Login

Hydrotheek

help
'In gesprek met (grond)water' : enige achtergrond over het project Waternood \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Prak, H. \ Siefers, H.J. \ Zeeman, W.P.C. \ 1997
Het project Waternood (watersysteemgericht normeren, ontwerpen en dimensioneren) is door de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden en Unie van Waterschappen opgezet voor oppervlaktewatersystemen
help
'Proof of concept' nieuwe sluis IJmuiden, real-tiem simulaties middensluis [Boek]
2012
Rijkswaterstaat Dienst Noord Holland is bezig met de ontwikkeling van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Het project is op dit moment in de planstudie fase. Het convenant hiervoor is getekend in november 2009. Het doel van de studie naar de nautische ef ...
help
10. Modellering van tweedimensionaal transport van water in de grond \ Jaarverslag 1992 IB-DLO / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Bodemvruchtbaarheid [Artikel]
Willigen, P. de \ Heinen, M. \ 1993
help
121122 UrbanFlood : P03 : Alexander Pyayt [Video]
Pyayt, A. \ STOWAvideo \ 2012
Data-driven modelling for flood defense structure analysis (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions).
help
13e onderzoekbijeenkomst in teken van 'toolbox' en ander water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dorst, R. van \ 1996
help
Policy analysis of river-dike improvement in the Netherlands \ 2nd International conference on river flood hydraulics [Hoofdstuk uit boek]
Breusers, H.N.C. \ Vis, M. \ 1994
help
AQUAFLEX : een modelmatige aanpak ter voorbereiding van beslissingen met betrekking tot de waterhuishouding in Gelderland [Boek]
Stichting Het Nederlands Economisch Instituut \ 1979
help
Aanpassingen aan het model SWATRE t.b.v. de simulatie van het gedrag van zwellende en krimpende kleigronden [Studentenverslag]
Peerboom, J. \ 1987
Alhoewel kleigronden vaak gunstige chemische eigenschappen bezitten, geven de fysische eigenschappen vaak aanleiding tot problemen. Met name de lage doorlatendheden en daardoor de lage infiltratiecapaciteit vooral in natte perioden zorgen ervoor dat ...
help
Actualisering van model NLOAD voor de nitraatuitspoeling van landbouwgronden : beschrijving van model en GIS-omgeving [Boek]
Drecht, G. van \ Scheper, E. \ 1998
help
Real-time water management of the Rijnland storage basin \ Advances in water resources technology and management [Hoofdstuk uit boek]
Vermeulen, C.J.M. \ Hartong, H.J.G. \ Kruiningen, F.E. van \ 1994
help
Advective - dispersive contaminant transport towards a pumping well [Proefschrift]
Kooten, J.J.A. van \ 1996
help
Afstemming tussen de modellen DEMNAT, SMART/MOVE en GREINS : verkenning van de mogelijkheden op korte en langere termijn [Boek]
Wiertz, J. \ Ek, R. van \ 1996
help
Amstelland West : orienterend onderzoek naar effecten van maatregelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Alphen, J.C.A. van \ Aalderink, R.H. \ Rijsdijk, R.E. \ 1994
help
Analyse van drainagekarakteristieken voor proefgebied Hupsel : een verkennend onderzoek [Boek]
Vuuren, W.E. van \ 1981
help
Analysis of solute redistribution in a heterogeneous field \ Water resources research [Artikel]
Zee, S.E.A.T.M. van der \ 1990
help
Analytical modelling of pesticide transport from the soil surface to a drinking water well \ Journal of hydrology [Artikel]
Beltman, W.H.J. \ Boesten, J.J.T.I. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 1995
help
Application of CATS models for regional risk-assessment of toxicants [Boek]
Traas, T.P. \ Aldenberg, T. \ 1996
help
Application of SWITCH, a model for sediment-water exchange of nutrients to Lake Veluwe in The Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Smits, J.G.C. \ Molen, D.T. van der \ 1993
help
Application of multi-objective decision making methods in regional water management \ Economic instruments for rational utilization of water resources [Hoofdstuk uit boek]
Schaffers, J.W.M. \ Lijklema, L. \ Rijnsdorp, J.E. \ 1982
help
Application of remote sensing in water management : development of a hydrological information system \ Water management and remote sensing : technical meeting 47, Wageningen, The Netherlands, 7 November 1989 [Hoofdstuk uit boek]
Nieuwenhuis, G.J.A. \ Thunnissen, H.A.M. \ 1990
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.