Login

Hydrotheek

help
Water-op-straat: accepteren of reguleren? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Klomp, T. \ Poortinga, I. \ 2014
Onze neerslaggebeurtenissen worden steeds extremer. Wat vroeger heftig was is nu normaal en het komt ook nog eens vaker voor. De gevolgen van de hevige neerslag zijn meer en meer zichtbaar in de openbare ruimte, met de bijkomende problematiek. Steeds ...
help
Afkoppelen langs de Waal \ De Combinatie [Artikel]
2009
Met het afzagen van de regenpijp bij de bewoners van de Waaldijk 129 hebben de wethouders Maarten den Boef en Peter de Koning op woensdag 20 jl. het startsein gegeven voor de afkoppelwerkzaamheden aan de Waal. Momenteel zorgt regenwater voor overbela ...
help
Utrecht kiest voor multifunctionele groeiplaats \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Herwijnen, E. van \ Doornenbal, D. \ 2019
In het centrum van Utrecht is een groeiplaats voor bomen gerealiseerd die zowel zorgt voor een leefbare omgeving met grote bomen als voor watermanagement waarbij piekwater wordt gebufferd. Hierbij zijn nieuwe, innovatieve elementen toegevoegd aan een ...
help
Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten dient onderdeel van de ruimtelijke ontwikkelingen te zijn \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Suchtelen, F. van \ 2017
De klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende extreme wateroverlast en hittestress hebben bij de overheid de volle aandacht. Door de klimaatverandering is er immers meer kans op overstromingen, wateroverlast bij extreme piekbuien en langdurige d ...
help
Verticale infiltratie hemelwater overal mogelijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Heide, R. van der \ 2009
Een toenemend aantal partijen buigt zich over de mogelijkheden voor het infiltreren van afstromend hemelwater in de bodem. Steeds vaker denkt men hierbij aan verticale infiltratie vanwege de ruimtebesparing en het grote aantal toepassingen
help
Kwakende kikkers in de regenwatertuin \ Stadswerk magazine [Artikel]
Boo, M. de \ 2016
Het regent steeds vaker en harder in Nederland. Straten komen blank te staan, kelders lopen onder. Riolen raken overbelast en via overstorten stroomt vervuild rioolwater de sloten in. De gemeenten Heiloo en Castricum inspireren bewoners om hun eigen ...
help
Doordacht waterbeheer in de stad van morgen \ Tuinaannemer [Artikel]
De Geest, W. \ 2017
De klimaatverandering zal in onze contreien voor meer regen in de winter zorgen, met als gevolg hogere waterstanden in beken en rivieren. In de zomer zal er minder maar intensere neerslag vallen waardoor er veel snelle afvoer is maar waardoor de bode ...
help
Innovatieve schutting vangt regenwater op en stimuleert vergroening : Hemelwater bufferen bij neerslag en benutten bij droogte \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Rijswijck, G. van \ 2019
Ondergelopen straten, water dat huizen binnenstroomt: er gaat bijna geen zomer meer voorbij zonder dat hoosbuien tot dit soort taferelen leiden. Naast maatregelen als het aanleggen van wadi’s, afkoppeling van de riolering en het vergroenen van tuinen ...
help
Winst uit water : melkveehouderij [Boek]
Woude, M. van der \ CLM Onderzoek en Advies \ 2006
Doel van deze waterwijzer is inzicht te verschaffen in (bedrijfs)situaties die veel water vragen of die mogelijk water vervuilen, en maatregelen die daarbij genomen kunnen worden. Waterkwaliteit en kostenbesparing staan hierbij voorop. Praktische inf ...
help
Winst uit water : varkenshouderij [Boek]
Woude, M. van der \ 2006
Doel van deze waterwijzer is inzicht te verschaffen in (bedrijfs)situaties die veel water vragen of die mogelijk water vervuilen, en maatregelen die daarbij genomen kunnen worden. Waterkwaliteit en kostenbesparing staan hierbij voorop. Praktische inf ...
help
Foutieve aansluitingen op regenwaterstelsels: serieus probleem \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hoes, O. \ Nelen, F. \ 2010
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden bij de aanleg van nieuwe stedelijke gebieden vaak gescheiden rioolstelsels toegepast. Het voordeel van een gescheiden stelsel ten opzichte van een gemengd stelsel is dat geen riooloverstortingen meer ...
help
Ja natuurlijk: overstort problematiek opgelost door natuur \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bronchart, S. \ Dubbelden, M. den \ 2010
In de gemengde rioolstelsels zijn vaak overstorten geplaatst om tijdens een regenperiode de mogelijkheid te hebben het overvloedige water in de stelsels te laten overstorten in oppervlaktewater. Daardoor wordt het rioleringsstelsel ontlast en kan het ...
help
Razendsnelle rekensommetjes rond regenwatersysteem : alle informatie op een presenteerblaadje \ Gezond bouwen en wonen : kwartaaltijdschrift voor wetenschappelijke, vaktechnische, kunstzinnige en praktische aspecten van de bio-, en eco-logische architectuur, het mens- en milieuvriendelijk ontwerpen, bouwen en wonen [Artikel]
Stolk, G. \ 2007
Duurzaamheid wordt tegenwoordig met hoofdletters geschreven. GEP Benelux manifesteert zich volop binnen de nieuwe tijdsgeest. Het bedrijf uit Numansdorp tekent voor regenwatersystemen die hemelwater opvangen en vervolgens bewaren voor gebruik in bijv ...
help
Regenwaterproblematiek bij bouwprojecten \ Management&techniek [Artikel]
Cnockaert, H. \ 2013
Doordat er in Vlaanderen steeds meer bebouwde en verharde oppervlakte bijkomt, neemt de overheid maatregelen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Dat gaat van hemelwateropvang, via infiltratievoorzieningen tot bufferzones. We sommen enkele bela ...
help
Kennis voor klimaatbestendige steden \ H2O online [Artikel]
Bosch, P. \ Broks, K. \ Rovers, V. \ 2015
Het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities (CPC) heeft veel kennis opgeleverd over het klimaatbestendig maken van de Nederlandse steden. In de uitvoeringspraktijk spelen waterbeheerders, in samenwerking met gemeenten en andere partijen, een belangr ...
help
Rainwater harvesting, a sustainable solution for urban climate adaptation? [Boek]
Hofman, J.A.M.H. \ Paalman, M. \ [2014]
Rainwater harvesting (RWH) is a climate adaptation strategy of all times and was applied by many civilisations in history of mankind. The system is especially found during eras with long dry periods. Rainwater harvesting is gaining interest again wor ...
help
Grondwaterzorg dwingt gemeenten tot maken van keuzes \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bouma, J.H. \ Wuite, W. \ 2008
Inzicht in de gevolgen van de Wet Gemeentelijke Watertaken. Met de invoering ervan begin 2008 hebben gemeenten er een regenwater- en grondwaterzorgplicht bij gekregen. De wet geeft gemeenten veel beleidsruimte om de grondwaterzorgtaak naar eigen inzi ...
help
Oriënterend onderzoek sedimentatie beginstrengen DWA-rioleringen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Vliet, J.C. van der \ Graaf, E. de \ 2014
Begin 2012 heeft ingenieursbureau Tauw onderzoek gedaan naar sedimentatie in beginstrengen van rioleringen. Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in oorzaken en gedrag van slib in rioolstrengen door middel van het verzamelen van prakt ...
help
Laat bomen bijdragen aan waterbeheer in de stad! : ondergronds bioretentiesysteem combineert groen, grijs en blauw \ Stad + blauw : hét vakblad over water in de openbare ruimte [Artikel]
Blaauboer, F. \ 2018
Bomen in de stad die op de juiste manier geplant zijn, groeien beter, houden de straten heel en helpen met de berging van overtollig water. Tijd dus om bomen te laten bijdragen aan het waterbeheer in de stad; tijd voor een symbiose. Hoe dat precies w ...
help
De singel als klimaatadaptieve drager : een klimaatadaptieve strategie voor de historische binnenstad van Utrecht [Boek]
OKRA \ 2019
Centraal in dit onderzoek staat de potentie van historische kennis en de groenblauwe singelstructuur in Utrecht om bij te dragen aan het klimaatadaptieve vermogen van de historische binnenstad van Utrecht. Hiertoe stellen wij ons de volgende hoofdvra ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.