Login

Hydrotheek

help
Simulatie onmisbaar in bedrijfsvoeringcentrum van de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Worm, I. \ Leijssen, H. \ Kolk, H. van der \ 2010
De afsluitende workshop van Waterspot, het project, waarbinnen vijf simulatoren voor drinkwaterzuiveringen zijn ontwikkeld, bood 80 geïnteresseerden de gelegenheid kennis te nemen van de toekomst van simulatie van de drinkwaterproductie. Zij verzamel ...
help
Dynamische simulatie : van proces naar beheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veersma, A.M.J. \ Meinema, K. \ Roest, H.F. van der \ 1997
help
Dynamische simulatie : riolering, transport en zuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, H.F. van der \ Stapel, R.W. \ Nelen, A.J.M. \ 1997
help
Evaluation of control strategies using an oxidation ditch benchmark \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Abusam, A. \ Keesman, K.J. \ Spanjers, H. \ 2002
This paper presents validation and implementation results of a benchmark developed for a specific full-scale oxidation ditch wastewater treatment plant. A benchmark is a standard simulation procedure that can be used as a tool in evaluating various c ...
help
Simulatie : speelse realiteit! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bentem, A.G.N. van \ Sengers, A.H.M. \ 1994
In de afvalwaterzuiveringstechniek wordt voor de simulatie van actief-slib-systemen steeds meer gebruik gemaakt van dynamische modellen. De modelvoorspellingen zijn getoetst aan de praktijk
help
Het simuleren van grondwaterstroming met spreadsheet : enkele voorbeelden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Timmer, J.L. \ Roelofs, H.J. \ 1987
help
Multivariabel : de nieuwe generatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schagen, K.M. van \ Meinema, K. \ Veersma, A.M.J. \ Roest, H.F. van der \ 1995
Een derde artikel over dynamische simulering bij een rwzi
help
Stationaire berekeningen met een dynamisch model? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veersma, A.M.J. \ Roest, H.F. van der \ Meinema, K. \ 1995
Dynamische simulatie van biologische processen in rwzi's wordt steeds vaker toegepast. Voor het ontwerp van beluchterregelingen was het nut van dynamische modellen al aangetoond. De toepassingsmogelijkheden voor het ontwikkelen van regelaars en het b ...
help
Zuurstofregeling uit de tijd? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meinema, K. \ Roest, H.F. van der \ Schagen, K.M. van \ 1995
Nadat in het eerste artikel van het drieluik het gebruik van dynamische modelsimulatie voor het ontwerp van een rwzi is belicht, zijn in dit artikel verschillende, in de praktijk toegepaste beluchterregelingen nader in beschouwing genomen. De onderha ...
help
Simulatie : spel of realiteit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuij, R.J. van der \ Bentem, A.G.N. van \ Breukelen, F.T. van \ 1993
help
Dynamische simulatie : van theorie naar praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meinema, K. \ Roest, H.F. van der \ Schagen, K.M. van \ 1997
Toepassingsmogelijkheden van dynamische simulatie van biologische processen in rwzi's
help
De prioritering van herstelmaatregelen voor functiewateren in Friesland : waterschappen in Friesland werken samen aan gebiedsgericht waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Broodbakker, N.W. \ Clewits, M.R.A. \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.