Login

Hydrotheek

help
Ecoseries-2.1 : verbetering en operationalisatie van een classificatie van ecoseries voor DEMNAT-2.1 [Boek]
Klijn, F. \ Zelfde, M. van 't \ Runhaar, J. \ 1997
help
Dosis-effect-module DEMNAT-2.1 [Boek]
Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Bos, H. \ 1997
help
Ecoseries 2.0 : naar een ecoserieclassificatie t.b.v. het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2 [Boek]
Klijn, F. \ Harmsel, A. ten \ Groen, C.L.G. \ 1992
Ten behoeve van nationale beleidsanalyses voor het beheer van grond- en oppervlaktewater is een model ontwikkeld om de gevolgen van waterbeheer op terrestrische ecosystemen te voorspellen. Eén van de eerste toepassingen heeft plaastgevonden voor een ...
help
Effecten op natuur van grondwaterwinning ten behoeve van beleidsplan drink- en industriewatervoorziening en MER [Boek]
Beugelink, G.P. \ Claessen, F.A.M. \ Muelschlegel, J.H.C. \ 1992
help
Evaluatie van het gedrag van organische microverontreinigingen in RWZI's aan de hand van computermodellen [Boek]
Landbouwuniversiteit Wageningen \ 1993
help
A random-walk simulation of dispersion at an interface between fresh and saline groundwater \ Hydrogeology of salt water intrusion : a selection of SWIM papers [Hoofdstuk uit boek]
Uffink, G.J.M. \ 1991
help
Actualisering van model NLOAD voor de nitraatuitspoeling van landbouwgronden : beschrijving van model en GIS-omgeving [Boek]
Drecht, G. van \ Scheper, E. \ 1998
help
Schematisatie van bodembedekking en kwel in Nederland voor SMART/MOVE [Boek]
Veldkamp, J.G. \ Wiertz, J. \ 1997
Dit model beschrijft de effecten van verzuring, vermesting en verdroging op vegetatie. Het model wordt ontwikkeld voor toepassing in het gebiedsgericht milieu- en natuurbeleid. Voor gegevens van bodembekking en begroeiing is gebruik gemaakt van gegev ...
help
CATS-2 : een model ter voorspelling van accumulatie van microverontreinigingen in sedimentatiegebieden van rivieren [Boek]
Traas, T.P. \ Kramer, P.R.G. \ Aldenberg, T. \ 1994
help
Stravera : a model for the calculation of emission trends and surface water load [Boek]
Quarles van Ufford, C.H.A. \ Ros, J.P.M. \ 1991
help
Afstemming tussen de modellen DEMNAT, SMART/MOVE en GREINS : verkenning van de mogelijkheden op korte en langere termijn [Boek]
Wiertz, J. \ Ek, R. van \ 1996
help
Application of CATS models for regional risk-assessment of toxicants [Boek]
Traas, T.P. \ Aldenberg, T. \ 1996
help
Effecten van ingrepen in de waterhuishouding op vegetaties van natte en vochtige standplaatsen : ontwikkeling van dosis - effectfuncties ten behoeve van DEMNAT-2 [Boek]
Linden, M. van der \ Runhaar, J. \ Zelfde, M. van 't \ 1992
help
CATS - 1 : a model for predicting contaminant accumulation in a meadow ecosystem : the case of cadmium [Boek]
Traas, T.P. \ Aldenberg, T. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.