Login

Hydrotheek

help
Van wilde bevloeiing tot moderne afvalwaterzuivering [Rede]
Fohr, P.G. \ 1966
Hoogleraar in een nieuw Wagenings vakgebied: de afdeling waterzuivering.
help
Mijmeringen over de toekomst van de afvalwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakker, G.J. \ 1989
help
Amsterdam en z'n afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wismeijer, A.A. \ Weenink, J. \ 1982
help
Kwaliteitenoverzicht van het slib van zuiveringsstations voor huishoudelijk afvalwater in Belgie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gauwenberge, P. van \ Ornowski, E. \ Hiernaux, G. \ 1982
help
Directe toepassing van anaerobe waterzuivering op rioolwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lettinga, G. \ Roersma, R.E. \ Grin, P.C. \ 1981
Anaerobe zuiveringsprocessen worden niet of nauwelijks geschikt geacht voor de behandeling van laag geconcentreerd afvalwater zoals bijvoorbeeld huishoudelijk afvalwater. Gezien recente ontwikkelingen in de procestechniek van anaerobe zuivering lijkt ...
help
Biologische stabilisatie van slib. \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velsen, A.F.M. van \ 1982
De aerobe en anaerobe behandeling van afvalwater.
help
[Afvalwater : industrieel erfgoed van de zuivering van afvalwater in Nederland] [Boek]
Groeneveld, N. \ Nijhof, E. \ Selm, J. van \ Oldenkamp, S.A. \ 1994
Uitgave Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE). Aanleiding van deze publicatie: 75 jaar RIZA
help
Inventarisatie en evaluatie van technieken voor het polijsten van rwzi effluent \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rienks, J. \ Meinema, K. \ 1995
help
Toekomstige generatie rioolwaterzuiveringsinrichtingen RWZI 2000 : jaarverslag... [Jaarverslag, serie]
Rijkswaterstaat \ Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ [ca. 1990-ca. 1994]
help
Werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij het Waterschap Zuiveringschap Limburg in ... [Serie]
Waterschap Zuiveringschap Limburg \ 1985-2007
help
Beheers- en bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken 2011 \ Beheers- en bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken ... / Wetterskip Fryslan, Afdeling Zuiveringsbeheer [Jaarverslag]
2012
Het beheers- en bedrijfsresultatenrapport Zuiveringstechnische werken is de verslaglegging van de afdeling beheer waterzuivering van Wetterskip Fryslân over het functioneren van de zuiveringstechnische werken. Prestaties zijn gemeten ahv de volgende ...
help
Applicatie voor verduurzaming : energiebesparing voor pompen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2014
Energiebesparing en duurzaamheid zijn onderwerpen die hoog op de agenda van gemeente Groningen staan. Rioolbeheerder Harm Klopman maakt sinds enige tijd gebruik van een gebruikvriendelijke frequentieregelaar voor rioolpompen. Mous Waterbeheer en Danf ...
help
Effecten van directe vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Loenen op de waterkwaliteit van de ontvangende bergingsvijver - Deelrapport 1: Deelonderzoek I: Natuurlijke, fysisch-chemische waterkwaliteit [Boek]
Aalderink, R.H. \ Lijklema, L. \ Boer, B. de \ Sluis, J.W. van \ 1986
help
Effecten van directe vuilemissies uit het gemengde rioolstelsel van Loenen op de waterkwaliteit van de ontvangende bergingsvijver - Deelrapport 3: Deelonderzoek IV: Bacteriologische en virologische kwaliteit ; Deelonderzoek V: Sediment [Boek]
Aalderink, R.H. \ Lijklema, L. \ 1987
help
Behandeling van afvalwater [Boek] - 2e dr.
Koot, A.C.J. \ 1980
help
Klaarmeesterdag, voorjaarsvergadering NVA 1997 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gijsen, M. van \ 1997
help
Volumecorrectie - III: Samenvatting, conclusies en aanbevelingen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1976
help
Inventarisatie aanvullende eisen riooloverstorten : resultaten fase 0 : eindrapportage [Boek]
Aalderink, R.H. \ Flipsen, E.M.T.E. \ 2000
help
Rioolwateroverstorten : het blijft dweilen met de kraan open \ Tijdschrift voor de leefomgeving [Artikel]
Logemann, A. \ 1999
help
Zwartepieten met riooloverstorten \ Tijdschrift voor de leefomgeving [Artikel]
Logemann, A. \ 2002
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.