Login

Hydrotheek

help
Evides introduceert vaste tappunten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Waterbedrijf Evides heeft in samenwerking met het bedrijf Wafrega uit Elst een openbaar vast tappunt ontwikkeld met een modern vormgegeven roestvrijstalen kast. De tappunten bieden de mogelijkheid voor gemeenten en bedrijven om veilig en zonder gevaa ...
help
Rotterdammers houden van hun gemeenlandshuis [schatten van de schappen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2012
De gemeenlandshuizen van de schappen zijn architectonische parels. Dat geldt ook voor het zeventiende-eeuwse Schielandshuis in Rotterdam.
help
Kademuur van 500 meter verrijst binnen één jaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Geleijnse, C. \ 2009
De opdracht voor de aanleg van 500 meter kademuur aan de Rotterdamse Missisippihaven ontving Ballast Nedam Infra Zuid-West op 8 april 2008. De kade dient voor de overslag van brammen van Thyssen Krupp. Dit 2e artikel gaat over de uitvoering ervan
help
Waterwonen in de stadshavens van Rotterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Weele, E. van \ Middendorp, H. \ 2012
Rotterdam zoekt innovatieve oplossingen om de klimaatverandering en bijbehorende wateroverlast het hoofd te bieden, zoals groene daken en het drijvend paviljoen in de Rijnhaven. Waterwoningen zijn er echter nog niet. Waterwoningen in de stadshavens v ...
help
Rotterdam op weg naar geautomatiseerde revisie van rioolprojecten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zondag, J. \ Cranen, R. \ 2012
'Het softwarepakket GIDS (Geografisch Informatie en Distributie Systeem),een eigen product van de gemeente Rotterdam, is de spin in het ICT-web.' Binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam ligt ongeveer 2.500 km openbare riolen. Daar horen zo'n 80.000 r ...
help
Waterplan 2 Rotterdam : werken aan water voor een aantrekkelijke stad [Boek]
Jacobs, J. \ Gemeente Rotterdam \ 2007
Het Waterplan 2 Rotterdam beschrijft in hoofdlijnen hoe de gemeente Rotterdam en de waterschappen de komende tijd willen omgaan met het water in de stad. Het is nodig om dat vast te leggen, vooral nu steeds duidelijker wordt dat het klimaat verandert ...
help
Natuurlijke afbraak helpt gebiedsgerichte aanpak : zelfreinigend vermogen van bodem Rotterdamse haven \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nieuwkerk, E. van \ Ras, N. van \ Hattem, W. van \ Hartog, N. \ 2011
Bij een gebiedsgerichte aanpak van de aanwezige grondwaterverontreinigingen in de Rotterdamse haven vormt het optreden van natuurlijke afbraak (NA) een essentieel uitgangspunt. De lange reistijden die de diepe grondwaterverontreinigingen afleggen voo ...
help
Bouwstenen voor adaptatiestrategieën in de Regio Rotterdam [Boek]
Nijhuis, L. \ 2013
Dit rapport heeft als ambitie een eerste aanzet te geven op de vraag: “Hoe kan de regio Rotterdam ook in de toekomst veilig, leefbaar en aantrekkelijk blijven, voor bewoners, bedrijven en (internationale) investeerders? Wat zijn de risico’s voor de r ...
help
Op pad met... Charlotte van Erp Taalman Kip (Waterschap Hollandse Delta) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vader, B. \ 2013
Ingenieur Charlotte van Erp Taalman (28) studeerde Milieukunde en Environmental Technology. Ze werkt als innovatietechnoloog bij waterschap Hollandse Delta. “Zoet water is een schaars goed, mooi om daarmee te werken.” Impressie van de locatie Dokhave ...
help
Nader onderzoek baggerspecie Rotterdamse haven: TIE-fase II onderzoek [Boek]
Leonards, P. \ 2005
Baggerslib wordt momenteel niet alleen chemisch maar ook biologisch met bioassays beoordeeld. Een van de gebruikte assays is de DR-CALUX die reageert op verbindingen met een dioxine-achtige toxiciteit. In 2005 zijn in een aantal slibmonsters verhoogd ...
help
Transportmodellering op de schaal van een megasite \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valstar, J. \ Marsman, A. \ Baaren, E. van \ Nieuwkerk, E. van \ 2009
Voor het opzetten van een gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater in de Rotterdamse havens is een specifieke modelcode ontwikkeld. Hiermee wordt het transport van verontreinigd grondwater inclusief biologische afbraak langs stroombanen ber ...
help
Stadshavens Rotterdam klimaatbestendig : afweging klimaat en ruimte op stedelijk niveau [Boek]
Asselman, N. \ [2008]
Stadshavens Rotterdam is de verzamelnaam voor een groot aantal havens aan weerszijde van de Nieuwe Maas. Een enorm, buitendijks gelegen gebied van ongeveer 1.600 ha in een sterk verstedelijkte regio. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterda ...
help
DynaSand filtration for drinking-water production \ Aqua : the quarterly bulletin of the International Water Supply Association [Artikel]
Kramer, J.P. \ Wouters, J.W. \ 1993
help
Flotatie versus sedimentatie : 'Goed is goed genoeg' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dorenmalen, P.H.A. van \ Vogelesang, G. \ Worp, J.J.M. van de \ 1993
help
A storm surge barrier on the New Waterway, the Netherlands : without obstacle to shipping to and from the Rotterdam harbor \ 27th International congress on navigation [Hoofdstuk uit boek]
Huis in 't Veld, J.C. \ Bol, J.P. \ Hoogland, J.R. \ 1990
help
De rwzi Kralingseveer, laastste belangrijke schakel in het bestrijdingsplan verontreiniging oppervlaktewateren 1975 - 1985 van het Hoogheemraadschap van Schieland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stijlen, N.A.M. \ Overbeek, T.A.A. van \ 1986
help
Civieltechnische aspecten van de rwzi Kralingseveer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bolding, L. \ Malenstein, A. van \ 1986
help
Technologische ontwerpgrondslagen van de rwzi Kralingseveer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Muller, T. \ Sengers, A.H.M. \ 1986
help
Maatregelen ter bescherming van het milieu rond de rwzi Kralingseveer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Muller, T. \ Wijk, G. van \ Franken, G. \ 1986
help
Energieverzoring van de rwzi Kralingseveer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hessels, A.W. \ Gersjes, J.A. \ Striezenau, P. \ 1986
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.