Login

Hydrotheek

help
Maatregelen ter beperking van zout-zoetwateruitwisseling bij schutsluizen \ PT/Civiele techniek [Artikel]
Kolkman, P.A. \ 1982
help
Sluizen in Nederland [Boek]
Delft, F. van \ Peels, W. \ Nijhof, P. \ 1997
help
Vismigratie bij Kornwerderzand : resultaten en hypotheses na drie jaar veldwaarnemingen 2007-2009 - Dl. 1: Spiering [Boek]
Drost, H. \ Witte, B. de \ 2010
Van 2007 tot en met 2009 heeft RWS onderzoek laten uitvoeren naar de vismigratie door de sluizen van Kornwerderzand. In deze notitie komt de intrek en uittrek bij Kornwerderzand door spiering aan de orde bij normaal en verlengd spuien.
help
Energiezuinige sluis \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Brasser, E.A. \ Lockant, T. van \ Zandvliet, P. \ 2011
Sluizen zijn in het waterrijke Nederland belangrijke schakels in de netwerken van vaarwegen. Bij uitbreidings- en renovatieplannen van die sluizen in energiezuiningheid voor Rijkswaterstaat een steeds belangrijkere factor. In het kader van het progra ...
help
Grote energiebesparingen mogelijk bij sluiscomplexen : referentieontwerp voor energiezuinige sluis [dossier Duurzame energie] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brasser, E.A. \ Lockant, T. van \ Zandvliet, P. \ 2011
Natte kunstwerken, zoals sluiscomplexen, kunnen veel energiezuiniger functioneren. Door toepassing van nieuwe technieken, maar ook door simpelweg installaties alleen in te schakelen als dat nodig is, is bij een klasse IV sluis meer dan 80.000 kWh per ...
help
Drukte en ruzie op en om de Haanwijkersluis \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2006
Zo’n 25 keer per jaar opent de sluiswachter de deuren van de Haanwijkersluis in Harmelen. Meestal omdat een pleziervaarder wil passeren. Dat was in de 17e eeuw wel anders. Toen stond de wachter dag en nacht klaar voor schippers op doorweg naar Woerde ...
help
Schutsluizen in primaire waterkeringen : praktijkervaringen met betrouwbaarheidsanalyse \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Lemmens, R.J.M. \ Voortman, H.G. \ Langenberg, J. \ 2007
Op plaatsen waar scheepvaart een waterkering kruist, is vaak een schutsluis aanwezig. Bij primaire waterkeringen zijn aan deze sluizen strenge eisen gesteld ten aanzien van de betrouwbaarheid van de sluis. In dit artikel wordt ingegaan op recente erv ...
help
Weg vrij voor trekkende vis : problemen en oplossingen rond vismigratie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Tudorache, C. \ 2011
Als er binnen wateren onvoldoende bewegingsruimte is, bijvoorbeeld door sluizen, gemalen en chemische verontreinigingen, kan het voortbestaan van de soort in gevaar komen. Problemen en oplossingen rond vismigratie.
help
Werken aan Workumse sluis in stormseizoen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brinkman, M. \ 2014
De Provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en Antea Group zijn samen opgetrokken om de drempelverlaging en versterking van de sluis in Workum voor te bereiden. De sluis dateert van 1659 en bevindt zich in de primaire waterkering. Waterveiligheid is ...
help
Andere mogelijkheden voor het Besluit beheer Haringvlietsluizen : een verkennende studie naar verbetering van de vismigratie tussen de Noordzee en het Rijn- en Maasstroomgebied bij het intrekken van het Kierbesluit [Boek]
Wit, J.A.W. de \ 2011
Naar aanleiding van het kabinetsvoornemen om het Kierbesluit in te trekken heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om te verkennen welke andere mogelijkheden er zijn om alsnog te voldoen aan de internationale afspraken over vismigratie. Ondanks he ...
help
Verbeterde “De Wit’ vispassage voor laaglandwateren \ Vissennetwerk 2004 - 2005, Vismigratie [Hoofdstuk uit boek]
Heuts, P. \ [2005]
Om de waterhuishouding in het beheergebied van Stichtse Rijnlanden op peil te houden zijn veel watergangen zoals sloten, weteringen en kanalen aangelegd. Daarin liggen vele kunstwerken om het peilbeheer mogelijk te maken evenals in de rivieren. Deze ...
help
Maas wordt bevaarbaar voor tweebaksduwvaart \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Claes, L.M.A. \ Hijdra, A.C.L. \ 2007
De komende 15 jaar wordt 550 miljoen euro besteed aan verbetering van de Maasroute. Dan zullen veel grotere containerschepen de Maas kunnen bevaren. De werken aan de Maas vormen gezamenlijk een van de grotere infrastructurele projecten in Nederland. ...
help
Doorgaand visverkeer \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Nijmeijer, B. \ 2014
Op knoop- en knelpunten van waterwegen werken waterschappen en ecologen aan een vrije doorstroming van trekvis. Over vissenluikjes, aalgoten en tellen met een teutebel. Als een paling de paairijke leeftijd heeft bereikt (11-17 jaar), gaat hij van de ...
help
Deurganckdoksluis : bouw van de grootste sluis ter wereld \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Reyns, M. \ 2014
Momenteel is de Antwerpse Berendrechtsluis met een breedte van 68 m, een lengte van 500 m en een diepte van -13.58 m TAW de grootste sluis ter wereld. Dankzij haar diepte van -17.80 m TAW neemt de Deurganckdoksluis de fakkel over van de Berendrechtsl ...
help
Hydraulic structures in relation to flood protection in the Netherlands \ International workshop on sustainable development of tidal areas [Hoofdstuk uit boek]
Jager, F.G.J. de \ Stoop, J.D. \ Zimmerman, C.J.J. \ 2002
help
Amsterdam bedient alle bruggen en sluizen straks vanaf één plek : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2014
Amsterdamse brugwachters doen het steeds vaker op afstand. Vanuit de Centrale Object Bediening (COB) bedienen ze vanaf één plek hun bruggen ( en sluizen). Een snellere doorvaart, minder oponthoud voor het wegverkeer en minder CO2-uitstoot zijn de voo ...
help
Koppelsluis in Emmen verbindt kanalen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Renting, R.G. \ 2013
Over de hoge Drentse Hondsrug is de nieuwe vaarverbinding Koning Willem-Alexanderkanaal aangelegd. In Emmen is een sluis gemaakt die 5 m hoogteverschil overbrugt. Dubbele sluiskolken zorgen voor waterbesparing en een vriendelijke scheepvaartpassage.
help
Prins Bernhardsluis ondergaat grondige renovatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jansen, A.W.H. \ 2010
Na bijna zestig jaar trouwe dienst is de Prins Bernhardsluis in Deventer toe aan groot onderhoud. Het is zaak dat de sluis betrouwbaar functioneert, want tal van bedrijven in de haven zijn afhankelijk van de scheepvaart door de sluis. Dit heeft gevol ...
help
Vismigratie via de vistrappen bij Hagestein en Maurik tijdens het voorjaar van 2005 [Boek]
Winter, H.V. \ Klop, R.W. \ Klop, W. \ Klop, K. \ Baks, B. \ 2005
In 2004 zijn om de stuwen in de Neder-Rijn/Lek bij Hagestein en bij Amerongen (op het Eiland van Maurik) bekken-vistrappen aangelegd om de optrek van vis te verbeteren. Hierbij is een nieuw type vistrap toegepast die daarvoor alleen bij Driel is gebo ...
help
Materiaalkeuze van groot belang bij ontwerp hydrosysteem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ros, D. \ Ostayen, R.A.J. van \ 2006
De integrale kosten van glijdeuren bij sluizen zijn lager dan van roldeuren, zo blijkt uit onderzoek. Gewezen wordt o.a. op de aandacht die nodig is voor de materiaalkeuze van de glijzool
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.