Login

Hydrotheek

help
L' analyse de terrain de la moyenne montagne a climat tempere, avec une application au Bassin de l'ave Basse (Rochefort, Belgique) [Boek]
Veen, A.W.L. \ 1987
help
Reactie [en weerwoord] op de bespreking van het proefschrift van H.J.T. Weerts \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ Boukes, H. \ 1997
help
Complex confining layers : architecture and hydraulic properties of holocene and late weichselian deposits in the fluvial Rhine - Meuse delta, The Netherlands = Complexe deklagen : architectuur en hydrologische eigenschappen van afzettingen uit het holoceen en laat - weichselien in de fluviatiele Rijn - Maas delta, Nederland [Proefschrift]
Weerts, H.J.T. \ 1996
help
Beekmeandering en natuurontwikkeling : een geomorfologische benadering \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wolfert, H.P. \ 1991
help
On the use of movable - bed models for river problems : a state - of - the - art [Boek]
Vries, M. de \ Klaassen, G.J. \ Struiksma, N. \ 1990
help
Reliefvormen in de uiterwaard : waarderen en beheren [Boek] - 2e dr.
Ommeren, J.W.A. van \ 1995
help
Geomorfologische geschiktheid voor nevengeulen, strangen en moerassen in de riviertrajecten van de Rijntakken [Boek]
Wolfert, H.P. \ 1998
help
Natuurontwikkeling langs rivieren : over toepassing van natuurdoeltypen en dynamische rivierecosystemen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jansen, S.R.J. \ Rademakers, J.G.M. \ 1993
help
Late glacial sedimentological and morphological changes in a lowland river in response to climatic change : the Maas, southern Netherlands \ JQS : the journal of quaternary science [Artikel]
Huisink, M. \ 1997
help
Hydraulische aspecten van beekmeandering \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bouwknegt, J. \ Gelok, A.J. \ 1992
help
Dynamica van beekmeandering \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Mosselman, E. \ 1993
help
Het meandergedrag van de Overijsselse Vecht : historische morfodynamiek en kansrijkdom voor natuurontwikkeling [Boek]
Wolfert, H.P. \ Maas, G.J. \ Dirkx, G.H.P. \ 1996
help
De bodem onder de rivierdijken \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Otter, C. den \ 1995
help
Spatial variability of floodplain sedimentation at the event scale in the Rhine - Meuse delta, the Netherlands \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
Middelkoop, H. \ Asselman, N.E.M. \ 1998
help
Rivierdynamiek in nevengeulen : rivierkundige en ecologische randvoorwaarden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Barneveld, H.J. \ Pedroli, G.B.M. \ Sweerts, J.P.R.A. \ 1993
help
Veranderingen in de morfologie en de waterkwaliteit van de grote rivieren \ De levende natuur [Artikel]
Haas, A.W. de \ Breukel, R.M.A. \ 1993
help
Zandtransport bij beekherstel \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bouwknegt, J. \ Gelok, A.J. \ 1992
help
Miandras berekeningen Overijsselse Vecht [Boek]
Lambeek, J.J.P. \ 1996
help
Classificatie van riviertrajecten en kansrijkdom voor ecotopen : een voorbeeldstudie vanuit historisch - geomorfologisch en rivierkundig perspectief [Boek]
Maas, G.J. \ Wolfert, H.P. \ Schoor, M.M. \ 1997
help
Monitoring van beekstructuren : methode voor het evalueren van beekherstelmaatregelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koomen, A.J.M. \ Maas, G.J. \ Wolfert, H.P. \ 1997
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.