Login

Hydrotheek

help
Aan het Faunatronic'en : bij de Hooby LC 80 Megatronic 7 neemt de elektronica taken over van de machinist \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2013
De machinist ontlasten en het werk vlotter en preciezer doen, Hobelman in Halle maakt dat met de Hooby LC 80 Megatronic 7 helemaal waar. Tal van Automatic Control-functies nemen het werk van de machinist over. Meest opvallend is de nieuwe werkfunctie ...
help
Quality assurance and control \ Agricultural drainage [Hoofdstuk uit boek]
Zeijts, T.E.J. van \ Zijlstra, G. \ 1999
help
Nederland krijgt sloten niet op tijd vrij van bagger : interview \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2007
Het wegwerken van achterstallig kleinschalig baggerwerk dreigt vast te lopen op wet- en regelgeving, waarschuwen de directeur en de adjunct-directeur van de Vis Bagger Groep. "Er kan alleen tussen september en maart worden gewerkt aan het opschonen v ...
help
Steeds meer methoden om waswater te verwerken : overzicht van methoden om was- en spoelwater op te vangen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Steinbusch, M. \ 2012
Bij het voorkomen van emissies is de aandacht verschoven van drift vanaf het perceel naar het voorkomen van puntemissies. Puntlozingen kunnen ontstaan als gevolg van het verontreinigen. Om dat te voorkomen zijn er inmiddels verschillende mogelijkhede ...
help
Onderhoud(t) met gezond verstand \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Welleweerd, D. \ 2012
Reiniging en inspectie van de riolering lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar niets is minder waar, want reinigen is een beheersmaatregel en inspecteren een onderzoeksactiviteit. Omdat een schoon en droog riool gemakkelijker te inspecteren ...
help
Winst uit water : melkveehouderij [Boek]
Woude, M. van der \ CLM Onderzoek en Advies \ 2006
Doel van deze waterwijzer is inzicht te verschaffen in (bedrijfs)situaties die veel water vragen of die mogelijk water vervuilen, en maatregelen die daarbij genomen kunnen worden. Waterkwaliteit en kostenbesparing staan hierbij voorop. Praktische inf ...
help
Winst uit water : varkenshouderij [Boek]
Woude, M. van der \ 2006
Doel van deze waterwijzer is inzicht te verschaffen in (bedrijfs)situaties die veel water vragen of die mogelijk water vervuilen, en maatregelen die daarbij genomen kunnen worden. Waterkwaliteit en kostenbesparing staan hierbij voorop. Praktische inf ...
help
Schone viskisten en besparing waterverbruik : Lets ontwikkelt nieuwe krattenwasser voor Visveiling Urk \ Visserijnieuws [Artikel]
2013
Van maximaal 750 naar gemiddeld 1.200 kisten per uur, en van een waterverbruik van meer dan 10.000 liter naar 1.500 liter per uur. Lets BV ontwikkelde in opdracht van Visveiling Urk een nieuwe industriële krattenwasser.
help
Nieuwe vorm van aanbesteden : minder rompslomp, dankzij lumpsum \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Loon, R. van \ 2013
In de afgelopen decennia zijn er in Nederland al heel wat kilometers riolering via aanbestedingen gereinigd (en geïnspecteerd). Zeker na de intreding van de eerste GRP's (Gemeentelijke Riolerings Plannen) is er door gemeenten structureel aandacht ges ...
help
Puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater : vergelijking van activiteiten op het erf met het POSSUM-model [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Wenneker, M. \ Zeeland, M.G. van \ Lans, A.M. van der \ Weide, R.Y. van der \ Werd, H.A.E. de \ 2011
Puntbronnen kunnen bijdragen aan emissies naar oppervlaktewater. Activiteiten op het erf die tot puntemissies kunnen leiden zijn vergeleken en gerangschikt. POSSUM (POint Sources SUrface waters Model) vergelijkt de risico’s van verschillende activite ...
help
Analyse van de onderhoudskosten van leidingen in enkele Drenthse waterschappen over het jaar 1963 [Boek]
Bijkerk, C. \ Pieters, J. \ Waard, J. de \ 1967
In verband met de flink gestegen onderhoudskosten van leidingen voor waterschappen werd besloten over te gaan tot een systematische bijhouding van het onderhoud van vijf waterschappen over het jaar 1963: De Oostmoersche Vaart, het Middenveld, de Wold ...
help
Ontwerp zelfreinigend afvalwaterstelsel \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Doornbosch, A. \ Velde, R. van der \ 2012
Bij gescheiden stelsels en bij het afkoppelen van hemelwater bij gemengde stelsels zal vaker de situatie voorkomen van een stelsel met alleen afvalwater. De opgave is om een stelsel te ontwerpen dat minder gevoelig is voor slibophoping. Gemeente Heng ...
help
Zelfreinigend riool nog te duur en te abstract : gemeenten over... reinigen en inspectie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
In Nederlandse gemeenten wordt de riolering gemiddeld één keer per tien jaar gereinigd en geïnspecteerd. Verder zijn er verschillen qua reiniging in wijken te vinden. Dat ligt onder meer aan bebossing en het vetgebruik van wijkbewoners. Veel gemeente ...
help
Winnend idee Reinigende Weg in praktijk getest \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bos, S.C. \ Steketee, J.J. \ Broek, A.R. van den \ 2008
Rijkswaterstaat schreef in 2004 de prijsvraag De Reinigende Weg uit voor een oplossing om baggerspecie te reinigen in de overruimte van de (rijks)wegen. Het gaat hier met name om de bermen en de ruimte onder de weg. Een consortium heeft een idee uitg ...
help
Oasen: invloed leidingnet op kwaliteit drinkwater onderschat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mense, P. \ 2010
De kwaliteit van drinkwater gaat tijdens de distributie in het leidingnet achteruit. Dit probleem is groter in warme zomers, als de watertemperatuur en de verblijftijd van het water in het net toenemen. De opwarming van de aarde zal dit probleem verg ...
help
Info combineren met inspectie en reiniging \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Heerkens, M. \ 2013
Het komt vaker voor dan we zouden willen: onduidelijkheid over de overstorten, de punten waar de waterketen en het watersysteem elkaar raken. Hoe hoog zijn ze, wat is de breedte, zijn de overstorten nog wel actief, hoe ziet het er daar uit en hoe wer ...
help
Onderzoek pompkelders van rioolgemalen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Duinmeijer, A. \ 2014
De gemeente Rotterdam beschikt over circa 1.000 rioolgemalen met capaciteiten tot 14.000 m3/h. In de praktijk (ook buiten Rotterdam) blijkt echter dat veel kelders (vaak) vervuilen en meer dan eens per jaar worden gebaggerd en gereinigd.
help
Extra aandacht nodig bij reinigen veldspuit \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Krebbers, H. \ Huiting, H. \ Werd, R. de \ 2011
aterschappen vinden nog steeds te hoge gehalten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Dit kan komen door spuiters met te weinig aandacht voor de juiste spuittechniek. Of de maatregelen, waaronder driftarme doppen, zijn niet effectief ...
help
Demo regen- en waswater [Boek]
Cammaert, P. \ 2008
In samenwerking met Waterschap Zeeuwse Eilanden en Waterschap Zeeuws Vlaanderen heeft Telen met Toekomst een demo regen- en waswater uitgevoerd. Doelstelling van de demo was om na te gaan of het afregenen van een vuile spuitmachine en het schoonspuit ...
help
Onderzoek zuurstofloosheid niet-geschoonde sloten [Boek]
Heerdt, G. ter \ 2009
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een veldexperiment en een literatuurstudie naar het mogelijke ontstaan van zuurstofloosheid en naar schadelijke stoffen in slootwater voor het vee als sloten niet meer jaarlijks geschoond worden.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.