Login

Hydrotheek

help
Hydromet integrated radar experiment (HIRE) : experimental setup and first results \ Radar meteorology : preprints of the 29th international conference [Hoofdstuk uit boek]
Uijlenhoet, R. \ Andrieu, H. \ Austin, G.L. \ 1999
help
Raindrop size distributions and radar reflectivity - rain rate relationships for radar hydrology \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
Uijlenhoet, R. \ 2001
help
Stowa beproeft grondradar voor inspectie van dijkbekleding \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Morshuizen, M. ter \ Bakker, R. \ Wentholt, L.R. \ 2003
Proefmetingen werden uitgevoerd op de Waddenzeedijk bij Zurich
help
Automated global water mapping based on wide-swath orbital synthetic-aperture radar \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
Westerhoff, R.S. \ Kleuskens, M.P.H. \ Winsemius, H.C. \ Huizinga, H.J. \ Brakenridge, G.R. \ Bishop, C. \ 2013
This paper presents an automated technique which ingests orbital synthetic-aperture radar (SAR) imagery and outputs surface water maps in near real time and on a global scale. The service anticipates future open data dissemination of water extent inf ...
help
Radaronderzoek op het Valleikanaal : berekening van de hoeveelheid slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Met grondradar is op een snelle manier een redelijk betrouwbaar beeld van de sliblaag te krijgen. Uitleg over de methode en de verkregen radarbeelden op het traject tussen Veenendaal en rwzi Woudenberg
help
Towards a stochastic model of rainfall for radar hydrology : testing the Poisson homogeneity hypothesis \ Physics and chemistry of the earth. Part B, Hydrology, oceans and atmosphere [Artikel]
Uijlenhoet, R. \ Stricker, J.N.M. \ Torfs, P.J.J.F. \ 1999
help
Buienradar voor de waterbeheerder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schuurmans, H. \ Koning, J. de \ 2011
Afgelopen juli is in Nederland extreem veel neerslag gevallen. Op zulke momenten is de buienradar op internet ongekend populair. Dit is onder meer te danken aan het feit dat alleen internettoegang is vereist om de brongegevens van het KNMI te ontslui ...
help
Extreme value modeling of areal rainfall from weather radar \ Water resources research [Artikel]
Overeem, A. \ Buishand, T.A. \ Holleman, I. \ Uijlenhoet, R. \ 2010
An 11 year high-quality radar rainfall data set is used to abstract annual maximum rainfall depths for durations of 15 min to 24 h and area sizes of 6 to 1.7 × 103 km2 for the Netherlands. Generalized extreme value (GEV) distributions are fitted to t ...
help
Radarsatellietinformatie voor Nederlands waterbeheer. 2. Toevoeging van satellietradarmetingen met hoge resolutie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Westerhoff, R. \ Kleuskens, M. \ Lange, R. de \ 2011
Variatie in bodemvocht, een essentiële klimaatvariabele, speelt een belangrijke rol in de opbrengst van het boerenland (FAO, 2009), veenoxidatie en bodemdaling. Dat deze laatste twee factoren in grote delen van Nederland een belangrijke rol spelen, b ...
help
Betrouwbare neerslaggegevens, onmisbaar voor een (afval)watersysteem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Garthoff, J. \ Alblas, M. \ 2009
Om inzicht te krijgen in de werking van een openwater- of rioolsysteem wordt veel gebruik gemaakt van een beheersmodel dat dit systeem zo goed mogelijk benadert. Betrouwbare neerslaggegevens spelen een sleutelrol in de modelcalibratie, maar het verkr ...
help
KD2008 - P05a - Hansje Brinker [Video]
Brinker, H. \ STOWAvideo \ 2012
Freek van Leijen (Hansje Brinker BV) met de presentatie 'Systematische monitoring waterkeringen met satelliet radartechnologie' op de 5de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2008.
help
Neerslagdatabase voor betere watersystemen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Elhorst, K. \ 2009
Wateroverlast is in Nederland een probleem dat met enige regelmaat in de vorm van blank staande straten, maar soms ook als overstromingen terugkeert. In hoeverre de hydraulische eigenschappen en het beheer van de watersystemen daaraan debet zijn of d ...
help
Toepassing van op radar gebaseerde gebiedsreductiefactoren bij de NBW-toetsing \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Versteeg, R. \ Hakvoort, H.A.M. \ Visser, M. \ 2011
Tijdens de toetsing van het watersysteem van Flevoland aan de normen voor regionale wateroverlast in het Nationaal Bestuursakkoord Water (kortweg NBW-toetsing) in de periode 2005-2008 heeft Waterschap Zuiderzeeland haar watersysteem getoetst met een ...
help
Rain rate estimation using Doppler radar spectral moments [Studentenverslag]
Wijma, F. \ 2005
help
Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied : stand van zaken en ontwikkelingen [Boek]
Reichard, H.L. \ Stichting RIONED \ cop. 2011
'Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied' geeft rioleringsbeheerders een toegankelijk overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen van neerslaginformatie uit radar en regenmeters. Het gebruik van radar is niet nieuw, maar wordt wel steed ...
help
Rainfall estimation for hydrology using volumetric weather radar [Proefschrift]
Hazenberg, P. \ 2013
Uiteindelijk heb ik mij de afgelopen jaren voornamelijk gefocused op het verkrijgen van nauwkeurige neerslaginformatie uit weerradardata en de invloed van ruimtelijke variaties in druppelgrootteverdelingen. Dit blijkt toch niet zo eenvoudig te zijn, ...
help
Parameterization of rainfall microstructure for radar meteorology and hydrology [Proefschrift]
Uijlenhoet, R. \ 1999
help
Waterbodemonderzoek met georadar (GPR) : mogelijkheden en randvoorwaarden voor het bepalen van hoeveelheden baggerspecie met georadar [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2000
help
Radar based remote sensing of cloud liquid water : application of various techniques, a case study \ Atmospheric research [Wetenschappelijk artikel]
Meywerk, J. \ Quante, M. \ Sievers, O. \ 2005
During the BALTEX BRIDGE Campaign (BBC) of CLIWA-NET, conducted at Cabauw, The Netherlands, from 1 August through 31 September 2001, cloud radar parameters like reflectivity, linear depolarization ratio and Doppler velocities have been observed using ...
help
SAR - sensing of vegetation wetness \ Proceedings 2nd international workshop on retrieval of bio- & geo-physical parameters from SAR data for land applications, 21-23 October 1998, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Jong, J.J.M. de \ Klaassen, W. \ Linden, M. van der \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.