Login

Hydrotheek

help
Gezondheidsrisico's van fonteinen in overstortvijvers beoordelen met RainTools [Boek]
Man, Heleen de \ Leenen, E. J. T. M.. \ Luijtelaar, H. van \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. \ Stichting RIONED. \ 2016
Dit gezamenlijke rapport van STOWA en RIONED beschrijft een praktische methodiek waarmee u als (stedelijk) waterbeheerder de gezondheidsrisico’s van een fontein in een overstortvijver kunt beoordelen. De methodiek is ingebouwd in RainTools, het simul ...
help
Klimaatadaptatie : ontwerpen tussen beleving en haalbaarheid \ Water governance [Artikel]
Leeuwen, E. van \ Boelhouwers, M. \ 2014
De buitenruimte inrichten op extreme neerslag staat volop in de belangstelling. Onder de vlag van klimaatadaptatie is de afgelopen jaren veel energie besteed aan het identificeren van de juiste maatregelen. Moeten we massaal aan de groene daken en wa ...
help
De nieuwe Deltagoot van Deltares \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Nauta, A. \ 2014
Bij Deltares, net buiten Delft aan de Schie, wordt hard gewerkt aan de constructie van de nieuwe Deltagoot, een betonnen bak van bijn a300 meter lang, 5 meter breed en 9,5 meter diep. Deze gaat de voormalige vervangen, die gelegen is in de Noordoostp ...
help
Wassink, J. \ 2014
Bij buurman Deltares legt bouwer Ballast de laatste hand aan de grootste golfgoot ter wereld: een bijna 300 m lange betonnen Deltagoot. Een groep wetenschapsjournalisten mochten alvast een kijkje nemen.
help
Exploring the impact of land cover and topography on rainfall maxima in the Netherlands \ Journal of hydrometeorology [Artikel]
Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Holtslag, A.A.M. \ Dolman, A.J. \ 2013
The relative contribution of topography and land use on precipitation is analyzed in this paper for a forested area in the Netherlands. This area has an average yearly precipitation sum that can be 75–100 mm higher than the rest of the country. To an ...
help
'Proof of concept' nieuwe sluis IJmuiden, real-tiem simulaties middensluis [Boek]
2012
Rijkswaterstaat Dienst Noord Holland is bezig met de ontwikkeling van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Het project is op dit moment in de planstudie fase. Het convenant hiervoor is getekend in november 2009. Het doel van de studie naar de nautische ef ...
help
UF2010P11 theme 3 Modelling [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Valeria Krzhizhanovskaya en Natalia Melnikova (beiden van de Universiteit van Amsterdam) met 'The UrbanFlood multiscale modelling cascade and Virtual Dike for simulation of dike stability under dynamic hydraulic loading' op de Joint U ...
help
121122 UrbanFlood : P03 : Alexander Pyayt [Video]
Pyayt, A. \ STOWAvideo \ 2012
Data-driven modelling for flood defense structure analysis (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions).
help
Maatregelen tegen wateroverlast vragen om meer lokaal inzicht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuis, M. \ Kampman, D. \ 2012
Wateroverlast als gevolg van hevige neerslag is vaak heel lokaal van aard, zoals in de zomers van 2010 en 2011 en in mindere mate afgelopen zomer. Om deze wateroverlast op een effectieve manier te bestrijden, is betrouwbare en gedetailleerde informat ...
help
Deltagoot Noordoostpolder.wmv [Video]
2011
Een korte film-impressie van proefnemingen in de Deltagoot in de Noordoostpolder. In deze testfaciliteit van Deltares werden waterkerende constructies getest onder gecontroleerde omstandigheden.
help
Spelend de ruimte ordenen \ De Volkskrant [Artikel]
Meuzelaar, D. \ 2010
Om een gemeente, een waterschap of een bedrijf te steunen bij het maken van beleidskeuzes, heeft Tygron serieuze computerspellen ontwikkeld.
help
Simulating traffic processes for practicing large scale evacuation \ First International Conference on Evacuation Modeling and Management (ICEM), Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 23-25 September 2009 [Hoofdstuk uit boek]
Zuilekom, K.M. van \ Romph, E. de \ Kolen, B. \ Thonus, B.I. \ 2010
The main goal of disaster management is to reduce the number of casualties to a minimum. Evacuation is one of the means to reduce the number of casualties. In preparation of a large scale evacuation the training of authorities and rescue workers is n ...
help
Simulatie onmisbaar in bedrijfsvoeringcentrum van de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Worm, I. \ Leijssen, H. \ Kolk, H. van der \ 2010
De afsluitende workshop van Waterspot, het project, waarbinnen vijf simulatoren voor drinkwaterzuiveringen zijn ontwikkeld, bood 80 geïnteresseerden de gelegenheid kennis te nemen van de toekomst van simulatie van de drinkwaterproductie. Zij verzamel ...
help
Hoe écht is een virtuele crisis? : de rol van serious gaming in crisis- en rampenbestrijding \ Bestuurskunde : orgaan van de Vereniging voor Bestuurskunde [Artikel]
Harteveld, C. \ Bruijne, M. de \ 2009
Levert het wat op?: het simuleren van een ramp. Aan de hand van het gedachtegoed van Karl Weick en het simulatiespel (game) dijkpatrouille wordt duidelijk dat het een betekenisverlenende methode is. Een virtuele crisis blijkt 'echter' dan we vaak bes ...
help
Benchmark Simulatie Model No 2 : finalisatie van de configuratie en standaard controlestrategie \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Nopens, I. \ Benedetti, L. \ Jeppsson, U \ Pons, M.-N. \ Alex, J. \ Copp, J.B. \ Gernaey, K.V. \ Rosen, C. \ Steyer, J.-P. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2008
Recent is gewerkt aan een uitbreiding van het benchmark simulatie model binnen het raamwerk van een IWA Task Group. De uitbreiding had tot doel controlestrategieën te ontwikkelen op het niveau van de gehele zuivering. Motivatie voor met deze uitbreid ...
help
Tweezijdige modelkoppeling met OpenMI \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Neyskens, I. \ Smolders, S. \ Willems, P. \ Vaes, G. \ Assel, J. van \ Vereecken, H. \ Holvoet, K. \ 2008
De Europese kaderrichtlijn water focust op een minimale waterkwantiteit en een goede waterkwaliteit per stroomgebied tegen 2015. Daarbij richt ze zich op een integraal waterbeheer op bekkenschaal . Met deze richtlijn in het achterhoofd werd in het ka ...
help
Dijken ondergaan bezwijktest : Rijkswaterstaat onderzoekt sterkte bij golfoverslag : dossier: Sterkte bij golfoverslag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Förster, U. \ 2008
Met een golfoverslagsimulator zijn in het winterseizoen meerdere praktijkproeven uitgevoerd om te kijken hoe de grasbekleding van de dijk bestand is tegen erosie en afschuiven
help
Scenario analyses Dommel : impact of sedimentation in the Dommel flood plain on heavy metal availability and bioaccumulation in flora and fauna [Boek]
Vink, J. \ Klaver, G. \ Joziasse, J. \ 2007
The report describes the application of the BioChem-DSS, being developed in the EU KP6-programme AquaTerra, BASIN R3 work package, with the aim to assist in the definition and improvement of management options for the Meuse region. A case study was c ...
help
Probability of detecting and quantifying faecal contaminations of drinking water by periodically sampling for E. coli: a simulation model study \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lieverloo, J.H.M. van \ Mesman, G.A.M. \ Bakker, G.L. \ Baggelaar, P.K. \ Hamed, A. \ Medema, G. \ 2007
Drinking water supply companies monitor the presence of Escherichia coli in drinking water to verify the effectiveness of measures that prevent faecal contamination of drinking water. Data are lacking, however, on the sensitivity of the monitoring pr ...
help
Dijkwachten vergroten al 'gamed' hun deskundigheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Juijn, P. \ 2006
GeoDelft heeft een trainingssimulator ontwikkeld om dijkwachten bekend te maken met het waarnemen van de symptomen van het naderende bezwijken van een waterkering. Met deze simulator kunnen ze ook getraind worden in het bewaken van de waterkeringen
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.