Login

Hydrotheek

help
Vertical evacuation: rethinking urban, rural and social space \ Flood preparedness in The Netherlands: a US perspective [Hoofdstuk uit boek]
Velotti, L. \ Trainor, J. \ Torres, M. \ Kolen, B. \ Engel, K. \ 2012
Here, we discuss the feasibility of vertical evacuation. These insights can be used in further discussions about the use of vertical evacuation and to analyze its consequences (loss of life, economic and social damage). We will first present a defini ...
help
Hoe trainen waterschappen op calamiteiten? : nèt echt! : oefenen is geen spelletje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2014
Waterschappen krijgen regelmatig met – ernstige en minder ernstige – calamiteiten te maken. Van bedreigend hoogwater tot kapotte zuiveringsinstallaties. Hoe trainen zij op zulke onverwachte gebeurtenissen? En wat kunnen ze daarbij van elkaar leren?
help
Are flood models used? : a method for assessing the use of flood models in the operational phase of flood calamity management [Studentenverslag]
Hoff, A. \ 2013
The objective of this research is to develop a method to assess the use of flood models in the operational phase of flood calamity management by establishing a set of specific and measureable indicators which together can be used to assess this.
help
Als het water tóch komt... : beter omhoog dan vertrekken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2015
We werken aan dijken, aan waterbergingen en aan preventie. Maar als het water toch komt, is Nederland dan voorbereid op een nieuwe watersnood? Kunnen we de bevolking evacueren? Het zou wel moeten, volgens het Deltaprogramma. Hoe is de praktijk? Waar ...
help
Van papieren- en werkelijke rampen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jastrzebski, R. \ 2003
Op een Arnhemse conferentie bespraken waterbeheerders wat te doen bij mogelijke rampspoed
help
Rampenplannen alleen niet voldoende : bestuurders proberen structuur te vinden bij een overstroming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Van de ramp met orkaan Katrina in New Orleans in 2004 valt veel te leren. Ook voor Nederland, hoewel de situatie hier totaal anders is. Hoe sterk de dijken in Nederland ook zijn, een ramp valt nooit uit te sluiten. Hoe goed zijn we voorbereid op de g ...
help
Beter en sneller : informatievoorziening [thema omgaan met calamiteiten] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Reitsma, R. \ Wentholt, L.R. \ Bentvelsen, M. \ 2012
Tegenwoordig wordt bijna real time informatie geboden over alles wat er in de wereld gebeurt. De waterschappen, die in toenemende mate naar buiten treden, kunnen hierin niet achterblijven. Het aantal partners waarmee wordt samengewerkt is toegenomen, ...
help
Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) hulpmiddel bij crisisbeheersing \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Leenders, J. \ Kolen, B. \ Jong, M. de \ Riedstra, D. \ 2014
Het waterveiligheidsbeleid in Nederland verandert. De risicobenadering komt centraal te staan. Hierin wordt gekeken naar zowel de kans op een overstroming als naar de gevolgen. Het beleid is erop gericht om burgers zo efficiënt mogelijk te beschermen ...
help
Zijn gemeenten voorbereid op een ramp in de watervoorziening? : PWN benadert voorlichters an ambtenaren openbare orde en veiligheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Westra, J. \ 2004
Als er iets is waar Nederlanders zich geen zorgen over hoeven te maken, dan is het over schoon en veilig drinkwater. Maar wat gebeurt er als iets goed misgaat met de continuïteit in de openbare drinkwatervoorziening? Een grote leidingbreuk kan to tge ...
help
Lessen voor Nederland uit buitenlandse overstromingen : Waterbouwdag \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Jonkman, B. \ 2013
Voor ons laaggelegen land is kennis over de oorzaken en gevolgen van overstromingen van groot belang. Overstromingen komen in Nederland, mede door het relatief hoge beveiligingsniveau, weinig voor. Daardoor is praktijkervaring alleen te verkrijgen do ...
help
Watercrisis \ Crisis : studies over crisis en crisisbeheersing [Hoofdstuk uit boek]
Saeijs, G.E.M. \ 2009
Diverse soorten watercrises worden (naar de aard van de oorzaak) beschreven: die van droogte, watervervuiling, oorlog en conflict, bevolkingsgroei en klimaatverandering. Watercrisis die uitgelicht worden zijn de overstromingen: de ramp van 1953 en de ...
help
Evacuation a serious game for preparation \ 2011 IEEE international conference on networking, sensing and control, Delft, The Netherlands, April 11-13, 2011 [Hoofdstuk uit boek]
Kolen, B. \ Thonus, B. \ Zuilekom, K.M. \ Romph, E. de \ 2011
Mass evacuation is a measure to reduce possible loss of life in the case of potential disasters. Planning for mass evacuation is only useful if these plans are tested and evaluated by government and the public in reality or in simulated events. As a ...
help
Analysis of pluvial flood damage based on data from insurance companies in the Netherlands \ Urban flood risk management [Hoofdstuk uit boek]
Spekkers, M.H. \ Veldhuis, J.A.E. ten \ Kok, M. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2011
Insurance databases form a promising data source that can be used to improve pluvial flood damage estimations. This paper describes the key characteristics of an insurance database on water related damages to private buildings and content in the Neth ...
help
Interactief communiceren : Delfland tevreden over effecten [thema omgaan met calamiteiten] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Korpel, M. \ Johannink, R. \ 2012
Veel waterschappen willen iets met sociale media. Maar wat heb je er aan en hoe past dit in een bestuurlijke omgeving? Het Hoogheemraadschap van Delfland nam de stap om sociale media in te zetten in hun crisisorganisatie. Welke stappen zijn genomen, ...
help
Investeren in evacueren : wat kost het, wat levert het op? \ Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid [Artikel]
Terpstra, T. \ Kolen, B. \ Asselman, N. \ 2013
Dit artikel biedt eerste inzichten in de kosten en baten van investeringen in rampenbestrijding en infrastructuur om de evacuatiefracties te verhogen. De evacuatiefractie geeft hierbij de verwachtingswaarde aan van het aantal mensen dat preventief ka ...
help
Op pad met... Martijn Korpel : 'blinde vlekken zichtbaar maken' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vader, B. \ 2013
Hij is beleidsadviseur en calamiteitencoördinator bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarvoor werkte Martijn Korpel (34) tien jaar bij de politie in Den Haag en Delft. Er zijn zeker overeenkomsten: bij de politie én bij het hoogheemraadschap hee ...
help
De zekerheid van onzekerheid van evacuatie bij dreigende overstroming \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ 2013
Wat is de beste evacuatiestrategie bij overstromingen? Dat was de centrale onderzoeksvraag van het proefschrift Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven responses aan de Radboud Universiteit. Het onderzoek is afgesloten met een reflec ...
help
Stichting RIONED lanceert incidentenplan voor riolering : module wordt opgenomen in Leidraad Riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Omdat de laatste jaren de bereidheid om te sterven als gevolg van rioolrampen afneemt heeft de Stichting RIONED een stappenplan gemaakt voor een calamiteitenplan voor de riolering. Dit om een calamiteit goed in te bedden in de rampenbestrijdingsorgan ...
help
Het beperken van schade bij incidenten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Smits, J. \ Meijer, D. \ 2011
De grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, die recentelijk plaatsvond, toont aan dat calamiteiten altijd onverwacht plaatsvinden en dat je er snel op in moet spelen. Ook de rioolbeheerder speelt een cruciale rol bij het beperken van de schade. In de ...
help
PWN bespreekt met burgemeesters reactie op calamiteiten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Westra, J. \ 2004
In tijden van crises is het goed te weten wie je partners zijn en in welke mate je op elkaar kunt bouwen. De beste crisisbeheersing is immers crisispreparatie. Met die wetenschap in het achterhoofd hield PWN, als één van de grootste waterleidingbedri ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.