Login

Hydrotheek

help
Afvalwaterproblemen op kampeerplaatsen [Boek]
Schutte, R. \ Onstwedder, H. \ 1966
help
Aangedragen suggesties voor aanpak van het probleem met de waterkwaliteit en de slijmalg Gonyostomum semen in het recreatiegebied Emmen-Zuid [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2005
Gedurende en na uitvoering van het onderzoek naar de problemen met de waterkwaliteit en de slijmalg Gonyostomum semen in recreatiegebied Emmen-Zuid, zijn er vanuit diverse personen en instanties suggesties aangedragen om deze problemen aan te pakken ...
help
Te uitnodigende natuur in Twente : kritiek \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Tilborg, H. van \ 2012
Inrichting van een gebied gelegen aan de stadsrand van Enschede. Het gebied, Kristalbad geheten, is in eerste instantie een retentiegebied, dat stedelijk water uit Enschede opvangt. Daarnaast zorgt het voor natuurlijke zuivering van het oppervlaktewa ...
help
Nieuw leven voor de Chris Agterbosvijver : samenwerken loont \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Brake, C. ter \ Kamman, J. \ 2014
Waterschap Regge en Dinkel, Regio Twente, Sportvisserij Nederland en de Oldenzaalse Hengelsportvereniging hebben samen met diverse marktpartijen de herinrichting en het ecologisch herstel opgepakt van de Chris Agterbosvijver, een recreatieplas in Old ...
help
Kristalbad : schakel tussen stad en land, droog en nat [Boek]
Tekstteam Oost \ Haaxman Communicatie \ Marion Wienholts Tekst & Communicatie \ Op het puntje \ 2013
Kristalbad is een uniek watergebied van veertig hectare tussen Enschede en Hengelo. Het is een multifunctioneel gebied, waar waterberging, ecologische verbinding, ruimtelijke kwaliteit, recreatie en ecologische zuivering zijn samengebracht. Dit herin ...
help
Kustrijke kans : een grondige visie op veiligheid, duurzaamheid en meervoudig ruimtegebruik langs de Nederlandse kust [Boek]
Booster, L. \ Deen, J. van \ Barends, F. \ 2003
De ambitie van deze bundel is ideeën te toetsen aan de mening van andere specialisten en daar zo mogelijk werkbare concepten aan over te houden. Voer voor gedachten, voer voor discussie en wisselwerking tussen disciplines die leidt tot innovatie. De ...
help
De reiniging van afvalwater van een kampeerterrein met behulp van een biezenveld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kok, T. \ 1974
Het gebruik van helofytenfilters bij recreatieterreinen.
help
De vloeiende economie : waterschappen ontberen economisch denken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]TripleE rapport Geld als water
Elhorst, K. \ 2007
Er moet een cultuuromslag komen in het denken over water. Dat vindt directeur Tom Bade van TripleE in Arnhem, kenniscentrum op het gebied van economie en natuur. Bade toont aan dat schoon water de economie in een stevige impuls geeft. Dat betekent da ...
help
Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor landbouw, bosbouw en recreatie : t.b.v een optimalisatie van grondwater- en oppervlaktewaterpeilbeheer : state of the art 2011 [Boek] - 5e gew. dr
Huinink, J.T.M. \ 2011
Handleiding Bodemgeschiktheidsbeoordeling vormt een leidraad voor het afleiden van een kwantitatieve bodemgeschiktheidsbeoordeling voor een 20-tal vormen van bodemgebruik. Het is niet alleen bedoeld als leidraad voor het beoordelen van bodemgeschikth ...
help
Rapport omtrent de waterhuishouding van de 'Loofles', een recreatieplan in de boswachterij Kootwijk [Boek]
Couwenhoven, T. \ 1969
De 'Loofles' is ontstaan door zandafgraving in 1963/1964. De beheerder, het Staatsbosbeheer, besloot de vijver in 1965 voor het publiek open te stellen. Dit gaf in de loop van 1966 aanleiding tot verschil van mening met de gemeente Barneveld. Van bel ...
help
Diatomeeën in drie natuurreservaatjes binnen het recreatiegebied Spaarnwoude [Boek]
Oosterhuis, J.C.A. \ 1973
Inventarisatie in de gebieden de Batterij, de Haddingsbraak en de Liede, gelegen in recreatiegebied Spaarnwoude.
help
Zandmotor draait \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Voor de kust van Zuid-Holland is op 17 januari 2011 begonnen met het project Zandmotor, een nieuwe vorm van kustversterking. De kust wordt tijdelijk in zeewaartse richting uitgebreid in de vorm van een haak, maar dat schiereiland verdwijnt in de loop ...
help
Quick-scan recreatieplas Rijerwaard [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2000
In het herijkingsproject zone Rotterdam-Dordrecht zijn ideeën ontwikkeld om in de buurt van Ridderkerk een nieuwe recreatieplas aan te leggen, recreatieplas Reijerwaard (IJsselmonde). Deze plas dient een belangrijke recreatieve functie voor de inwone ...
help
Ecohydrologisch onderzoek Bentwoud [Boek]
Turlings, L. \ Klinge, M. \ 2008
Het Bentwoud betreft de realisatie van een 1300 ha groot bos- en recreatiegebied in Polder de Noordplas. Met de herinrichting van de polder wordt onder meer beoogd de natuurwaarden te versterken en de ruimte voor natuurgerichte openluchtrecreatie te ...
help
Flexibel peil, van denken naar doen : flexibel peilbeheer als maatregel ter verbetering van de waterkwaliteit en bevordering van de oevervegetatie en verlanding [Boek]
Schep, S. \ Meijenfeldt, N. von \ Rip, W. \ Borren, W. \ 2012
In dit project is flexibel peilbeheer ingesteld in 10 gebieden bij Waternet in opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 5 gebieden bij Wetterskip Fryslan. Onderzocht is of flexibel peilbeheer bijdraagt aan een betere waterkwaliteit en oeveron ...
help
Effecten van de zandwinplas ‘t Hilgelo op het grondwater ten noorden van Winterswijk : toepassing van een grondwatermodel [Boek]
Willemsen, J. \ 1998
In het kader van een toekomstige uitbreiding van de zandwin- en recreatieplas ‘t Hilgelo bij Winterswijk is door het Waterschap Rijn en IJssel een grondwatermodel gemaakt van de betreffende plas en de omgeving daarvan. Dit model vormt een hulpmiddel ...
help
Meervoudig ruimtegebruik in de Schammerpolder \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dijk, P. van \ 2011
De Schammerpolder is één van de 3 waterbergingsgebieden van waterschap Vallei & Eem. Deze polder kent een van nature zeer lage ligging en is daardoor sinds jaar en dag een natuurlijk waterretentiegebied. Het waterschap, de provincie Utrecht, de gemee ...
help
Ruimte voor kwaliteit \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2014
Aanleg van een retentievijver in plan De Waluwe II van de gemeente Zaltbommel. Tegelijkertijd dient het gebied als recreatiepark en het is aangelegd als een eiland. Door kwaliteit van de uitvoering en door samenwerking met de gemeente kreeg de aannem ...
help
Het Wormdal : beekdalprocessen en natuurwaarden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Maris, M. \ Schaafstra, N. \ 1999
Een overzicht van bijzondere broedvogels over de jaren '96, '97 en '98 is gegeven. Verder ook van libellen en vlinders
help
Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude, monitoring 2000 [Boek]
Kruijsen, B.W.J.M. \ Wessels, Y. \ 2001
Langs de zuidoever van het Noordzeekanaal is in 1996 ter hoogte van het recreatiegebied Spaarnwoude een natuurvriendelijke oever aangelegd: Natuurvriendelijke oever Spaarnwoude. De doelstelling van de natuurvriendelijke oever is het bieden van habita ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.