Login

Hydrotheek

help
Hydrologische veldkenmerken en interpretatie van kaarten toegepast op het waterschap Salland [Boek]
Bon, J. \ 1970
help
Grondwaterwinning onder het Eemien in Salland [Studentenverslag]
Silva, W. \ Vinkers, H. \ 1974
help
The hydrological investigation programme in Salland (The Netherlands) [Boek]
Santing, G. \ Visser, W.C. \ Kouwe, J.J. \ 1974
The aim of the hydrological studies being carried out in Salland (fig. l), an area of some 500 km2 with good aquifers in the province of Overijssel, is to develop directives for the optimum management and exploitation of the groundwater resources of ...
help
Zijlen, weteringen en gravens : de afwatering van Salland tussen de 12de en 17de eeuw \ Van de Hunnepe tot de zee : de geschiedenis van het Waterschap Salland [Artikel]
Zeiler, F.D. \ 1996
help
Grondwaterstromingsmodellen voor Salland [Studentenverslag]
Vinkers, H.J. \ 1974
help
Een onderzoek naar de grootte van de weerstanden in de slootbodem bij infiltratie vanuit een sloot [Boek]
Fonck, H. \ 1972
In de herfst van 1971 zijn in het waterschap Salland op een aantal proefplekken metingen verricht die ten doel hadden een inzicht te verkrijgen in de mate waarin infiltratie plaats heeft vanuit een watervoerende leiding wanneer de grondwaterspiegel i ...
help
Ecohydrologisch onderzoek westflank Sprengenberg : definitief rapport [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2013
In het beheerplan voor het N2000-gebied Sallandse Heuvelrug is aangegeven dat op de westflank van de heuvelrug, ofwel meer specifiek de westflank van de Sprengenberg, gestreefd wordt naar herstel / uitbreiding van vochtige heide. Nader inzicht is daa ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse Luttenbergerven [Boek]
Runhaar \ Raterman \ Aggenbach \ 2010
In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn in het natuurreservaat Luttenbergerven diverse maatregelen genomen gericht op het herstel van blauwgraslanden, heischrale graslanden en zwak gebufferde vennen. Vraag is in hoeverre deze maatregelen hebben doorge ...
help
De geohydrochemie van het jongpleistoceen in Salland in relatie tot topografie en geohydrologie [Boek]
Duijvenbooden, W. van \ 1974
help
Automatisering bij inspectie waterkeringen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bosch, H. \ 2011
Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren fors vooruitgang geboekt op het gebied van automatisering. Zowel bij de dijkwacht, de dijkschouw, als de bij de inspectie over water gebruiken ze moderne applicaties om mogelijke schade aan keringen g ...
help
Schuimvorming in gistingstanks : oorzaak en remedie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Veldhuizen, H. van \ 2006
In januari 2005 werd de werking van de anaërobe gistingstanks van de rwzi’s Raalte en Deventer van het Waterschap Groot Salland ernstig verstoord door schuimvorming. Gezien het feit dat deze schuimvorming zich in dezelfde peri-ode heeft voorgedaan op ...
help
Wateraanvoerplan Luttenberg : adaptief waterbeheer (19) \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Geldof, G.D. \ Griffioen, C.J.H. \ 1994
help
Grondwaterstandsverlaging door grondwateronttrekking in het Espelose Broek, afgeleid uit grondwaterstandswaarnemingen [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1982
Op 26 januari 1978 werd op een vergadering van de zogenaamde Bestuurlijk- economische werkgroep Espelose Broek een Technische Werkgroep Espelose Broek ingesteld. Deze kreeg de taak de technische randvoorwaarden nader te preciseren en te toetsen, waar ...
help
Vergunningen geven richting aan uitvoering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vervoort, M.A.J. \ Wal, K. van der \ 2007
Door een goede planning en creatieve aanpak versterken vergunningen het proces van planning en uitvoering, zo blijkt uit de rivierverruiming in de uiterwaarden bij Olst
help
Aanwonenden en de herinrichting van ‘hun’ Regge \ H2O online [Artikel]
Steege, B. ter \ Smit, G. \ 2014
In dit artikel nemen we u mee op een reis langs de Regge door het dorp Goor. Op deze reis willen we u deelgenoot maken van het proces dat de herinrichting van de Regge door Goor tot een succes heeft gemaakt. We vertellen dit verhaal vanuit het perspe ...
help
Berekening KD-waarde uit gegevens van de bronbemaling van een bouwput in Schoonheeten [Boek]
Haayer, B.M. \ 1972
help
Verschillen in grondwaterfluctuaties in het stroomgebied van de Raalter Wetering [Boek]
Bon, J. \ 1973
Voor het verkrijgen van een stromingsbeeld van het grondwater ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater in agrarische gebieden, werd in het bovenstroomse gebied van de Raalter Wetering in 1971 een netwerk van grondwaterbuizen ...
help
Hoogwaterbeschermingsprogramma : eerste oplevering in Dalfsen [waterveiligheid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oosterveld, M. \ 2015
Uit de lange lijst van 167 projecten van het nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werd op 9 april 2014 het eerste project opgeleverd. Namelijk het Waterfront langs de Vecht bij Dalfsen.
help
Water, natuur en ruimtelijke ordening van het landelijk gebied \ State-of-the-art in land- en watermanagement [Hoofdstuk uit boek]
Nieuwenhuijze, L. van \ 2003
Visie vanuit het adviesbureau H+N+S op de ruimteclaim die water heeft op de inrichting van het landelijk gebied. Met concrete voorbeelden van Deventer landstad, waterberging Noordoostpolder en stedelijke uitbreiding bij de uiterwaarden van Arnhem.
help
Waterschap gebruikt nieuw netwerk bij waterzuivering : communicatie via veldbus vervangt wirwar aan kabels: dossier Stedelijk waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Driessen, B. \ 2011
De tijd dat elk apparaat in een rioolwaterzuiveringsinstallatie een eigen kabel had, is al lang voorbij. Tegenwoordig kan via een Profibus-netwerk alles aan één of twee kabels worden gekoppeld. Dit bespaart kosten en montage-uren. De kans op aansluit ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.