Login

Hydrotheek

help
Vliegvissen: terug naar de basis van het vissen : sportvissen in Nederland \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Vos, E. de \ 2010
3 procent van de sportvissers in Nederland is vliegvisser. Dat maakt deze categorie de kleinste binnen de sportvisserij. Toch gooien hier jaarlijks bijna 50.000 vliegvissers, waaronder veel vrouwen, hun lijn uit in binnen- of buitenlandse wateren. Vl ...
help
Vissen naar gezond water : sportvissers gaan voor het waterschap : thema waterschapsverkiezingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kraal, M. \ 2015
De waterschapsverkiezingen van maart 2015 zijn voor de ruim 1,5 miljoen sportvissers, die Nederland telt van groot belang. Het zijn immers de waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste grondstof van de sportvisserij: een aantrekke ...
help
V.I.S.S.E.N. : de parallelle wereld van de sportvisser en vis in beeld \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bal, J. \ 2012
Een zoektocht naar de sportvisser. Dat is de kern van de documentaire V.I.S.S.E.N. van de broers Maarten de Kroon en Pieter-Rim de Kroon. In deze film die op maandag 28 mei 2012 door de Avro wordt uitgezonden, gaan zij op zoek naar wat de sportvisser ...
help
VBC's op stoom \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Quak, J. \ 2009
Sinds 1998 wordt er gewerkt aan het tot stand komen en functioneren van visstandbeheercommissies (VBC). Vanuit de sportvisserij is hier veel tijd, geld en energie in gestoken. Inmiddels zijn voor de meeste watersystemen VBC's ingesteld. Volgens Jaap ...
help
Sjoerd Schoonhoven, Waterschap Noorderzijlvest: 'mens gaat voor de vis' [interview] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2012
Sjoerd Schoonhoven zit sinds 2000 in het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest in Groningen. Eerst op persoonlijke titel en sinds 2008 voor Water Natuurlijk, de grootste fractie. “Als het over vis gaat, kijkt iedereen in mijn richting.”
help
Sportvisserij ontwikkelingsplan : visserijkundig beheer en sportvisserijgebruik watersysteem IJssel [Boek]
Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS) \ [1996]
Beheersplan NVVS
help
Hoofdlijnen voor het uitzetten van vis [Boek]
Heuts, P. \ 2008
Het waterschap heeft in overleg met het Visserij Platform Stichtse Rijnlanden (VPSR) een werkgroep opgericht om het uitzetten van vis en karper af te stemmen op de taken van het waterschap en de behoefte van de hengelsport. Om meer inzicht te krijgen ...
help
Wil de laatste snoekbaars het licht uitdoen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2009
'Over een paar jaar is er geen snoekbaars meer', voorspelt een groeiend aantal sportvissers op basis van teruglopende snoekbaarsvangsten. De snoekbaars is een gewaardeerde consumptievis en mag vanwege de aalperikelen op een warme belangstelling van b ...
help
Als een vis in het water : waterkwaliteit bezien vanuit de sportvisserij : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Quak, J. \ Aalderen, R. van \ 2013
Een goede waterkwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor een goede visstand en daarmee ook voor de sportvisserij. Een kritische beschouwing over waterkwaliteit, Kaderrichtlijn Water, vissen en sportvisserij.
help
Recreational fishery in the Netherlands: catch estimates of cod (Gadus morhua) and eel (Anguilla anguilla) in 2010 [Boek]
Hammen, T. van der \ Graaf, M. de \ 2012
De Nederlandse overheid zijn verplichtingen opgelegd door de Europese Commissie met betrekking tot het rapporteren van vangsten door recreatieve vissers. Voor Nederland geldt deze verplichting alleen voor kabeljauw en aal. In opdracht van het Ministe ...
help
Particuliere en publieke actoren bij de belangenbehartiging voor de sportvisserij [Boek]
Spijker, J.H. \ 1997
help
Sportvisserij ontwikkelingsplan : visserijkundig beheer en sportvisserijgebruik watersysteem benedenrivieren [Boek]
Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS) \ 1994
Visie NVVS
help
Sportvisserij bij de Boven Slinge : ja, natuurlijk : een gezamenlijke inbreng van de Nederlandse Vereniging van Sportvissers-Federaties en de Hengelsportfederatie "De Oude IJssel", ten behoeve van de verdere uitwerking van het beheersplan Boven Slinge [Boek]
Bebber, M. van \ 1992
help
"Paling heeft hier straks niks te zoeken" : een dag het water op met Jouke Kampen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buijs, G.-J. \ 2014
Visonderzoeker Jouke Kampen (52) is mede-eigenaar van adviesbureau ATKB en oud-medewerker van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB). Hij heeft de visstand de afgelopen decennia flink zien veranderen. Veelal ten goede, maar hij he ...
help
Evaluatie rapportage over karperuitzet in Nederland [Boek]
Couperus, A.S. \ Keeken, O.A. van \ 2015
De afgelopen jaren zijn vier rapporten verschenen over de ecologische impact van karper (Cyprinus carpio) in relatie tot de uitzet van deze soort in Nederlandse wateren. De vier rapporten geven verschillende weergaven van het effect van karper op de ...
help
Als een vis in het water : een beschouwing over waterkwaliteit, vissen en sportvisserij \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Quak, J. \ Aalderen, R. van \ 2013
Een goede waterkwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor een goede visstand en is daarmee ook belangrijk voor de sportvisserij. De relatie vis - waterkwaliteit brengt anno 2013 nieuwe vraagstukken met zich mee. Een indringende vraag hierbij is ...
help
Kiezen voor gezond en beleefbaar stadswater : keuzewijzer maakt het verschil voor sportvisserij \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verheijen, A. \ Engels, B. \ 2016
Veel stedelijk water voldoet in onvoldoende mate aan de wensen van de omwonenden en recreanten. Met de keuzewijzer stadswateren hebben diverse gemeenten en waterschappen in Brabant samen met Sportvisserij Zuidwest Nederland een instrument ontwikkeld ...
help
Lokvoer en waterkwaliteit : storm in een glas water of onvermoede bron van fosfaat? \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Peters, J. \ Emmerik, W. van \ 2009
Een literatuurstudie is uitgevoerd met als doel inzage te krijgen in de fosfaatbelasting t.g.v. het lokvoergebruik in diverse takken van sportvisserij
help
Visstand- en visserijbeheer in diepe plassen : beschrijving, knelpuntenanalyse en maatregelen [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ Verspui, R. \ Nijburg, J. \ 2012
Sportvisserij Nederland heeft in de afgelopen jaren voor tientallen diepe wateren rapporten en adviezen opgesteld. Voor sportvissers spelen deze wateren vaak een belangrijke rol in het vissen op grote karper en snoek en zij hebben er belang bij dat d ...
help
Helpdeskvraag: recreatieve staand want visserij en bijvangst van salmoniden [Boek]
Winter, H.V. \ Graaf, M. de \ 2011
Op verzoek van het ministerie van EL&I is nagegaan in welke mate recreatieve visserij vanaf de kust (cq. het strand) en wel zonder bootje, maar met staand want van invloed op enkele bedreigde vissoorten. Het betreft de salmoniden zalm en zeeforel, vo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.