Login

Hydrotheek

help
Wassink, J. \ 2014
Bij buurman Deltares legt bouwer Ballast de laatste hand aan de grootste golfgoot ter wereld: een bijna 300 m lange betonnen Deltagoot. Een groep wetenschapsjournalisten mochten alvast een kijkje nemen.
help
Luisteren en kijken naar een dijk die valt : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
Binnenkort beginnen onderzoekers aan een volgende bezwijkproef van een waterkering. Het gaat hier om de proeven van de ijkdijk van 100 meter lengte bij Nieuweschans. De ultieme vraag is of de gevoelige electronica in de dijk onder de ruige proefomsta ...
help
Zwakke plek in IJkdijk vroegtijdig gesignaleerd \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Koelewijn, A.R. \ Artières, O. \ Heezen, J.W. \ 2009
Op een zonnige zaterdagmiddag in september 2008 bezweek een hoge dijk midden in het Oost-Groningse land. Het ging om een proef in het kader van de IJkdijk, een project waarbij moderne meet- en sensortechnieken worden uitgetest op hun bruikbaarheid vo ...
help
Deltagoot Noordoostpolder.wmv [Video]
2011
Een korte film-impressie van proefnemingen in de Deltagoot in de Noordoostpolder. In deze testfaciliteit van Deltares werden waterkerende constructies getest onder gecontroleerde omstandigheden.
help
Meer proeftuinen nodig voor d70-bepaling \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Visser, M.M. de \ Kanning, W. \ Koopmans, R. \ 2014
De d70-waarde is een belangrijke parameter voor het bepalen van de weerstand tegen piping volgens de nieuwe rekenregel van Sellmeijer. Dit artikel gaat in op een onderzoek betreffende variatie in korrelgroote (d70) en de invloed van de meetdichtheid ...
help
Modern ontwerpen \ Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie [Hoofdstuk uit boek]
Berkers, E. \ 1998
Het waterloopkundig modelonderzoek
help
Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Smits, J. \ Klootwijk, M. \ Moens, M. \ 2007
In dit artikel wordt het resultaat beschreven van praktijkmetingen met verschillende typen debietmeters in gevulde en deels gevulde riolen. Het artikel gaat in op de uitvoeringswijze en de daarbij behorende voorbereiding (verkrijgen stabiele situatie ...
help
Dissolved Air Flotation (DAF) als voorbehandeling van communaal afvalwater [Boek]
Broeders, E. \ Flameling, T. \ Kleinsman, S. \ Menkveld, H. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Schellekens, D. \ Veldhoen, A.B. \ 2014
De waterschappen willen in 2020 minstens 40% van het energieverbruik zelf opwekken. Er is afgesproken dat in 2015 minimaal twaalf Energiefabrieken en drie tot vijf Fosfaatfabrieken zijn gerealiseerd. Eén van de onderzochte scenario’s waarmee de energ ...
help
DAF als voorbehandeling van communaal afvalwater demonstratieonderzoek RWZI Lienden [Boek]
Broeders, E. \ Menkveld, H. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Veldhoen, A. \ 2014
Eén van de onderzochte scenario’s waarmee de energieopbrengst uit het afvalwater gemaximaliseerd kan worden, is het toepassen van Dissolved Air Flotation, afgekort DAF. DAF is een voorbehandelingstechniek waarmee zwevende stof uit afvalwater verwijde ...
help
Praktijkproef Leendert de Boerspolder 2015 [Video]
STOWAvideo \ 2015
Hoe sterk is een dijk op venige ondergrond nu precies? Het is een vraag waar veel waterschappen in Laag Nederland dolgraag het antwoord op willen hebben. Dat antwoord kwam woensdagochtend 14 oktober, toen er onder gecontroleerde omstandigheden zo’n e ...
help
Verslag onderzoek H2S-verwijdering uit rioolwater [Boek]
[ca. 2000]
In de jaren tussen 1980 en 1990 is een groot aantal woningen in het buitengebied van Nederland op de gemeentelijke riolering aangesloten. Tot ongeveer 1980 was als rioleringsysteem alleen de vrijvervalriolering beschikbaar. Bij de veelal grote afstan ...
help
Living labs, proeftuinen en proefinstallaties voor onderzoek naar nieuwe drinkwaterdistributietechnieken \ H2O online [Artikel]
Summeren, J. van \ Thienen, P. van \ Nieuwenhuijze, R. van \ Trietsch, E. \ 2015
Inzicht in het drinkwaterdistributienet draagt bij aan een betrouwbare levering van veilig drinkwater. Bovendien leidt het tot betere investeringen in vervangingen en de toekomstige inrichting van het leidingnet. Binnen het bedrijfstakonderzoek (BTO) ...
help
Het daklaboratorium: praktijkonderzoek naar de effecten van dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat [Website]
Metselaar, K. \ 2013
Het Daklaboratorium is een uniek experimenteel onderzoek naar het effect van (biodiverse) dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat. Het Daklab is gesitueerd op het dak van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Wageninge ...
help
Onderzoek naar de nauwkeurigheid van debietmetingen in deels gevulde leidingen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Man, H. de \ Clemens, F.H.L.R. \ Veldhuis, J.A.E. ten \ Moens, M.R. \ Klootwijk, M. \ 2008
Steeds meer gemeenten en waterschappen zijn bezig met het opzetten van meetnetten in het te beheren afvalwatersysteem. De combinatie van meten en modelleren geeft informatie over het fuctioneren van het systeem en kan informatie geven om het toekomst ...
help
Slim afkoppelen in de stad : gemeente Utrecht beproeft twee methoden : dossier: Afval- en hemelwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rijsdijk, M. \ Verhoeven, C.A. \ 2008
Als reinigingsstap, voordat het opgevangen regenwater in het milieu komt, heeft de gemeente Utrecht 2 eenvoudige methoden van afkoppeling van het verharde oppervlak beproefd. De methode ‘gemengd stelsel nieuwe stijl’ betreft het aanleggen van doorlat ...
help
Aanvulling op artikel 'Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda' \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Klootwijk, M. \ Moens, M \ Man, H. de \ 2008
In het artikel 'Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda' (Rioleringswetenschap nr. 28) zijn de resultaten van de eerste experimenten met debietmeters in de proefopstelling Breda beschreven. Het artikel gaat in op de proefopstelling, de uitgev ...
help
Zeven als alternatief voor voorbezinken? \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Ruiken, C. \ Breuer, G. \ 2009
Een zeef is een alternatief voor een voorbezinktank. Zeven kennen een groot aantal voordelen t.o.v. voorbezinking. In dit artikel worden de inzichten gegeven die ontstaan zijn na onderzoek met een proefinstallatie met 2 zeven bij waterbedrijf Waterne ...
help
Afvalwatersysteem geoptimaliseerd : gemeente en waterschap: prijzige proef prevaleert \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Veurink, J. \ Meijer, D. \ Mugge, E. \ Gietema, H. \ Snaterse, K. \ 2014
De gemeente Barneveld en het waterschap Vallei en Veluwe willen het afvalwatersysteem Garderen optimaliseren om water- en stankkoverlast te verminderen. In de omgeving van het rioolgemaal Putterweg in Garderen treedt regelmatig stankoverlast op. Dit ...
help
Geslaagde bezwijkproef bij IJkdijk : moderne meettechnieken moeten nut bewijzen : dossier: Sterkte bij golfoverslag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Koelewijn, A.R. \ Zwanenburg, C. \ 2008
In januari 2008 is in Oost-Groningen een geslaagde bezwijkproef uitgevoerd in het kader van het IJkdijk-project. Dit project heeft als doel na te gaan in hoeverre moderne meet- en sensortechnieken een aanvulling kunnen zijn op de gangbare visuele ins ...
help
Toepasbaarheid van dieptefiltratie smeerolie op een (bio)gasmotor? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Loon, P. van \ Hulshoff, B. \ Zondervan, K. \ Verheij, M. \ 2007
In het kader van terugdringing olieverbruik (door langere verversingstermijn) c.q. financiële besparing hebben we op een gasmotor van de rwzi Harderwijk een proef lopen met dieptefiltratie van smeerolie. Als u dit leest hebben wij de proef nog niet a ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.