitgevoerd om bijvoorbeeld de ...
help
Europese aanbesteding van procesautomatisering bij Waterschap Rivierenland [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bos, W. \ Twigt, E. \ Jorritsma, W. \ 2005
Het Waterschap Rivierenland besteedde onlangs de procesautomatisering volgens de Europese richtlijnen aan. Het waterschap zocht de economisch meest voordelige aanbieding. De eisen aan functionaliteit en duurzaamheid van de geboden systemen wogen echt ...
help
Het net(werk) sluit zich rond Vitens : thema [Automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kerkhoven, K. \ 2010
Tot voor kort hadden de regio's binnen waterbedrijf Vitens nog hun eigen datanetwerk voor procesautomatisering. Na een flinke krachtsinspanning zijn in de winter en het voorjaar van 2009-2010 de oude DSL (Digital Subscriber Line) datanetwerken van de ...
help
Karakterisering, effecten en verwijdering van NOM : samenvatting NOM-gerelateerd onderzoek [Boek]
Oesterholt, F. \ Cornelissen, E. \ 2010
Vrijwel alle drinkwaterbronnen bevatten in meer of mindere mate natuurlijk organisch materiaal (NOM). Het kan worden gedefinieerd als opgeloste, niet vluchtige organische verbindingen met een natuurlijke herkomst. In de zuiveringstechnologie voor dri ...
help
Het Euregio-project Fuzzy Afvalwaterketen : een grensoverschrijdend onderzoek vanuit waterschapsperspectief \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Gerrits, J. \ Oude Griep, G. \ Ellenbroek, H. \ 2012
Procesregelingen op basis van fuzzy logic kunnen effectief worden ingezet voor de optimalisatie van zuiveringsprocessen en het vergroten van de stabiliteit van deze processen in een rwzi. De eenvoudige, aan de praktijk gekoppelde opzet, maakt fuzzy-l ...
help
Modelling, identification and control of activated sludge plants for nitrogen removal [Proefschrift]
Weijers, S.R. \ 2000
help
Fuzzy Control op de rwzi Utrecht [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bentem, A. van \ Duin, O. \ Nijdam, P. \ 2005
Bedrijfsvoerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties worden vandaag de dag geconfronteerd met tegenstrijdige eisen; het effluent moet aan strenge eisen voldoen en de operationele kosten moeten zo laag mogelijk zijn. Daar komt nog bij dat het toegeno ...
help
Microscopic sludge investigation manual [Boek] - 2nd ed
Eikelboom, D.H. \ Buijsen, H.J.J. van \ 1983
help
Het belang van goed beheer van procesautomatisering : leren van ervaringen uit de industrie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Monsma, S. \ Verkerk, C. \ 2004
Het zuiveringsproces wordt meer en meer geautomatiseerd. Daarnaast zijn de eerste automatiseringssystemen van een decennium geleden aan vervanging toe. De afhankelijkheid van de procesautomatisering neemt daardoor toe, evenals de kosten. Goed beheer ...
help
Real Time Control in het rioolstelsel van Doesburg : centrale automatische bewaking in praktijk getest \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bovée, P. \ 2002
Uitleg over de centrale automatische regeling voor het gemengde rioolstelsel van Doesburg. Op basis van actuele metingen van de waterstanden in het stelsel en van de neerslag worden rioolgemalen en regelsluizen centraal geregeld. Dit leidt tot een op ...
help
Proces control of activated sludge plants by microscopic investigation [Boek]
Eikelboom, D.H. \ 2000
help
Vitens Overijssel standaardiseerde procesautomatisering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hertsenberg, H. \ Nijhuis, R. \ 2009
Met het doorvoeren van softwarestandaardisatie moderniseerde Vitens in twee jaar tijd de procesautomatisering op 38 productiebedrijven en opslagreservoirs in Overijssel. Behalve de noodzaak om het datanetwerk te moderniseren vormde de toegenomen info ...
help
SUF-SAS : uniforme registratie van storingen in het afvalwatersysteem [Boek]
Koving, H. \ Langeveld, J.G. \ 2007
Het project ‘uniforme registratie van storingen in het afvalwatersysteem' richt zich op het mogelijk maken van het analyseren van storingen en het optimaliseren van de procesvoering op strategisch niveau. Het resultaat van het onderzoek is een opzet ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.