Login

Hydrotheek

help
Data assimilation in groundwater quality models using kriging [Boek]
Zhang, X.F. \ Eijkeren, J.C.H. van \ Heemink, A.W. \ 1994
help
Hydrologische modelstudie in het kader van het vooronderzoek in het studiegebied Sleen (Drenthe) [Boek]
Drecht, G. van \ Lanen, H.A.J. van \ 1981, 1982
help
Ecological standards for eutrophication and desiccation : perspectives for a risk assessment \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Latour, J.B. \ Reiling, R. \ Slooff, W. \ 1994
help
PESTRAS : a one dimensional model for assessing leaching and accumulation of pesticides in soil [Boek]
Tiktak, A. \ Linden, A.M.A. van der \ Swartjes, F.A. \ 1994
help
DEMNAT : a national model for the effects of water management on the vegetation \ The use of hydro-ecological models in the Netherlands : technical meeting 51, Ede, The Netherlands, 25 May 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Witte, J.P.M. \ Groen, C.L.G. \ Meijden, R. van der \ 1993
help
Effecten op natuur van grondwaterwinning ten behoeve van beleidsplan drink- en industriewatervoorziening en MER [Boek]
Beugelink, G.P. \ Claessen, F.A.M. \ Muelschlegel, J.H.C. \ 1992
help
MOVE : a multiple stress model for vegetation \ The use of hydro-ecological models in the Netherlands : technical meeting 51, Ede, The Netherlands, 25 May 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Latour, J.B. \ Reiling, R. \ Wiertz, J. \ 1993
help
Actualisering van model NLOAD voor de nitraatuitspoeling van landbouwgronden : beschrijving van model en GIS-omgeving [Boek]
Drecht, G. van \ Scheper, E. \ 1998
help
Schematisatie van bodembedekking en kwel in Nederland voor SMART/MOVE [Boek]
Veldkamp, J.G. \ Wiertz, J. \ 1997
Dit model beschrijft de effecten van verzuring, vermesting en verdroging op vegetatie. Het model wordt ontwikkeld voor toepassing in het gebiedsgericht milieu- en natuurbeleid. Voor gegevens van bodembekking en begroeiing is gebruik gemaakt van gegev ...
help
Onzekerheidsanalyse van stikstofberekeningen met het NPKRUN model [Boek]
Sanders, R. \ Meinardi, C.R. \ Giessen, A. van der \ 1993
help
Vergelijking ecotooptypen - natuurdoeltypen [Boek]
Runhaar, J. \ Zelfde, M. van 't \ 1996
help
CATS-2 : een model ter voorspelling van accumulatie van microverontreinigingen in sedimentatiegebieden van rivieren [Boek]
Traas, T.P. \ Kramer, P.R.G. \ Aldenberg, T. \ 1994
help
The construction of the benthic submodel \ Tidal flat estuaries : simulation and analysis of the Ems estuary [Hoofdstuk uit boek]
Admiraal, W. \ Arkel, M.A. van \ Baretta, J.W. \ 1988
help
Stravera : a model for the calculation of emission trends and surface water load [Boek]
Quarles van Ufford, C.H.A. \ Ros, J.P.M. \ 1991
help
Afstemming tussen de modellen DEMNAT, SMART/MOVE en GREINS : verkenning van de mogelijkheden op korte en langere termijn [Boek]
Wiertz, J. \ Ek, R. van \ 1996
help
Application of CATS models for regional risk-assessment of toxicants [Boek]
Traas, T.P. \ Aldenberg, T. \ 1996
help
MOVE : vegetatie - module : de kans op voorkomen van ca. 700 plantesoorten als functie van vocht, pH, nutrienten en zout [Boek]
Wiertz, J. \ Dijk, J. van \ Latour, J.B. \ 1992
help
Tidal flat estuaries : simulation and analysis of the Ems estuary [Boek]
Baretta, J. \ Ruardij, P. \ 1988
help
CATS - 1 : a model for predicting contaminant accumulation in a meadow ecosystem : the case of cadmium [Boek]
Traas, T.P. \ Aldenberg, T. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.