Login

Hydrotheek

help
Informatiesysteem voor kwantitatief grondwaterbeheer "GWKWAN" : ontwikkeling van een model voor niet - stationaire grondwaterstroming en de koppeling van dat model aan (geo)hydrologische gegevensbestanden [Boek]
Werff, L. van der \ 1988
help
Computer simulations of regional controlled irrigation canals \ Advances in water resources technology : proceedings of the European conference advances in water resources technology, Athens, 20 - 23 March 1991 [Hoofdstuk uit boek]
Schuurmans, W. \ Hoitink, B. \ 1991
help
Information technology and integrated water management \ Conference on future water quality management in Europe, [RAI], Amsterdam, 26 - 27 September 1996 [Hoofdstuk uit boek]
Schuurmans, W. \ Nelen, A.J.M. \ 1996
help
Comprehensive approaches to water management \ Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Rooy, P.T.J.C. van \ Jong, J. de \ Jagtman, E. \ 1997
help
Het beleid vertaald : het afleiden van operationele doelfuncties in sturingsvraagstukken \ Studiedag 28 januari 1997 : "rioleringsvraagstukken nader bekeken" : real time control, bergbezinkbassins in beeld, inspectie en beoordeling, veilig werken in riolen + 10e RIONED - dag 29 januari '97 : de riolering aan de meetlat [Hoofdstuk uit boek]
Leeuwen, P.E.R.M. van \ 1997
help
Hydroinformatic framework for urban and rural water systems \ Hydroinformatics... : proceedings of the ...international conference on hydroinformatics [Artikel]
Schuurmans, W. \ Nelen, A.J.M. \ 1996
help
Decision support for integrated water resources management \ Multicriteria decision analysis in water resources management [Hoofdstuk uit boek]
Veer, P. van der \ 1994
help
Sturen met onzekere voorspellingen : een studie naar onzekerheden in het operationeel beheer van polder-boezemsystemen : eindrapport [Studentenverslag]
Weijs, S. \ 2004
De invloed van de neerslagverwachting gaat een steeds grotere rol spelen in het beheer van watersystemen in Nederland. Over de afgelopen jaren zijn diverse Operationeel Beheersystemen in gebruik genomen, die continu de korte termijnverwachting presen ...
help
Enhancing research utilization for integrated water management \ Living with water : international conference on integrated water resources management [Hoofdstuk uit boek]
Wisserhof, J. \ 1994
help
Kadebreuk, een calamiteit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overloop, P.J. van \ Rood, K. \ Eikelenboom, H. \ Schuurmans, W. \ 2003
Wat gebeurt er precies als een boezemkade doorbreekt en kunnen dan nog maatregelen worden genomen om de schade te beperken? Met behulp van modelsimulaties zijn deze vragen onderzocht. De hydraulische capaciteit van boezemkanalen blijkt een bepalende ...
help
Sturingsregels voor het operationele waterbeheer van polderboezemsystemen : een onderzoek naar de meerwaarde van de toepassing van de Integrale Regelaar op Rijnlands boezem : eindrapport [Studentenverslag]
Swinkels, M.A.J. \ 2004
Een essentieel onderdeel van een beslissing ondersteunend systeem (BOS) voor het operationele waterbeheer is de sturingsmodule. Daarin is vastgelegd volgens welke regels de stuurbare kunstwerken in een watersysteem aangestuurd moeten worden. Bij het ...
help
Integrated modelling facilitated by standard data formats as a tool for a generic decision support system \ Hydroinformatics... : proceedings of the ...international conference on hydroinformatics [Artikel]
Haagsma, IJ.G. \ 1996
help
Decision support model for irrigation systems \ Hydroinformatics '94 : proceedings of the first international conference, Delft [Artikel]
Schuurmans, W. \ Krogt, W.N.M. van der \ 1994
help
Rationele budgettering en planning van onderhoud in het waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Looij, M.P.A.M. van de \ Brouwer, R. \ 1998
help
Optimalisering van grote ronde nabezinktanks. Dl. 1. Stroming zonder slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Booy, R. \ Melis, L.M. \ Negate, G.W. \ 1994
help
Matching research and policy in integrated water management [Proefschrift]
Wisserhof, J. \ 1994
help
Dynamische sturing van watersystemen : ontwerp en beheer van regionale watersystemen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
Het doel van dit onderzoeksproject was het ontwikkelen van een algemeen toepasbare methodiek voor afgewogen ontwerp en beheer van regionale watersystemen. De concrete resultaten, die in het project zijn behaald, zijn een uitgewerkte methode voor het ...
help
Legal and administrative imbedding of the technical decision making in the planning process of integrated water resources management \ Multicriteria decision analysis in water resources management [Hoofdstuk uit boek]
Wessel, J. \ 1994
help
A computational framework for modelling the fate of selected toxic substances in the Meuse basin \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Ploco, S.S. \ 1996
help
The integration of computer models and data bases into a decision support system for water resources management \ Modelling and management of sustainable basin - scale water resource systems : proceedings of an international symposium held at Boulder, Colorado, USA during the 21 Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, 1 - 14 July 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Haagsma, IJ.G. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.