Login

Hydrotheek

help
Klimaatverandering : samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland [Boek]
Ligtvoet, W. \ Bregman, B. \ Dorland, R. van \ Brinke, W. ten \ Vos, R. de \ Petersen, A. \ Visser, H. \ 2015
In 2013 en 2014 heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vier rapporten gepubliceerd over klimaatverandering. De vier rapporten zijn opgesteld door 235 auteurs en 900 reviewers. De diverse commentaarrondes leverden bijna 40.000 comm ...
help
Nanomaterialen : onzichtbaar, ook in de milieuregelgeving \ Milieu en recht [Artikel]
Vogelezang-Stoute, E.M. \ 2011
De stormachtige ontwikkeling van nanotechnologie zorgt ervoor dat nanomaterialen vanwege hun bijzondere eigenschappen tegenwoordig op allerlei gebieden worden toegepast : in consumentenproducten, in medische en militaire toepassingen en voor de zuive ...
help
Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid \ STAtOR [Artikel]
Nicolai, R. \ Vrouwenvelder, T. \ Wojciechowska, K. \ Steenbergen, H. \ 2011
De huidige waterveiligheidsfilosofie is mede te danken aan de ideeën van wiskundige David van Dantzig. De operationele research (OR) technieken in zijn artikel Economic decision problems for flood prevention vormden de wetenschappelijke onderbouwing ...
help
'Tegen dovemansoren gezegd?' \ Kijk op waterveiligheid : perceptie en communicatie van risico's van overstromingen [Hoofdstuk uit boek]
Terpstra, T. \ 2010
In 1995 ontsnapte Nederland aan grootschalige overstromingen in het rivierengebied van de Rijn. In 2005 was de wereld getuige van de overstroming van New Orleans. In Nederland drong de herinnering aan de watersnoodramp van 1953 zich snel op. Al vòòr ...
help
Minder kwetsbaar, minder rampen : hoe Nederlandse kennis de governance van overstromingen in andere landen kan helpen versterken \ Water governance [Artikel]
Reitsma, R. \ Smit, R. \ Kolen, B. \ Brinke, W. ten \ 2012
"Steeds weer lees je uitlatingen in de pers als ‘plotseling na een heel lange tijd’, ‘de ernstigste sinds 100 jaar’, etc. Nu is het niet mijn vak om vast te stellen of dit incidenten zijn of dat er sprake is van een trend, maar het is wel opvallend d ...
help
Anderhalf jaar na de Tohoku tsunami in Japan : leren van de zoektocht naar een acceptabel risico voor een nieuw waterveiligheidsbeleid tijdens de wederopbouw [case study] \ Water governance [Artikel]
Kolen, B. \ Jonkman, B. \ Bouwer, L.M. \ 2012
Een team van Nederlandse en Japanse experts heeft in juni kennis en ervaringen gedeeld over overstromingsrisico’s en beschermingsstrategieën in kustgebieden in een conferentie en driedaags veldbezoek. Centraal stond de huidige zoektocht naar het juis ...
help
Climate change impacts on pricing long-term flood insurance : a comprehensive study for the Netherlands \ Global environmental change : human and policy dimensions [Wetenschappelijk artikel]
Aerts, J.C.J.H. \ Botzen, W.J.W. \ 2011
Recently long-term flood insurance contracts with a duration of 5, 10 or 15 years have been proposed as a solution for covering flood risk and mitigating increasing flood losses. Establishing a long-term relation between the policyholder and the insu ...
help
Winst behalen met risicomanagement in de drinkwatersector \ H2O online [Artikel]
Vlies, P. van der \ Jansen, H. \ 2014
Voor bedrijven die voorzien in primaire levensbehoeften – zoals drinkwater – is het van bovengemiddeld belang om incidenten in de bedrijfsvoering te voorkomen. Uit onderzoek van adviesbureau ConQuaestor blijkt dat de Nederlandse drinkwatersector op h ...
help
Fliwas: einde of doorstart? [waterveiligheid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2011
In 2009 werd in Nederland een in Europees verband ontwikkeld hoogwater- en calamiteiteninformatiesysteem geïnplemeteerd : het Flood Information and Warning System (Fliwas). Hiermee zou men in tijden van hoogwater verzekerd zijn van een goede communic ...
help
Naar een meer centrale rol voor veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen \ Ruimtelijke Veiligheid en Risicobeleid [Artikel]
Neuvel, J.M.M \ 2010
In dit artikel is ingegaan op de vraag waarom ruimtelijke ordening uiteindelijk weinig wordt ingezet voor de beheersing van veiligheidsrisico's. De nadruk ligt hierbij op fysieke veiligheidsrisico's en in het bijzonder op de thema’s externe veilighei ...
help
Multilevel governance voor meerlaagsveiligheid : met maatwerk meters maken [Boek]
Buuren, A. van \ Teisman, G. \ Ellen, G.J. \ Verkerk, J. \ Horst, S. van der \ 2013
Het is niet eenvoudig om in een land dat excelleert in deltatechnologie en sinds 1953 een streng regime heeft om haar dijken op sterkte te houden, na te denken over vormen van waterveiligheid waarbij ook de ruimtelijke ordening en de rampenbeheersing ...
help
Herinrichting Haren : planwijziging, op basis van art. 84 van de landinrichtingswet [Boek]
Ruijter, K. de \ 2008
De provincie Groningen heeft in 2005 via een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan de Onner- en Oostpolder in de gemeente Haren aangewezen als noodwaterbergingsgebied. Deze recente aanwijzing als noodwaterbergingsgebied staat nog niet beschrev ...
help
Vitens zoekt balans tussen prestaties, risico's en kosten [thema Infrastructuur] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vroet, E. de \ Trietsch, E. \ Bootsma, W. \ 2011
Vitens heeft vorig jaar een methodiek geïmplementeerd om haar investeringen objectief te beoordelen en te prioriteren. Het waterbedrijf zette hiermee een eerste stap op weg naar risicogebaseerd assetmanagement, resulterend in meer inzicht in een opti ...
help
Explaining differences in flood risk management approaches in Europe and the USA : a comparative analysis \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Bubeck, P. \ Kreibich, H. \ Penning-Rowsell, E.C. \ Botzen, W.J.W. \ Moel, H. de \ Klijn, F. \ 2013
Flood Risk Management (FRM) in Europe and worldwide is not static but constantly in flux. Generally, there has been a trend towards more integrated FRM in many countries. However, the initial situation in the various countries is very different. The ...
help
Praktische tips voor aanpak projecten klimaataanpassing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Sebastiaan van Herk en Jeroen Rijke zijn aan de TUDelft gepromoveerd op de vraag wat de beste aanpak is van projecten op het gebied van klimaatadaptatie. Ze deden o.a. onderzoek naar het governancemodel dat Rijkswaterstaat hanteert voor het programma ...
help
Bouwen op waterrobuust en waterbewust bouwen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
Om het overstromingsrisico te beperken en schade aan woningen en gebouwen te voorkómen, zal Vlaanderen in de toekomst robuuster moeten bouwen. De redactie sprak met architect Julie Alboort over de uitdagingen en verplichtingen voor de Vlaamse archite ...
help
Bouwstenen voor adaptatiestrategieën in de Regio Rotterdam [Boek]
Nijhuis, L. \ 2013
Dit rapport heeft als ambitie een eerste aanzet te geven op de vraag: “Hoe kan de regio Rotterdam ook in de toekomst veilig, leefbaar en aantrekkelijk blijven, voor bewoners, bedrijven en (internationale) investeerders? Wat zijn de risico’s voor de r ...
help
Building with economic nature : market based instruments for risk management to promote spatial adaptation to climate change [Boek]
Filatova, T. \ 2011
Het huidige overstromingsrisicobeheer in Nederland wordt geconfronteerd met drie uitdagingen. De eerste is het prijskaartje dat hangt aan de aanpassingen die nodig zijn doordat de kans op extreme gebeurtenissen is toegenomen. De tweede uitdaging is d ...
help
Backtracing helpt waterkwaliteitssensoren slim te plaatsen en calamiteiten op te sporen \ H2O online [Artikel]
Thienen, P. van \ Vries, D. \ Zaadstra, E. \ 2013
Waterkwaliteitssensoren geven een lokaal beeld van waterkwaliteitsparameters in het distributienet. Met behulp van hydraulische modellen kunnen ze ook belangrijke informatie over andere delen van het netwerk opleveren. In dit artikel laten wij zien h ...
help
Vernieuwing in waterbeleid: de kracht van kleine stapjes \ H2O online [Artikel]
Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ 2016
Er is een vernieuwing gaande in het Nederlandse waterveiligheidsbeleid van een door preventie gedomineerde benadering naar een risicobenadering waarbij ook het beperken van de gevolgen met ruimtelijke maatregelen en rampenbeheersing een belangrijke r ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.