Login

Hydrotheek

help
Peilbeleid bij Waterschap Vallei en Eem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Noord, J. van \ 1998
help
Hatsi-kD [operationeel peilbeheer] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ 1998
help
Hydrological and economical effects of manipulating water levels in open water conduits : a case study \ Agricultural water management : proceedings of a symposium on agricultural water management, Arnhem, Netherlands, 18 - 21 June 1985 [Hoofdstuk uit boek]
Bakel, P.J.T. van \ 1986
help
Eendimensionale stroming in meerlagensystemen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2000
help
Het realiseren van het gewenste grondwaterregime, een leidraad \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Massop, H.T.L. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ 1998
help
Een prognose van het effect van een peilverhoging in het Philippinekanaal (Zeeland) op de grondwaterstand in de aangrenzende polders [Boek]
Weerd, B. van der \ Ernst, L.F. \ 1984
help
Berekening van lage grondwaterstanden : inleiding ter gelegenheid van de lezingsdag Grondwaterproblematiek in polders en steden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, afdeling voor geotechniek d.d. 17 mei 1989 [Boek]
Maarel, A.J.G. van der \ 1989
help
Kwantificering van de geohydrologische effecten van peilaanpassing in het oostelijke deel van de Noordoostpolder [Boek]
Vernes, R.W. \ 1993
help
Peilbeheer 1999 / Wetterskip Fryslan \ Peilbeheer... / Wetterskip Fryslan [Artikel]
1999
help
Der't de dyk it lan omklammet : eindrapportage van het strategisch onderzoek naar de waterhuishoudkundige inrichting van Fryslan [Boek]
Friesland \ 1997
help
Elektrisch modelonderzoek naar infiltratie vanuit evenwijdige wijken [Boek]
Homma, F. \ [?]
Voor het handhaven van een optimale ontwateringstoestand van de bodem kunnen in het algemeen twee limiterende grondwaterstandsdiepten worden onderscheiden. De bovengrens garandeert een vochtgehalte dat voldoende laag is voor een goede bewerkbaarheid ...
help
Zomer- en winterpeil op het IJsselmeer : Rijkswaterstaat regelt de waterstand tussen NAP -0,20 en -0,40m \ IJsselmeerberichten / Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer [Artikel]
Plas, G. van der \ 1996
help
Hatsi-kD : hoe kunnen verdroging en wateroverlast gelijktijdig bestaan \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 1999
help
Beslissingondersteuning voor het beheer van de Friese boezem \ Beslissen in de dagelijkse waterbeheersing : [symposium 26 februari 1999] [Hoofdstuk uit boek]
Kuypers, A. \ 1999
help
Flexibel peilbeheer : informatie-inwinning en voorziening met behulp van REGISpeilbeheer \ Beslissen in de dagelijkse waterbeheersing : [symposium 26 februari 1999] [Hoofdstuk uit boek]
Post, H. \ 1999
help
Veranderingen noodzakelijk in Friese watersystemen : eindrapport studie gepresenteerd \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1998
help
Onderzoek naar koudwatertemperatuur aan tappunten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Scheffer, W.J.H. \ Kock, A.J.A. \ 1997
help
Controlled drainage in The Netherlands revisited? : an overview of recent developments in surface water level manipulation and results of case studies \ Drainage for a secure environment and food supply : 9th international drainage workshop, September 10-13 2003, Utrecht, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Bakel, P.J.T. van \ 2003
In the Netherlands most Waterboards generally manipulate surface water levels in order to influence phreatic groundwater levels. The main aim is to improve working conditions for agricultural crop production. A number of developments ask for a revita ...
help
Ecologisch stuwbeheer : waterlopen in de lage landen zijn mensenwerk \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Klink, A.G. \ 2004
De Maas en de Nederrijn hebben een groot deel van hun rivierkarakter verloren door de geplaatste stuwen (Maas 1918-1929, Nederrijn 1961-1972). Dit heeft echter wel tot gevolg dat de uiterwaarden veel minder te lijden hebben van verdroging. Momenteel ...
help
Cultuurgrond en waterschapslast \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Fennema, A. \ 2002
Het landgoed Middachten, op de overgang van Veluwe en IJssel, heeft areaal in de uiterwaarden (de Havikerwaard), waarbij onderbemaling een punt van discussie was tussen de eigenaar en het waterschap (sinds 1997 Waterschap Rijn en IJssel). Via de bela ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.