Login

Hydrotheek

help
Stikstofverwijderingspercentage blijft gestaag stijgen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Swaager-van den Berg, J. \ 2002
Beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben onlangs hun jaarlijkse rapportage met betrekking tot stikstofbeperkende maatregelen uitgebracht. Vrijwel alle waterkwaliteitsbeheerders verwachten te kunnen voldoen aan de gestelde reductie-eis v ...
help
Meer leren om rioolemissie te kunnen reduceren : 'niet-CO2 broeikasgasemissies uit de riolering' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Graaff, M. de \ 2012
Hoe reduceren we emissie van broeikasgassen, andere dan CO2, uit de riolering? Om die vraag te beantwoorden, is het noodzakelijk te weten wat de daadwerkelijke emissies zijn. KWR en Waternet onderzochten de broeikasgasemissies in de waterketen van Am ...
help
New development in reactor and process technology for sulfate reduction \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Hulshoff-Pol, L.W. \ Lens, P.N.L. \ Weijma, J. \ 2001
help
130312 Deltaproof/Rijk met je dijk P206 Wouter van der Star [Video]
Star, W. van der \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie 'Vooroevers' over de invloed van wilgengroei op de golfslag door Wouter van der Star (Deltares) tijdens de Deltaproofweek 2013: Rijk met je dijk.
help
Spatial planning as a tool for decreasing nitrogen loads in nature areas \ Environmental pollution [Artikel]
Bleeker, A. \ Erisman, J.W. \ 1998
help
Mogelijkheid tot reductie van de fosfaatemissie door toepassing van effluentfiltratie [Studentenverslag]
Oosthof, J. \ 1996
help
Effect of nitrate on acetate degradation in a sulfidogenic staged reactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lens, P.N.L. \ Sipma, J. \ Hulshoff Pol, L.W. \ 2000
help
Gevolgen van overstromen : onderzoek naar maatregelen ter reductie van overstromingsschade [Boek]
Verwijmeren, P. \ 2002
help
Vergaande geurreductie rioolgemalen transportstelsel Nieuwe Waterweg \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kersten, J. \ Rosmalen, P. van \ 2007
In het kader van de prognosestudie naar de capaciteitsaanpassingen van het afvaltransportstelsel Nieuwe Waterweg zijn door het Hoogheemraadschap van Delfland in 2006/2007 zes rioolgemalen gerenoveerd en drie nieuwbouwgemalen gerealiseerd
help
Schone bronnen, nu en in de toekomst [Brochure]
Schuttelaar & Partners \ [ca. 2007]
In het project Schone bronnen, nu en in de toekomst werken drinkwaterbedrijven (Vewin), waterschappen (UvW), de land- en tuinbouwsector (LTO) en de gewasbeschermingsmiddelenindustrie (Nefyto) samen aan schoon water in Nederland. Door bundeling van kr ...
help
De succesfactoren van het Utrechtse fruitteeltconvenant \ H2O online [Artikel]
Spanjers, B. \ Mombarg, H. \ Bruchem, J. van \ 2015
In het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruiteelt’ hebben hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de Provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelersorganisatie afspraken vastgelegd om de belasting van grond- en oppervlaktewater met gewasbeschermin ...
help
Emissiereductie vanuit riool is vaak maatwerk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
‘Emissiereductie - waarom?’ luidde de titel van de workshop die NVA-programmagroep 2 (verzameling en transport afvalwater) op 8 oktober 2008 hield bij Nelen en Schuurmans te Utrecht. Veel meer dan de vraag waaróm emissies uit het rioolstelsel gereduc ...
help
Interimrapport Commissie Eutrofiëringsbestrijding Gooi- en Eemmeer : concept [Boek]
Commissie Eutrofiëringsbestrijding Gooi- en Eemmeer \ 1980
help
Verbeteren stikstofverwijdering op de rwzi Zwolle \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vliet, J. van \ 2003
Kan op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, die gebouwd is in 1984 om B.Z.V. en onopgeloste stoffen te verwijderen en ammonium te oxideren (nitrificatie), de procesvoering op eenvoudige wijze aangepast worden om de stikstof op biologische wijze helem ...
help
Milieuvriendelijk chemisch defosfateren van anaëroob gezuiverd afvalwater of slibwater \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Colsen, J.G.M. \ 2002
Vanuit de literatuur werd een overzicht samengesteld naar de mogelijkheden om anaëroob gezuiverd afvalwater met een hoog fosfaatgehalte te defosfateren. Bij dit onderzoek werd de vorming van struviet als veelbelovend gekwalificeerd. Op basis hiervan ...
help
Verkenning van maatregelen en kosten ter verbetering van de ecologische kwaliteit van IJsselmeer, Ketelmeer en Veluwerandmeren [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2006
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt een resultaatverplichting ten aanzien van de ecologische waterkwaliteit aan waterbeheerders en verplicht hen de kwaliteit te toetsen aan referentiemaatlatten. De maximaal haalbare waterkwaliteit in kunstma ...
help
Rendementsstijging zorgt voor CO2-reductie : wkk met superrendement dankzij verfijning gasmotor \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Jong, K. de \ 2012
Eigenlijk is de term warmtekrachtkoppeling (wkk) niet meer correct voor de modernste warmtekrachtinstallaties. Terwijl voorheen een wkk tot twee keer zoveel warmte leverde als elektriciteit, is deze verhouding bij grotere vermogens nu al 1:1. De stij ...
help
Reductie van lachgasemissie door ontwikkeling van "Best management practices" - Beperking van lachgasemissie door waterbeheer : een systeemanalyse [Boek]
Kroes, J.G. \ 2000
In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB) beschrijft dit rapport een systeemanalyse waarin de relatie tussen waterbeheer en lachgasemissie is onderzocht. Uit een analyse van de situatie in 1990 blijkt de emissie grote ruimtelijke ...
help
Reactivity of organic matter and other reductants in aquifer sediments [Proefschrift]
Hartog, N. \ 2003
help
Waarnemingen aan de visstand in het Wolderwijd-Nuldernauw in het voorjaar van 1993 en een evaluatie van het spuibeheer bij Nijkerk [Boek]
Backx, J.J.G.M. \ 1993
In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Flevoland is in het voorjaar van 1993 de omvang van het bestand aan brasem 2 25 cm in het Wolderwijd Nuldernauw bemonsterd. Op basis van de bemonstering eind mei begin juni blijkt dat de omvang van het bestand ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.