Login

Hydrotheek

help
State of the art on the legal and policy literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Boek]
Gier, T. de \ Gupta, J. \ Rijswick, M. van \ 2009
Dit rapport beschrijft de juridische vragen die voortvloeien uit het internationale klimaatregime, de belangrijkste juridische concepten zoals het „no-harm-principle‟, het „ability-to-pay-principle‟ en de ontwikkeling die men waarneemt richting een m ...
help
Ruimte scheppen voor prioriteiten : enkele grepen uit de Rijksbegroting '84 \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schmeink, A.H. \ 1983
help
[Vierde Nota waterhuishouding : nota van antwoord] : de inspraakreacties gelezen, samengevat en beantwoord [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ [1998]
help
Het hete (hang)ijzer van de integrale Waterwet \ De staat van water : opstellen over juridische, technische, financiele en politiek-bestuurlijke aspecten van waterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Havekes, H.J.M. \ 1999
help
Naar een uniforme schaderegeling op elk beleidsterrein \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hall, A. van \ 1993
help
De inspectie van drinkwaterinstallaties en de advisering aan de gebruiker door middel van een personal computer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, H.L. van \ 1986
help
Bernard ter Haar, directeur-generaal milieu, ministerie infrastructuur en milieu : "Handen vol aan Europese milieudoelstellingen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
Vele jaren waren we er aan gewend dat op rijksniveau de zorg voor het water verdeeld was over twee ministeries. Het Directoraat-Generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat was verantwoordelijk voor veiligheid en de kwaliteit en kwanti ...
help
Waterschappen en de financiering van hun wegbeheerstaak \ Wegen : magazine voor verkeer, grond-, water- en wegenbouw [Artikel]
Jaarsma, C.F. \ Dijk, T. van \ Webster, M.J. \ 1999
Ook na de herziening van het wegbeheer op 1 januari 1993 hebben sommige waterschappen nog een taak bij het wegbeheer. Uit oogpunt van doelmatigheid beheren elf waterschappen in het westen des lands nog bijna 7000 km verharde lagere-orde weg.
help
Belangenafweging bij waterschapsbesluiten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meijers, L.C. \ 1997
help
Organisatie-ontwikkelingen binnen de Waterleiding Maatschappij Overijssel : van distributie-districten naar exploitatieregio's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, V.E. van \ 1997
help
Ondertekening NBW eind mei, begin juni? : 'waterpakt geen lengte-van-jaren stuk' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leenes, J. \ 2003
'Vijftig jaar na de watersnoodramp en op weg naar een Nationaal Bestuursakkoord Water' luidde de ondertitel van Het Watercongres, dat op 26 maart in Soestduinen plaatsvond. De meest gestelde vraag aan de 'hoofdrolspelers' van het Nationaal Bestuursak ...
help
PvdA staat alleen in pleidooi voor opheffen waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2006
'In ieder geval verdwijnen de waterschappen', zo staat in het ontwerp-verkiezingsprogramma van de PvdA. Vanzelfsprekend roept dat vragen op. Hoe komt de PvdA tot dit voornemen? Hoe denken de andere grote politieke partijen er over? Vooralsnog krijgt ...
help
Hoeveel water staat op de stick? : Prinsjesdag 2006 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kraaij, E. \ 2006
De elektronische andere overheid komt dit jaar met een nieuwe presentatie van de Miljoenennota. De minister van Financiën heeft een usb-stick met daarop alle beleidsmatige en financiële informatie
help
Privatisering van de drinkwatervoorziening, een redelijk alternatief? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Achttienribbe, G.E. \ 1993
help
Over de reorganisatie van het binnenlands bestuur \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Katsburg, P.R.A. \ 1993
help
Drieluik bestuurscompensatie \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hall, A. van \ 1987
help
Medezeggenschap nieuwe stijl \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Okkerman, H.A.S. \ Wieringen, C. van \ 1985
help
Watersysteemverkenningen, beleidsinvulling \ Uitwerking NVA - symposium : landelijke uitwerking : presentaties over de landelijke WSV uitgesproken tijdens het NVA - symposium d.d. 14 oktober 1993, gehouden in Amsterdam, Kloveniersburgwal 29 [Hoofdstuk uit boek]
Buuren, J.T. van \ 1994
help
De afstemming van onderzoek en beleid in het waterbeheer : een voorbeeld ter navolging? \ Beleidsanalyse : driemaandelijkse publikatie van het Ministerie van Financien [Artikel]
Wisserhof, J. \ 1994
help
Reorganisatie in rivierengebied : een bestuurskundige analyse van het reorganisatieproces : met aanbevelingen [Boek]
Heuvel, J.H.J. van den \ Vries, M.S. de \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.