Login

Hydrotheek

help
'Delen van kennis en kunde' : Gerard Nieuwenhuis waterschap Rivierenland : interview \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Gerard Nieuwenhuis ziet de waterschapstaak breed. Niet alleen waterbeheer, maar ook innovatie, duurzaamheid en natuurontwikkeling. Dat de algemeen bestuurder van waterschap Rivierenland lid is van de PvdA speelt daarbij een grote rol.
help
Roelof Bleker, dijkgraaf Waterschap Rivierenland: "Met meer samenwerken nog veel te winnen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Maarten Gast dit jaar gaf Albert Vermuë, directeur van de Unie van Waterschappen, aan hoe de waterschappen eraan werken het imago van een ouderwetse organisatievorm kwijt te raken en te vervangen door een moderne en slagvaardige uitstraling. En dat u ...
help
Speciale constructies keren water in rivierengebied : tendens om 'slimme' dijken te ontwerpen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meulen, J.C.A. van der \ 2011
Behalve dijken zijn er in het rivierengebied talloze bijzondere waterkerende constructies en voorzieningen om het water te keren of te geleiden. Met het toenemen van de kennis en de opschaling van het materieel, werd het mogelijk grotere kunstwerken ...
help
Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in maart 1855 [Boek]
Poll, W. van de \ 1855
help
Hierbij bieden wij u ons advies over de toetsing van de uitgangspunten van de rivierdijkversterkingen aan [Boek]
Boertien, C. \ 1993
Advies Commissie Boertien over rivierdijkversterkingen.
help
Feasibility of unbreachable multifunctional flood protection zones in the Dutch rural riverine area \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ 2013
This paper provides an overview of possible functions of unbreachable dikes in the Dutch rural riverine area, and an overview and analysis of the strengths, weaknesses, opportunities and threats of robust multifunctional flood defence zones in the ru ...
help
Stratigraphic analysis and paleoenvironmental implications of the Wijchen Member in the lower Rhine-Meuse Valley of the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Autin, W.J. \ 2008
This paper compares interpretations of sedimentation process, stratigraphic pattern, and paleoenvironmental significance to prevailing viewpoints on the WM mode of origin. A flood basin in the Over Betuwe between the channel belts of the Neder Rijn a ...
help
Eén oplossing voor twee problemen : stankoverlast en aantasting door persleidingen in Zetten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Baar, J. van \ 2009
Stankoverlast in de Wageningsestraat in de kern van Zetten, die niet op de gebruikelijke wijze opgelost kon worden, noopte de gemeente Over-Betuwe tot het nemen van bijzondere maatregelen. Na onderzoek bleek er een eenvoudige oplossing, die zowel het ...
help
Zoeken naar ruimte \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
verhoef, F.C. \ 1996
Het Gelderse rivierdijkenplan, waarin gezocht wordt naar het samengaan van cultuurhistorie en verruiming van de rivier.
help
The riverlandscapes in the Netherlands \ Symposium on river morphology : reports and discussions : general assembly of Bern, 25 sept.-7 oct. 1967 = Colloque sur la morphologie des rivières : rapports et discussions : aA ssemblée générale de Berne [Hoofdstuk uit boek]
Poelman, J.N.B. \ Pape, J.C. \ 1967
A considerable part of the Netherlands consists of a delta area, mainly formed by the rivers Rhine and Meuse. During soil survey investigations many connections between the origin of the riverlandscape and soil conditions were found. Several of these ...
help
Kwaliteitsprincipes uiterwaardinrichting : principes voor de landschapsecologische kwaliteit van inrichtingsprojecten in het rivierengebied [Boek]
Peters, B. \ 2009
Er wordt in het Nederlandse rivierengebied al meer dan 20 jaar gewerkt aan de planvorming en realisatie van grote uiterwaardinrichtingsprojecten. De manier waarop deze inrichtingsprojecten worden vormgegeven vormt in feite de blauwdruk voor de kwalit ...
help
Het wassende water \ Leven met onzekerheid [Hoofdstuk uit boek]
Middelkoop, H. \ 2008
Na de watersnoodramp in 1953 werd vastgesteld wat we acceptabele overstromingsrisico's vinden. Dat verschilt per gebied. Zo is het voor de kust van Noord- en Zuid-Holland: 1 : 10.000 jaar, voor Zuidwest en Noord-Nederland 1 : 4.000 jaar, voor het riv ...
help
Perspectief natuurlijke keringen: een eerste verkenning ten behoeve van het Deltaprogramma [Boek]
Fiselier, J. \ Jaarsma, N. \ Wijngaart, T. van der \ Vries, M. de \ Wal, M. van de \ Stapel, J. \ Baptist, M. \ 2011
In het Deltaprogramma staan de waterveiligheid en de watervoorziening van Nederland nu en voor de lange termijn centraal. In de aanpak wordt actief gezocht naar de koppeling met andere ambities van rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, maar ook ...
help
Hogere dijken en breder denken [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2012
Terwijl er op talloze plekken hard wordt gewerkt aan een veiliger en mooier rivierengebied, heeft het Deltaprogramma Rivieren de opdracht om het rivierengebied klaar te maken voor 2100. Na de eerste nationale verkenningen in 2011 is het in 2012 de be ...
help
Rivierenland leeft! : verbinden door samenwerking : quickscan naar trends, kansen en opgaven met betrekking tot de leefbaarheid in Regio Rivierenland [Boek]
Gies, T.J.A. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2017
Leefbaarheid gaat over prettig wonen, werken en leven en is daarom is een belangrijk thema voor Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van tien gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerrijnen, ...
help
De klimaatdijk in de praktijk : gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek [Boek]
Moel, H. de \ Beijersbergen, J. \ Berg, F. van den \ Goei, J. de \ Koch, R.C. \ Koelewijn, A.R. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Molenaar, I.M. \ Steenbergen-Kajabova, J. \ Schelfhout, H. \ Versluis, S. \ Zantinge, A.M. \ 2010
Momenteel worden op vele locaties in het Nederlandse rivierengebied de dijken versterkt om mensen en kapitaal in het achterliggende gebied te beschermen. Deze dijkversterkingen lijken bijna een continu proces te zijn, in gang gehouden door veranderen ...
help
Theo Dersjant gooit steen in de vijver : hoofdrolspelers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2014
Het is goed dat er waterschappen zijn. Maar het is nergens voor nodig dat waterschappen een gekozen bestuur hebben. In twee zinnen samengevat is dat de conclusie die journalist Theo Dersjant trekt in zijn boek Oud bestuur. Een jaar lang keek hij als ...
help
Verzekerd van of tegen klimaatverandering? \ Kwartaalschrift economie : tijdschrift voor algemeen- en bedrijfseconomische vraagstukken [Artikel]
Botzen, W.J.W. \ Bergh, J.C.J.M. van den \ 2008
Vanaf 1998 is compensatie van rampschade, inclusief overstromingsschade, in Nederland wettelijk geregeld. Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid om gedupeerden van rivieroverstromingen tegemoet te komen in geleden schade. Iedereen in Nederland be ...
help
Waterveiligheid in het rivierenland : "alles inzetten en misschien wel meer" [werken aan de delta] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2013
In het rivierengebied ligt de omvangrijkste opgave van het Deltaprogramma. Bij het deelprogramma Rivieren zijn elf waterschappen, vijf provincies en zo'n 170 gemeenten betrokken. De voorkeursstrategieën per riviertak leveren input aan deltabeslissing ...
help
'Het draagvlak is niet groot' : stevige kritiek op democratisch gehalte waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2014
Sinds enige tijd is Theo Dersjant - schrijver van het boek 'Oud bestuur, een jaar ongenode gast bij een waterschap' - een bekende in waterschapsland. In zijn boek laat hij zich kritisch uit over het democratisch gehalte en functioneren van het waters ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.