Login

Hydrotheek

help
Hydroinformatics : a Copernican revolution in hydraulics \ Journal of hydraulic research = Journal de recherches hydrauliques [Artikel]
Abbott, M.B. \ 1994
help
Education and training in hydroinformatics \ Journal of hydraulic research = Journal de recherches hydrauliques [Artikel]
Abbott, M.B. \ Solomatine, D. \ Minns, A.W. \ Verwey, A. \ 1994
help
Modellen en optimaliseren : adaptief waterbeheer (16) \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Geldof, G.D. \ 1994
help
Ruimtelijke en temporele grondwateraanvulling in het stroomgebied van de Noor : een analyse met verschillende onverzadigde en verzadigde grondwatermodellen [Boek]
Vaarwerk, M.V.M. te \ 1997
In Zuid-Limburg, een plateau en dallandschap, wordt in het stroomgebied van de Noor hydrogeologisch onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de grondwaterstroming. Daarvoor zijn in het recente verleden verzadigde grondwatermodellen toegepast, waaron ...
help
Gezondheidsrisico's van fonteinen in overstortvijvers beoordelen met RainTools [Boek]
Man, Heleen de \ Leenen, E. J. T. M.. \ Luijtelaar, H. van \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. \ Stichting RIONED. \ 2016
Dit gezamenlijke rapport van STOWA en RIONED beschrijft een praktische methodiek waarmee u als (stedelijk) waterbeheerder de gezondheidsrisico’s van een fontein in een overstortvijver kunt beoordelen. De methodiek is ingebouwd in RainTools, het simul ...
help
Amstelland West : orienterend onderzoek naar effecten van maatregelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Alphen, J.C.A. van \ Aalderink, R.H. \ Rijsdijk, R.E. \ 1994
help
Naar een geintegreerd modelinstrumentarium ten behoeve van totaal waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nelen, A.J.M. \ Schuurmans, W. \ 1996
help
Hydroinformatics of the coastal zone \ Kust en zee in perspectief : [symposium, 16 maart 1995] [Hoofdstuk uit boek]
Abbott, M.B. \ 1995
help
Prospects for the use of indicators in water management \ The international conference management of transboundary waters in Europe, 22 - 25 September 1997, Mrzezyno, Poland : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
Ottens, J.J. \ Timmerman, J.G. \ Grift, B. van der \ 1998
help
Comprehensive approaches to water management \ Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Rooy, P.T.J.C. van \ Jong, J. de \ Jagtman, E. \ 1997
help
Multicriteria decision analysis in water resources management [Boek]
Bogardi, J.J. \ Nachtnebel, H.P. \ 1994
help
Hydroinformatic framework for urban and rural water systems \ Hydroinformatics... : proceedings of the ...international conference on hydroinformatics [Artikel]
Schuurmans, W. \ Nelen, A.J.M. \ 1996
help
The concept of integrated water resources management as a decision making problem \ Multicriteria decision analysis in water resources management [Hoofdstuk uit boek]
Bogardi, J.J. \ 1994
help
Decision support for integrated water resources management \ Multicriteria decision analysis in water resources management [Hoofdstuk uit boek]
Veer, P. van der \ 1994
help
Hydroinformatics at Delft Hydraulics \ Journal of hydraulic research = Journal de recherches hydrauliques [Artikel]
Zuylen, H.J. van \ Dee, D.P. \ Mynett, A.E. \ Moll, J.R. \ 1994
help
De invloed van fysische gebiedskenmerken en menselijke ingrepen op hydrologische droogte : een modelstudie met SIMGRO in Twente [Boek]
Bruijn, K. de \ Hoefsloot, C. \ 1997
De doelstellingen van deze studie zijn het bepalen van de invloed van fysische gebiedskenmerken op het optreden van hydrologische droogte en het onderzoeken van de invloed van enkele mogelijke menselijke ingrepen op de waterhuishouding in het algemee ...
help
Beleid en overlevingslandschappen : adaptief waterbeheer (13) \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Geldof, G.D. \ 1994
help
Interactief waterbeheer : ontwikkelingen naar internationaal beheer van riviersystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ast, J.A. van \ 1998
In dit artikel wordt eerst een schets gegeven van de veranderingen in het Nederlandse waterbeheer die zich in de loop van de geschiedenis hebben voorgedaan. Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze de ontwikkelingen zich in de naaste toekomst naar ve ...
help
Policy analysis for strategic choices in integrated water management \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Verbeek, M. \ Post, H. \ Pouwels, I. \ 1996
help
Leidraad begrenzing watersystemen : eindrapportage [Boek]
IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1997
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.