Login

Hydrotheek

help
Afscheid van een afvalwaterman; Frank Brandse gaat met pensioen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2012
Hij vindt dat hij zo langzamerhand lang genoeg heeft gewerkt en wil gaan genieten van zijn vrije tijd voor kinderen, kleinkinderen, een potje bridge en vissen. Sinds 1964 is hij bezig geweest, als onderzoeker en ontdekker, als procesman die niet gauw ...
help
Nut en noodzaak van slibonderzoek \ H2O online [Artikel]
Heijkoop, D. \ Koornneef, E. \ Roeleveld, P. \ 2015
In de afvalwaterzuivering is de afgelopen jaren de aandacht verschoven van de waterlijn naar de sliblijn. Dit artikel betoogt dat toegepast labonderzoek, en de juiste vertaling van de resultaten naar maatregelen en businesscases, veel problemen kan v ...
help
Industriewater Eerbeek haalt zoveel mogelijk uit afvalwater : 'weg van innoveren is lang' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, J. van den \ 2018
Niet alleen waterschappen gebruiken afvalwater als bron voor energie en grondstoffen. Ook Industriewater Eerbeek doet dat. Deze afvalwaterzuivering voor de Eerbeekse papierindustrie probeert zoveel mogelijk bruikbare stoffen uit het water te halen. “ ...
help
Efficiënt slib ontwateren: een hele kunst! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bosch, H. \ 2011
Voor het zuiveren van rioolafvalwater wordt slib gebruikt. Uiteindelijk komt het gezuiverde rioolafvalwater in het oppervlaktewater terecht. Bij de rwzi in Zwolle is dat de IJssel. Het natte slib dat na de zuivering overblijft, wordt zoveel mogelijk ...
help
Gruisontwatering biedt nieuw perspectief op verbeteren slibverwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boesten, M. \ Poiesz, W. \ Reus, D. de \ Haijer, A. \ 2012
Omdat slibontwatering signifi cant beter kan, werken de Rijksuniversiteit Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en ingenieursbureau Water & Energy Solutions sinds 2009 aan optimalisatie van mechanische slibontwatering. Wanneer bij mechanische ontwate ...
help
Nieuwe slibeindverwerking, kansen voor slibdroging met restwar mte en slibenergiefabriek [Boek]
Berg, R. \ Reitsma, B. \ 2011
In opdracht van Waterschap Reest en Wieden is een verkenning uitgevoerd naar alternatieve methoden voor slib-eindverwerking. Hierbij zijn globaal doorgerekend: slibdroging met restwarmte bij Attero in Wijster en 4 slibenergiefabrieken (SEF), één cent ...
help
Thermische hydrolyse als de motor voor centrale slibverwerking \ H2O online [Artikel]
Ringoot, D. \ Reitsma, B. \ Neef, R. \ 2014
Anno 2014 is de markt voor slib(eind)verwerking sterk in beweging. De waterschappen zoeken naar nieuwe doelmatige en duurzame oplossingen: centralisatie, verdergaande gisting en volumereductie (Energiefabrieken). Daarnaast speelt voor sommige watersc ...
help
Slibverwerking met thermische hydrolyse goedkoper en duurzaam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ringoot, D. \ Reitsma, B. \ Neef, R. \ 2014
Centrale slibvergisting met thermische hydrololyse - bij wijze van voorbehandeling van zuiveringsslib - is een bewezen technologie, met enkele toepassingen in Nederland. Door deze technologie komt in principe al het beschikbare zuiveringsslib in aanm ...
help
Sludge reduction by aquatic worms in wastewater treatment : with emphasis on the potential application of Lumbriculus variegatus [Proefschrift]
Elissen, H.J.H. \ 2007
In wastewater treatment plants (WWTPs), large amounts of biological waste sludge are produced. In the Netherlands, the application of this sludge in agriculture or disposal in landfills is no longer allowed, mainly because of its high heavy metal con ...
help
Nieuwe afvalwaterhoogleraar Merle de Kreuk stort zich op slibprocessen (en meer) : 'ik wil de black box doorgronden' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2018
Om de afvalwaterbehandeling efficiënter en duurzamer te maken, moeten we exact weten wat er in de black box van de zuivering en vergisting gebeurt. Dat is de overtuiging en drijfveer van de nieuwe Delftse hoogleraar Environmenteel Engineering Merle d ...
help
Comparative evaluation of sludge reduction routes [Boek]Bijbehorende website
Ginestet, P. \ 2007
This project aims at the evaluation of eight various routes that potentially may allow wastewater treatment plants to produce less sludge (from 5% to 100%). It has been possible to define several routes that could be applied efficiently with knowledg ...
help
Het goud van AquaMinerals trekt : waterschappen sluiten aan bij drinkwaterbedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lambregtse, C. \ 2018
Goud is misschien wat overdreven. Maar het dikke slib dat overblijft na waterzuivering heeft veel meer waarde dan lang gedacht. AquaMinerals ziet volop kansen om de waardevolle stoffen in het slib terug te winnen en toe te passen. Dat blijkt niet all ...
help
Ultrasone slibdesintegratie; achtergrond, perspectieven en de toekomst \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Stomp, T. \ Nieuwlands, J. \ Jonge, A. de \ 2011
Energie kan opgewekt worden uit veel bronnen zoals fossiele brandstoffen, wind, zon en biogas. Waterzuiveringen produceren tot op heden biogas uit primair en secundair slib. Secundair slib bevat in relatie tot primair slib minder organische stof en m ...
help
Toepasbaarheid standaard filtratietest : optimalisatie en ontwerp van discontinue zandfiltratie met een standaard filtratietest [Boek]
Berg, R. \ 2011
Momenteel wordt op veel plaatsen in Nederland gedacht over, voorbereidingen getroffen voor, proefonderzoek uitgevoerd naar filtratie van de afloop van de nabezinktanks. Vaak wordt een proefonderzoek overgeslagen en een ontwerp gemaakt op basis van aa ...
help
Optimalisatie van de slibdrooginstallatie : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier schaft granulaatkoeler aan \ Solids processing Benelux [Artikel]
Vaartjes, J. \ 2012
"We hebben onze slibdrooginstallatie omgevormd van een onderhoudsgevoelige naar een moderne, veilige en energiezuinige installatie, die kosteneffectief wordt beheerd." Ralph Kramer werkt bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Beverwijk ...
help
Sludge reduction by Oligochaetes in a full scale reactor : reactor characteristics and worm biomass dynamics [Studentenverslag]
Gennep, C. van \ 2010
In this study, population dynamics of a full scale worm reactor were investigated. The first part of the research consisted of characterizing performances of a full scale reactor and comparing performances with continuous lab scale reactors reported ...
help
Aquatech-winnaar Kaumera is een ‘game-changer’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2019
Kaumera, de grondstof die wordt gewonnen uit Nereda-slibkorrels, heeft de Aquatech Innovation Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt tijdens de openingsceremonie van de Amsterdam International Water Week vorige maand.
help
Praktijkonderzoek naar oorzaken schuimvorming in slibgistingstanks [Boek]
STOWA \ 2010
Het is van belang dat een slibgisting goed functioneert. Een belangrijk fenomeen dat in de praktijk tot problemen in de slibgisting kan leiden is schuimvorming in een gistingstank. De doelstelling van deze studie is om vanuit een praktisch ingesteld ...
help
Prestaties zuiveringstechnische werken 2008 / waterschap Hollandse Delta \ Prestaties zuiveringstechnische werken ... [Jaarverslag]
2009
Een overzicht van geleverde prestaties in 2008 van alle rioolwaterzuiveringsinrichtingen en rioolgemalen in beheer bij waterschap Hollandse Delta. Daarnaast zijn in dit verslag meerjarentrends en diverse andere ontwikkelingen meegenomen
help
Towards energy self-sufficient water reclamation plants : a R&D literature review on used water treatment technologies [Boek]
Yingjie, L. \ Guihe, T. \ Lay, W. \ Li, L. \ Yuan Li, K. \ Koh, K. \ 2013
In light of the rising population, energy costs and sludge disposal costs, the “business-as-usual” approach is not sustainable. It is thus essential that urgent research and development of new technologies and strategies be undertaken, in order to fi ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.