Login

Hydrotheek

help
Nieuwe praktijken van het waterbeheer \ Ontworpen en ontstaan : een praktijktheoretische analyse van het debat over het provinciale omgevingsbeleid [Hoofdstuk uit boek]
Wissink, W.L. \ 2000
help
Ontwerp beleidsnota Noordzee [Boek]
2008
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het veranderend gebruik van de Noordzee, de nieuwe maatschappelijke vraagstukken en de ontwikkelingen in beleid die hiermee samenhangen. Hieruit volgen de maatschappelijke ontwikkelopgaven die de uitgangspunten ...
help
De pijp in, de pijp uit : evaluatienota rioleringsbeleid 1996-2000 Provincie Limburg [Boek]
Huet, H. van \ Schols, R. \ Provincie Limburg \ 2000
help
Waterschap in de 21e eeuw \ Internationale ontwikkelingen in de waterketen : 53e vakantiecursus in drinkwatervoorziening & 20e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling, 5 januari 2001 te Delft [Hoofdstuk uit boek]
Graeff, J.J. \ 2001
help
Setting and evaluating objectives for the regional water systems in Limburg \ Monitoring Tailor-Made III : international workshop on information for sustainable water management : proceedings, September 25-28, 2000, Nunspeet, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Heikens, D.L.J. \ Busdkens, R.F.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2001
help
Ruiken wanneer het toeval toeslaat: Cox Habbema, actrice en waterschapsbestuurster \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2006
Cox Habbema, actrice en waterschapsbestuurster is actief in tal van maatschappelijke instanties. Ook heeft zij zitting in het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
help
130620 P01 opening Kennisdag Regionalewaterkeringen 2013 [Video]
STOWAvideo \ 2013
Openingspresentatie van de dagvoorzitter Marcel Sukel en Karen Arpad (Provincie Noord-Holland) aan het begin van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013, opgenomen bij de provincie Noord-Holland in Haarlem op donderdag 20 juni ...
help
STOWA-voorzitter Luc Komsiek over strategienota 2014-2018: STOWA wil dé club zijn voor toegepaste kennis en innovatie in het regionale waterbeheer \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2014
Luc Kohsiek is de nieuwe voorzitter van STOWA. De dijkgraaf van Hollands Noorderkwartier is een warm pleitbezorger van kennisontwikkeling op het gebied van water- en deltatechnologie. Kortom: hij is de juiste man op de juiste plek. Kohsiek is enthous ...
help
Gemeenten over... grondwater \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2010
In ‘Gemeenten over’ komen gemeentes aan het woord over uiteenlopende onderwerpen. Deze maand staat grondwater centraal. Door middel van een belronde werd een aantal gemeentes naar hun mening gevraagd. Hoe wordt er ingesprongen op zaken als paalrot of ...
help
IPO RWSR : RWSR proefproject tweede fase [Boek]
Straten, J.W.H. van der \ 1999
RWSR: Regionale WaterSysteem Rapportage
help
Fragmentatie heb je, samenhang moet je creëren : rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten stopt na vier jaar \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Borkent, I. \ Duinhoven, G. van \ 2016
Eric Luiten werd in 2012 op een curieus moment Rijksadviseur Landschap en Water. De rijksoverheid had net het nationale landschapsbeleid geschrapt. In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte uit 2012 staat letterlijk: “De verantwoordelijkheid voor ...
help
Regionale waterkeringen onder de loep \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2005
De provincies en waterschappen zijn op dit moment hard bezig met de invulling en uitwerking van een ‘Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen’. Dit programma is een initiatief van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen
help
Vaarwegbeheer geheel naar de waterschappen : thema Bruggen, stuwen, sluizen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huizenga, H. \ 2010
Gaan waterschappen al het vaarwegbeheer in de regionale wateren van provincies en gemeenten overnemen, ook die van kunstwerken? Gaan ze ook de recreatie- en beroepsvaart faciliteren? Het is logischer, want waterschappen beheren toch al de regionale w ...
help
Samen slim met water : waterhuishoudingsplan 2001-2006 : ontwerp [Boek]
Nierop, T.M. \ Witteveen & Bos, Raadgevende Ingenieurs \ 2000
help
Handreiking MEP/GEP : handreiking voor vaststellen van status, ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke wateren [Boek]
Projectgroep Implementatie Handreiking \ 2006
In Nederland zijn de wateren veelal sterk veranderd of kunstmatig. Hiervoor dienen regionaal ecologische doelen te worden afgeleid, afhankelijk van de fysieke veranderingen. De methode is voor een belangrijk deel voorgeschreven in de Kaderrichtlijn W ...
help
130321 KD2013 P04 Marco Veendorp - VORK [Video]
STOWAvideo \ 2013
Presentatie 'Versnellers en vertragers in projecten' van Marco Veendorp, (Arcadis, namens platform VORK) op de 10e Kennisdag Waterkeringen 2013 op 21 maart 2013 in Burgers Zoo Arnhem. Marco Veendorp licht de werkzaamheden van het Kennisplatform Versn ...
help
De bodem verdient meer... : mogelijkheden en kansen van lokaal bodembeheer : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Eijsden, G. van \ Geldof, G. \ 2013
Sinds het 'bodemschandaal Lekkerkerk' in 1980 was de aandacht in de bodemwereld vooral gericht op de chemie van de bodem. Na deze focus op chemie groeit nu de vraag naar een breder perspectief. Daarom is onder de noemer 'Impuls Lokaal Bodembeheer' (I ...
help
"Het IJsselmeer als estuarium: een buitengewone binnenzee” [Brochure]
Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer \ [ca. 2008]
De Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) wil in samenspraak met alle betrokken partijen een nieuw integraal instrumentarium ontwikkelen voor het beheer van het IJsselmeergebied
help
Wonen in waterland : een verkenning naar de relatie tussen verstedelijking en waterbeheer [Boek]
Wijermans, M.P. \ Brinkhuijsen, M. \ Groot, R. \ 2001
help
Diffuse bronnenbeleid: vissen in troebel water? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Enserink, B. \ Kalker, T. \ Mayer, I. \ 2001
Uit een netwerkanalyse van de TU Delft blijkt dat beleid ten aanzien van bestrijding van diffuse lozingen een complex probleem is, doordat het hier politieke en bestuurlijke netwerken betreft, waar andere belangen dan water een grote rol spelen
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.