Login

Hydrotheek

help
Handreiking watertoets effectief en efficiënt [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2008
Managementhandreiking met een overzicht van de verschillende onderdelen van het watertoets project, bestaande uit de volgende onderdelen: Watertoets efficiënt!; De handreiking voor de afdelingen; InformatieModel Water (IMWA); Waterschapsportaal
help
Mare incognita : er valt nog een hoop te ontdekken! \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Damsma, P. \ 2010
Water heeft een bijzonder plekje in het RO-hart van de auteur sinds zijn afstudeervak over de inrichting van de uiterwaarden, waarbij zowel natuur (het was na plan ooievaar) als veiligheid (het was na de hoogwaters van '93 en '95) gediend zouden zijn ...
help
Is water wel sturend in de ruimtelijke ordening? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schaik, M. van \ Ruijgrok, E. \ Nieuwkamer, R. \ 2004
In H2O nr. 11 van 28 mei jl. doen Rob Nieuwkamer, Elisabeth Ruijgrok en Mattie Bush verslag van de kosten en baten van de waterhuishouding in enkele Deltametropoolvarianten. Zij concluderen dat deze in het niet vallen bij de kosten en baten van wonen ...
help
Ruimtelijke concepten op waterbasis \ Ruimte en water : planningsopgaven voor een rode delta [Hoofdstuk uit boek]
Buuren, M. van \ 2003
Deze bijdrage behandelt de ruimtelijke inrichting van de jaren zestig en zeventig (volgens de systeemtheorie); van de jaren tachtig en negentig (volgens geïntegreerde ruimtelijke concepten), met de lagenbenadering
help
Spatial planning in the network society : rethinking the principles of planning in the Netherlands \ European planning studies [Artikel]
Hajer, M. \ Zonneveld, W. \ 2000
help
AquaRO aan de slag met de watertoets \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groenhuijzen, P. \ Grond, V. \ 2006
Vorig najaar is 'AquaRO' formeel van start gegaan. Het hoofddoel van dit project is het maken van een internetpagina waar de kennis over water en ruimtelijke ordening wordt gebundeld en die per gebruiker laat zien wat de watertoets voor hem of haar b ...
help
Ontwerpen met water : essays over de rijke traditie van 'waterwerken' in Nederland [Boek]
Hooimeijer, F. \ 2007
Water is in de Nota Ruimte een van de structurerende principes voor ruimtelijke inrichting. Meer ruimte voor water zal vooral via combinaties van waterbeheer en andere ruimtelijke functies tot stand moeten komen. Om te kunnen ontwerpen met water in d ...
help
Overstromingsrisico's achter de dijken \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Pieterse, N. \ Tennekes, J. \ 2007
De mogelijke gevolgen van overstromingen worden steeds groter. Reden genoeg om hier bij planniing en ontwerp meer rekening mee te houden, menen de auteurs (Ruimtelijk Planbureau). "Omgaan met overstromingsrisico's wordt een steeds belangrijker taak v ...
help
Nationaaal programma adaptatie ruimte en klimaat : 9 maart 2006 [Boek]
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 2006
Er bestaat geen enkele twijfel over: het klimaat verandert, mondiaal en dus ook in Nederland. De effecten ervan zijn reeds nu voelbaar en voorspelbaar. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat met de beste wil van de wereld ook met zware mitig ...
help
Naar een meer centrale rol voor veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen \ Ruimtelijke Veiligheid en Risicobeleid [Artikel]
Neuvel, J.M.M \ 2010
In dit artikel is ingegaan op de vraag waarom ruimtelijke ordening uiteindelijk weinig wordt ingezet voor de beheersing van veiligheidsrisico's. De nadruk ligt hierbij op fysieke veiligheidsrisico's en in het bijzonder op de thema’s externe veilighei ...
help
Nieuwe waterwet: kans voor deregulering gemist \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Muntinga, J.K. \ Burger, W. \ 2009
Het wetsvoorstel voor de nieuwe Waterwet is eerder dit jaar zonder stemming door de Eerste Kamer aangenomen en vervangt binnenkort acht bestaande wetten op het gebied van waterbeheer in Nederland. De Waterwet regelt het beheer van het oppervlaktewate ...
help
Meebouwen met het water \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]Bijbehorende website
Ravesteyn, M. van \ 2008
September 2008 werd een debat gehouden onder de titel 'Water 2040 en later?' dat dient als opmaat voor het te verschijnen 'Streefbeeld 2040' dat zal verschijnen (december 2008) als onderdeel van het Nationaal Waterplan van Verkeer en Waterstaat. Wate ...
help
Water als ordenend principe : regio Breda-Tilburg als voorbeeld \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Schaik, M. van \ Sessink, J.T.M. \ Sweere, A. \ 1999
help
Waterschappen actiever in de ruimtelijke ordening : Bestuurakkoord regelt helder de taakverdeling \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Wijland, G. van \ 2011
Waterbeheer en ruimtelijke inrichting, het, was jarenlang geen gelukkig huwelijk. Maar de liefde lijkt op te bloeien, de waterschappen schuiven steeds vroeger aan in het planologische beslisproces.'Het water wordt er niet langer achteraf nog even in ...
help
Water biedt kansen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Al, N.M. \ 2004
Om de gevolgen van bodemdaling, verstedelijking en klimaatsverandering op te vangen moet er volgens het nieuwe waterbeleid meer ruimte komen voor water. Een opgave voor zowel waterbeheerders als ruimtelijke ordenaars. In de planningspraktijk levert d ...
help
De stroomgebiedbenadering \ Ruimte en water : planningsopgaven voor een rode delta [Hoofdstuk uit boek]
Hassoldt, A.S. \ Hall, A. van \ 2003
Zowel in het Nederlandse als het Europese waterbeleid heeft het stroomgebied een belangrijke plaats gekregen. De stroomgebiedsvisie (WB 21) en het stroomgebiedsbeheerplan (KRW) vormen het hart van de nieuwe planvorming
help
De watertoets \ Ruimte en water : planningsopgaven voor een rode delta [Hoofdstuk uit boek]
Vlist, M.J. van der \ Wagemaker, F.H. \ 2003
In oktober 2001 verschenen twee publicaties: "Bestuurlijke notitie watertoets" en "Handreiking watertoets". Bij het ontwerp van dit instrument is gebruik gemaakt van ervaringen met andere beleidstoetsen en nagedacht over de kenmerken van de praktijk ...
help
RO digitaal : ruimte voor de rivier op het web \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]algemene info - projecten via internet - info over overloopgebieden
Bluemer, M. \ Mekelenkamp, E. \ Dubbeling, M. \ 2004
Een vijftiental internetadressen zijn besproken. Op basis van de criteria toegankelijkheid, informatievoorziening en bruikbaarheid is een rangorde aangebracht
help
Van LAT naar verinniging : de relate tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening \ State-of-the-art in land- en watermanagement [Hoofdstuk uit boek]
Palte, J. \ 2003
Schets van de ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke inrichting van Nederland. Met onafhankelijk daarvan de ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer. Uitmondend in een nieuw overheidsbeleid "anders omgaan met water"
help
Planvorming en afstemming \ Beheersverslag rijkswateren IJsselmeergebied... [Artikel]
2002
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan projecten, waaraan de Directie IJsselmeergebied een bijdrage aanlevert bij de planvorming en afstemming met andere waterbeheerders. Gegevens over probleemstoffen (PAK, stikstof, fosfor, koper etc.) bij wate ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.