Login

Hydrotheek

help
Ontwikkelingen in de biomassa van het microfytobenthos in de Oosterschelde en Westerschelde in de periode 1981 - 1996 [Boek]
Stapel, J. \ Jong, D. de \ 1998
help
De hoogte van de specifieke slibproductie bij het Zuiveringschap Limburg \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Brouns, J.W. \ 2001
help
Ontwikkeling van de biomassa van het microfytenbenthos in het Eems-Dollard estuarium in de periode 1992-1999 [Boek]
Boer, W.F. de \ 2000
help
Integraal zorgsysteem zuiveringsstation de Hooge Boom : kleinschalige, bottom up aanpak WZHO \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gijp, A. van der \ Bos - Hafmans, Y. \ 1994
Analyse op het gebied van bedrijfscontinuiteit, leveringszekerheid en veiligheid van werknemers binnen een drinkwaterzuiveringsstation
help
Een vitale bodem voor beter water! \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
2017
Nederland is bij uitstek een waterland. Er stroomt via de grote rivieren relatief veel water door ons land. Daarbij komen de vele door de mens gegraven sloten, kanalen en meren om de waterhuishouding in goede banen te leiden. Boeren kunnen bijna niet ...
help
Produktiemetingen aan macroalgen in het Grevelingenmeer met de 14C-methode [Boek]
Sybesma, J. \ 1980
help
Gebruik van het programma Simba bij het Zuiveringschap Limburg \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Man, A. de \ Kruijf, G. de \ Matamala, A. \ 1998
help
Waterzuivering en biomassaproductie: complementaire waterzuivering met planten en dieren – Fase 1 [Boek]
Schuijt, L. \ Bergen, T. van \ Verdonschot, P. \ Smolders, F. \ Lamers, L. \ 2018
Binnen het project Aquafarm wordt onderzoek gedaan naar de combinatie van waterzuivering en biomassaproductie. Het doel van Aquafarm is om op basis van natuurlijke omzettingsprincipes een productieketen van hoogwaardige bouwstoffen te verwezenlijken ...
help
Werkt benchmarking bij waterschappen? \ Bestuurskunde : orgaan van de Vereniging voor Bestuurskunde [Artikel]
Helden, G.J. van \ Tillema, S. \ Kuppers, M.M. \ Dekking, J.W.C. \ 2005
Drie jaar geleden hebben de Nederlandse waterschappen een sectorbrede benchmarking van het zuiveringsbeheer afgerond. De doelstellingen waren tweeledig: het afleggen van verantwoording over de uitvoering van waterbeheer en het vinden van aanknopingsp ...
help
Prognose slibproductie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Roels, J. \ De Gueldre, G. \ Van de Steene, B. \ 2007
Aquafin is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de financiering van de bovengemeentelijke infrastructuur voor waterzuivering in Vlaanderen. Aquafin is daarnaast ook verantwoordelijk voor de exploitatie van 205 rwzi’s, 870 pompstations en 392 ...
help
Magnesiumproductie in de Eemsmond : de milieueffecten van magnesiumproductie in de Eemsmond en de milieuprestaties van magnesium in auto's [Boek]
Sambeek, E.J.M. van \ 1999
help
Meer inzicht in commerciële algenteelt : Yara zet algen in om proceswater te zuiveren \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Guiking, A. \ 2013
Kunstmestfabrikant Yara gaat proceswater zuiveren door het inzetten van algen. Deze halen stikstof uit het water en krijgen CO2 toegediend als extra groeimiddel. In een twee jaar durende proef moeten een groot aantal vragen worden beantwoord die moge ...
help
Inventarisatie aquatische biomassa [Boek]
Muylaert, K. \ 2009
Algen en wieren hebben een relatief hoge productiviteit en produceren een biomassa met een interessante samenstelling. Algen en wieren kunnen in principe geteeld worden op locaties die momenteel niet of nauwelijks benut worden, waardoor ze complement ...
help
Biomass, stand area, primary production characteristics and oxygen regime of the Ceratophyllum demersum L. population in Lake Vechten, The Netherlands \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Best, E.P.H. \ Dassen, J.H.A. \ 1987
help
Voetafdruk geeft juiste stappen aan [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Hoekstra, A.Y. \ Gerbens-Leenes, P.W. \ 2012
Vermindering van het waterverbruik krijgt meer en meer aandacht, maar helaas niet altijd de juiste. Zo is er voor consumenten meer besparingswinst te halen in de supermarkt dan binnenshuis. Toepassing van de watervoetafdruk biedt inzichten in wat wer ...
help
Leven in troebel water: het planktonische leven in het estuariene water [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Muylaert, K. \ Tackx, M. \ Soetaert, K. \ 2001
Beschrijving en verspreiding van soorten fytoplankton en zoöplankton in het open water van het Schelde-estuarium, en hun rol in het gehele ecosysteem van de Schelde wat betreft afbraak en productie van organisch materiaal
help
Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Briel, J. van den \ 2018
Nederland kent, mede als gevolg van klimaatverandering, tal van wateropgaven, zoals het creëren van extra waterbergingen en het versterken van waterkeringen. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe bossen en beplantingen die door middel van CO2-vastleggi ...
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Vergelijking van enkele rivierarmen van de Overijsselse Vecht wat betreft hun vispopulaties [Studentenverslag]
Klein Breteler, P.H.M. \ 1980
help
Use of flocculants for increasing permeate flux in anaerobic membrane bioreactors \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Diaz, H. \ Azocár, L. \ Torres, S.I.C. \ Jeison, D. \ 2014
Biomass retention, required for high rate anaerobic wastewater treatment, can be accomplished coupling an anaerobic bioreactor with membrane filtration. However, low flux seems to be a common factor when operating anaerobic membrane bioreactors (AnMB ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.