Login

Hydrotheek

help
Appropriate modelling of climate change impacts on river flooding [Proefschrift]
Booij, M.J. \ 2002
help
Blokkendoos voor de Spankrachtstudie : een hulpmiddel voor het inschatten van de effecten van maatregelen voor rivierverruiming [Boek]
Projectgroep Spankrachtstudie \ 2002
help
De waterkwaliteit van de Maas in Nederland in de periode 1953-1980 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijkzeul, A.H.J. \ 1981
help
Benut de uiterwaarden : meer ruimte voor de rivier in zijn eigen domein \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ellen, W.F.T. van \ 2001
Door het graven van stroomgeulen in de uiterwaarden kan de watercapaciteit hier met een factor 10 toenemen
help
IAWR-Rhein-memorandum 2003 [Boek]
IAWR \ 2003
help
‘Neem geen risico met de volksgezondheid!’ : Pyrazool in de Maas : in het land \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2015
Zomer 2015: Nederland wordt opgeschrikt door de mededeling dat WML, Evides Waterbedrijf en Dunea zijn gestopt met de inname van Maaswater voor drinkwaterproductie. Het rivierwater is sterk vervuild door een chemische stof, pyrazool. Vier maanden late ...
help
Een halve eeuw rivierwaterinfiltratie in de AWD \ Duin : contactblad van de Stichting Duinbehoud en Waterwinning [Artikel]
Ehrenburg, A. \ 2007
Het jaar 1957 markeert een geheel nieuwe fase in de geschiedenis van de drinkwatervoorziening van Amsterdam. Het eerste rivierwater werd namelijk binnengelaten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een bijzondere gebeuertenis. Maar niet nieuw in Nede ...
help
Gezamenlijke analyse van hoofd- en regionaal watersysteem leidt tot nieuwe inzichten \ H2O online [Artikel]
Brink, M. van den \ Ritzen, M. \ Spijker, M. \ 2013
In de Randstad is ‘s zomers rivierwater nodig voor peilbeheer, beregening en doorspoeling. In droge periodes kan dit problemen geven, met verzilting als mogelijk gevolg. Of de grote rivieren ook bij grote en aanhoudende droogte kunnen voorzien in de ...
help
Signalering van ‘overige antropogene stoffen’, en dan? De pyrazool-casus \ H2O online [Artikel]
Baken, K. \ Kolkman, A. \ Diepenbeek, P. van \ Ketelaars, H. \ Wezel, A. van \ 2016
In de zomer van 2015 signaleerde WML een verontreiniging in de Maas, later geïdentificeerd als pyrazool. Deze stof kwam door een industriële lozing terecht in de rivier, die dient als bron voor de productie van drinkwater. Door een samenloop van omst ...
help
Lonkend rivierenland, klaar voor de toekomst : maatregelen van Staatsbosbeheer voor een veilig en aantrekkelijk rivierengebied [Boek]
Postma, R. \ Staatsbosbeheer \ 2003
help
Staatsbosbeheer pleit voor nieuwe rivierarmen : organisatie werkt visie uit 2003 verder uit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Staatsbosbeheer pleit voor 'bergende stroming' door middel van nieuwe rivierarmen. In de uitwerking van haar uit 2003 daterende visie op het Nederlandse rivierengebied noemt Staatsbosbeheer dit hét instrument dat naar haar mening deze visie structure ...
help
Onderzoek naar de aanwezigheid van humane 'enteric' virussen en virussen van colibacterieen (colifagen) in oppervlaktewater en naar het gedrag van beide bij de drinkwaterbereiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Olphen, M. van \ Baan, E. van de \ 1984
help
De temperatuur van de Rijn, 1911 - 1984 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wessels, H.R.A. \ 1984
De temperatuur van het Rijnwater blijkt hoger te zijn dan op grond van de bovenstroomse temperatuur verwacht zou mogen worden. Onderzoek is gedaan naar de oorzaken van de opwarming van het water en de effecten op de ijsvorming
help
Donau-, Maas- und Rhein-Memorandum 2008 = Danube, Meuse and Rhine memorandum 2008 [Boek]
IAWR Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet \ IAWD Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Donaueinzugsgebiet \ RIWA-Maas \ 2008
De IAWR, Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet met haar drie lidorganisaties vertegenwoordigen de belangen van 106 miljoen mensen in 17 landen in de stroomgebieden van Donau, Maas en Rijn. Bij deze organisaties zijn ...
help
Schijtonderzoek: bij de beesten af? : Amerika: roep om oorsprong poep \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
De Jones Falls is een rivier in de Amerikaanse staat Maryland. In deze rivier worden bij de regenwaterafvoer regelmatig uitwerpselen gevonden. Maar gaat het hier om menselijke of dierlijke poep? Onderzoek op moleculair niveau is nodig om dat uit te z ...
help
Understanding river dune splitting through flume experiments and analysis of a dune evolution model \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
Warmink, J.J. \ Dohmen-Janssen, C.M. \ Lansink, J. \ Naqshband, S. \ Duin, O.J.M. van \ Paarlberg, A.J. \ Termes, P. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2014
Forecasts of water level during river floods require accurate predictions of the evolution of river dune dimensions, because the hydraulic roughness of the main channel is largely determined by the bed morphology. River dune dimensions are controlled ...
help
De rol van dood hout in stromend water \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Tolkamp, H.H. \ 1983
help
Van open riool tot zalmrivier : lessen uit de ontwikkeling van het regime inzake de Rijnvervuiling \ Beleid en maatschappij [Artikel]
Dieperink, C. \ 1998
help
Correctie van afvoer Lobith voor chloridegehalte Lobith \ Detecteren invloed gewijzigd spuibeheer : met statistisch model chloride gehalte Andijk [Hoofdstuk uit boek]
2003
Om uiteindelijk het chloridegehalte van inlaatpunt Andijk te bepalen, is een statistische analyse uitgevoerd om het effect van het internationaal Rijn-zoutverdrag (vermindering zoutlozing Elzasser kalimijnen) op de waterkwaliteit bij Lobith na te gaa ...
help
Maasafvoerverdrag Vlaanderen-Nederland: 15 jaar ervaring \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bastings, S. \ Jaskula, A. \ Maeghe, K. \ 2011
Door de overstromingen van de laatste decennia en de verontrustende klimaatscenario's, die op hogere rivierafvoeren wijzen, gaat de aandacht vooral uit naar hoogwater. Het dringt echter steeds meer door dat in de toekomst ook laagwater voor meer prob ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.