Login

Hydrotheek

help
Leren met water : kennisconferentie water 22.04.2008 [Website]
[2008]
Op 22 april vond in Rotterdam voor de tweede maal de kennisconferentie Leren met Water plaats, georganiseerd door de stichting Leven met Water, het Kennisplatform NBW, STOWA en InnovatieNetwerk i.s.m. CURNET. Op de conferentie werden de resultaten ge ...
help
Dossier water : versnelde uitvoering van waterprojecten [Boek]
Aalderink, H. \ Boo, M. de \ 2005
De Dossierreeks Ver-der behandelt visies, trends en projecten over actuele onderwerpen uit de wereld van advies- en ingenieursbureau ARCADIS. In dit nummer aandacht voor de toenemende invloed van water op de omgeving
help
Waar lopen waterschappen zoal tegenaan? : uitvoering van waterschapsprojecten in de praktijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2005
Waterschappen staan de komende jaren voor een aanzienlijke wateropgave, werden gerealiseerd om voot 2015 in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water het watersysteem op orde te hebben. Waar lopen waterschappen bij ...
help
Tien jaar Aqua for All: resultaten uit het verleden... \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Couwenberg, I. \ 2012
Toen Aqua for All in 2002 werd opgericht, kon niemand vermoeden dat daarmee een aanpak werd geïnitieerd die tien jaar later een waardige voorloper blijkt te zijn van het nu veel geprezen publiek/private partnerschap, waarin overheid, bedrijfsleven en ...
help
Living with water : 49 water projects in the Netherlands within the context of LIFE environment (1992-2006) [Boek]
BECO Group \ 2006
Which new ways are there to use water, both in industrial contexts and in private households? Which solutions have (local) authorities devised to give water an appropriate place in our living environment? The 49 LIFE environmental projects set out in ...
help
Eindrapport KenSys : kennismanagement in de praktijk: resultaten van de implementatie van een Kennis Systeem bij de Directie Zuid-Holland 1998-2003 [Boek]
Verweij, R.L. \ Bosman, R. \ 2004
Dit rapport beoogt een overzicht te geven van de werkzaamheden uitgevoerd in dit KenSys project. Het kan gebruikt worden als een richtlijn om kennismanagement op te zetten in RWS diensten. Vanaf september 1998 tot juli 2004 is door RIKZ voor de RWS d ...
help
Groen en blauw voegen echt wat toe : klimaatadaptatie is voor Tilburg speerpunt \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Suchtelen, F. van \ 2017
Groen-blauwe structuren zijn een must voor klimaatadaptatie, vindt de Tilburgse wethouder Mario Jacobs: ‘Wat ons betreft is er geen twijfel meer over de noodzaak daarvan, maar het punt is, hoe zet je dat gevoel van noodzaak om in echte actie. Dat gaa ...
help
Klimaat en Waterschappen : op weg naar klimaatbestendig waterbeheer : voorbeeldenboek klimaatactiviteiten waterschappen [Boek]
Gloudemans, E. \ Booltink, M. \ [ca. 2007]
Waterschappen willen bijdragen om Nederland klimaatbestendig te maken door de watersystemen aan te passen. Zo houden waterschappen in hun beleid en uitvoeringsplannen al rekening met de gevolgen van klimaatveranderingen. In dit voorbeeldenboek zijn v ...
help
Vergelijking afwegings- en waarderingsmethoden voor waterbeheersprojecten [Boek]
Resource Analysis \ SEO \ 2003
Bij (inrichtings)projecten van Rijkswaterstaat krijgt het maken van een integrale afweging steeds meer aandacht. Veel verschillende methoden zijn ontwikkeld om invulling te geven aan die integrale afweging. Voor waterbeheerders is het niet altijd eve ...
help
Productbeschrijvingen van RWS-projecten voor het natte beheer en onderhoud Rijkswateren : programmaboekje STUURBOORD 2003 [Boek]
2003
help
Productbeschrijvingen van RWS-projecten voor het natte beheer en onderhoud Rijkswateren : programmaboekje Stuurboord 2004 [Boek]
Winkels, H. \ Kenter, A. \ Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat \ 2004
De projecten die in dit boekje beschreven worden vormen samen het programma 2004. Hiervoor zijn de projecten in een vijftal thema's onderverdeeld. Thema a: studies gericht op kostenbesparing op beheer, onderhoud en ontwikkeling; Thema b: studies geri ...
help
'Bestuurlijke ontpoldering' moet waterbeheer Nederland vlot trekken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Veel waterprojecten in Nederland ondervinden vertraging of worden zelfs helemaal niet uitgevoerd door de bestuurlijke complexiteit. Regelgeving staat in de weg, maar ook overheden met verschillende belangen en wensen. Daarbij worden de zaken er niet ...
help
Leerarrangement voor projectleiders bij waterschappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Leerarrangement, speciaal ontwikkeld voor projectleiders van waterschappen, zodat zij onderling meer kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Gedurende zeven maanden werken de deelnemers anderhalve dag per maand langs twee sporen aan hun eigen ontwikke ...
help
Bewoners aan de bak! 20 inspirerende praktijkvoorbeelden [Boek]
Talsma, M. \ Haan, I. de \ 2007
Het Klimaatverbond en Syncera hebben een ideeënbundel uitgebracht met twintig praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie in het waterbeheer. De bundel reikt waterbeheerders ook een speciale methodiek aan voor het succesvol doorlopen van participatiep ...
help
Verbetering inspecties waterkeringen : programma van projecten [Boek]
Moser, G.M. \ Roest, B. van de \ 2006
Naar aanleiding van de kadeverschuiving te Wilnis en Terbregge in de zomer van 2003 en de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein in januari 2004 is door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbehee ...
help
Nederlandse waterschappen en het buitenland 2009 : inventarisatie van internationale activiteiten van waterschappen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2010
Steeds vaker werken de waterschappen in hun internationale activiteiten samen met andere waterschappen, (regionale) partners en NGO’s. Dit ligt geheel in lijn met de nieuwe visie op het internationaal beleid van de waterschappen die onlangs is vastge ...
help
Het nemen van grondwatermonsters [Boek]
Toorn, A. van den \ 1981
Voor de bemonstering van grondwater worden grondwaterstandsbuizen op de gewenste plaatsen en diepten aangebracht. Zolang de grondwaterstand niet lager is dan 7 m beneden maaiveld functioneert deze methode goed. Het nemen van monsters op grotere diept ...
help
Over ‘koude lassen’: interactieve uitvoering (1) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geldof, G. \ Versteeg, E. \ Valkman, R. \ 2010
Of het nu gaat om grote deltawerken, waterberging in achtertuinen, natuurontwikkeling of innovaties in de waterketen: ideeën zijn er genoeg. Wie de H2O’s van afgelopen jaren doorbladert, ontwaart een wereld aan concepten, waarmee watersystemen duurza ...
help
Hoogwaterbeschermingsprogramma : projectenboek 2014 : de waterschappen en Rijkswaterstaat gaan van start [Boek]
Bos, M. \ Hoogwaterbeschermingsprogramma \ 2013
Wat behelst het Hoogwaterbeschermingsprogramma? Welke projecten zijn geprogrammeerd voor de periode 2014-2019 en welke uit HWBP gaan in 2014 van start? En: wat zijn de belangrijkste karakteristieken, spelregels en achtergronden van het programma? De ...
help
Zes weldoeners in water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2015
Schoon drinkwater en duurzaam waterbeheer zijn niet overal vanzelfsprekend. Daarom zetten Nederlandse goede doelen zich op veel plaatsen in voor het goede waterdoel. Met projectbudgetten variërend van 1.500 euro tot 10 miljoen maken zij de wereld een ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.