Login

Hydrotheek

help
A short review of the Dutch coast : Dutch contribution to the report of the project CORINE 'coastal erosion' of the Commission of the European Communities [Boek]
Dillingh, D. \ Stolk, A. \ 1989
help
Sturende factoren erosie, transport en sedimentatie in stroomgebieden Rijn en Maas [Boek]
Meulen, S. van der \ 2008
Dit rapport is het resultaat van de literatuurstudie naar erosie, transport en sedimentatie in de rivierstroomgebieden van de Rijn en de Maas, en is onderdeel van Work Package 3 (WP 3). WP 3 betreft effecten van hoogwater en ingrepen in het watersyst ...
help
Oeverontwikkelingen in het Grevelingenmeer over de periode 1990-2001 [Boek]
Nijssen, A. \ 2002
In het kader van de bekkenrapportage Grevelingenmeer worden o.a. de ontwikkelingen van de oevers nader beschouwd. Voor dit werkdocument zijn de oeverontwikkelingen voor de periode 1990-2001 en 1995-2001 bepaald. Deze zijn vergeleken met de overontwik ...
help
Analysis and modelling of river meandering = Analyse en modellering van meanderende rivieren [Proefschrift]
Crosato, A. \ 2008
This thesis examines the morphological changes of non-tidal meandering rivers at the spatial scale of several meanders. With this purpose, a physics-based mathematical model, MIANDRAS, has been developed for the simulation of the medium-term to long- ...
help
Simplifying modeling of nanoparticle aggregation-sedimentation behavior in environmental systems : a theoretical analysis \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Quik, J.T.K. \ Meent, D. van de \ Koelmans, A.A. \ 2014
Parameters and simplified model approaches for describing the fate of engineered nanoparticles (ENPs) are crucial to advance the risk assessment of these materials. Sedimentation behavior of ENPs in natural waters has been shown to follow apparent fi ...
help
Variation of flow separation over large bedforms during a tidal cycle \ Marine and river dune dynamics, MARID IV, 15 & 16 April 2013, Bruges, Belgium [Hoofdstuk uit boek]
Lefebvre, A. \ Ferret, Y. \ Paarlberg, A.J. \ Ernstsen, V.B. \ Winter, C. \ 2013
This study characterizes the shape of the flow separation zone over natural compound bedforms during a tidal cycle and investigates how the flow separation zone depends on changing flow conditions, water levels and bathymetry. Field data collected du ...
help
Sedimentatie langs de Grensmaas : snelheid van sedimentatie en kwaliteitsontwikkeling op de uiterwaarden [Boek]
Berg, G.A van den \ Wijngaarden, M. van \ 2000
help
Natuurlijke golfdempers, een serieus alternatief voor dijkverzwaring? [Boek]
Loon, J. van \ [2013]
Kwelders ontwikkelen zich vooral langs luwe delen van de kust met voldoende sedimentaanvoer. Hier vindt door overstromingen door het getij en stormvloeden ophoging met sediment plaats. De typische kwelderplanten zijn bestand tegen regelmatige overstr ...
help
Climate-proofing the flood protection of the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Vellinga, P. \ Marinova, N. \ Loon-Steensma, J.M. van \ 2009
Global sea level is rising at an increased rate since the late 19th century as a result of rising global mean temperatures. This rise is geographically non-uniform, with substantial spatial differences, and in the latest decade faster than expected. ...
help
Huib de Vriend en Building with Nature [voetlicht] \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Westerhoff, W. \ 2013
Vijf jaar geleden stonden twee baggerbedrijven aan het begin van een nieuw innovatieprogramma: building with nature. Een van de belangrijkste uitgangsaspunten was het idee om bij waterbouwkundige ingrepen nuttig gebruik te maken van natuurlijke proce ...
help
Stratigraphic analysis and paleoenvironmental implications of the Wijchen Member in the lower Rhine-Meuse Valley of the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Autin, W.J. \ 2008
This paper compares interpretations of sedimentation process, stratigraphic pattern, and paleoenvironmental significance to prevailing viewpoints on the WM mode of origin. A flood basin in the Over Betuwe between the channel belts of the Neder Rijn a ...
help
Process based simulation of sedimentation as a basis or fluid flow modelling \ Verzuring, denitrificatie en stroombanen in de ondergrond : een symposium over grondwater kwaliteit, Vrije Universiteit, 25 oktober 1991 [Hoofdstuk uit boek]
Stam, J.M.T. \ 1992
help
Effecten van stroomgeulverbreding en weerdverlaging op slibsedimentatie in de Grensmaas = Effects of riverbed widening on siltaccumulation in the river Meuse and its flood plains = Les effects d'enlargement du lit fluvial sur l'accumulation de limon dans la Meuse et ces plans d'eau [Boek]
Brink, N. van de \ 1994
help
Development and application of a 1D floodplain sedimentation model for the river Rhine in The Netherlands \ Journal of hydrology [Artikel]
Asselman, N.E.M. \ Wijngaarden, M. van \ 2002
help
De betekenis van de tertiaire en oud- en middenpleistocene sedimenten voor de hydrologie van Noord-Holland [Boek]
Pomper, A.B. \ 1978
Geologisch gezien behoort Noord-Holland tot een uitgestrekt dalingsgebied dat een groot deel van het huidige Noordzeebekken beslaat. De afzetting van de op grote diepte voorkomende -vaste - mesosoische sedimentaire gesteenten werd reeds door deze zog ...
help
Water en zand in balans : evaluatie zandsuppleties na 1990 : een morfologische beschouwing [Boek]
Roelse, P. \ 2002
In Nederland is al ongeveer 25 jaar ervaring opgedaan met zandsuppletie als een maatregel om stranden en duinen te herstellen na kusterosie en zwakke duinregels te verzwaren. In 1990 is een nieuw kustbeleid ingevoerd, waarbij zandsuppleties als belan ...
help
De levende natuur als ecosysteemvormer in kustgebieden : de effecten van biologische activiteiten en materialen in de ecologie van de zandige kust [Boek]
Peletier, H. \ Janssen, G.M. \ 2004
Wereldwijd vindt erosie plaats van zandige kusten. Ook in Nederland moeten jaarlijks maatregelen worden genomen om de erosie tegen te gaan. Met het oog op de te verwachten ontwikkelingen door veranderingen in het klimaat, zal het erosieprobleem boven ...
help
The influence of floodplain morphology and river works on spatial patterns of overbank deposition \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Thonon, I. \ Middelkoop, H. \ Perk, M. van der \ 2007
Floodplain topography and related patterns of overbank flow constitute a major control on the amounts and patterns of sediment deposition on floodplains. We studied the differences in sediment deposition at two scales along two river branches of the ...
help
Het modelleren van de ondergrond door simulatie van sedimentatieprocessen : een instrument voor het bepalen van stromingsparameters \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stam, J.M.T. \ Zijl, W. \ Dam, J.C. van \ 1993
help
Pollution history of trace metals in sediments, as affected by the Rhine River \ Environmental biogeochemistry and geomicrobiology [Hoofdstuk uit boek]
Salomons, W. \ Groot, A.J. de \ 1978
In Western Europe the river Rhine is an outstanding example of a stream in which large quantities of metals are discharged. In its lower courses the dissolved and particulate metals are transported to some artificial freshwater lakes, which are a res ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.