Login

Hydrotheek

help
Hoe houd ik mijn veendijk sterk? [Boek]
Sman, B. \ [2013]
De stabiliteit van de dijk wordt weergegeven in de vorm van een veiligheidsfactor. Met behulp van een stoplichtmodel kan snel inzicht verkregen worden in de kwetsbaarheid van veenkaden. Samenvatting handelingsperspectief, Kennis voor Klimaat.
help
130312 Deltaproof/Rijk met je dijk P201 Inleiding Sandra Fraikin [Video]
Fraikin, S. \ STOWAvideo \ 2013
Inleidende presentatie van Sandra Fraikin (Provincie Zuid-Holland) in de Deltaproofweek 2013: Rijk met je dijk. Dijken zijn continu onderwerp van onderzoek. Niet voor niets. Er staat druk op de dijken. Enerzijds zijn het klimaatveranderingen die lett ...
help
Leidraad cel- en triaxiaalproeven : leidraad voor de bepaling van de grondeigenschappen met cel- en triaxiaalproeven ten behoeve van de beoordeling van de stabiliteit van dijken [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen. Werkgroep 3 \ 1988
Deze leidraad heeft tot doel de sterktebepaling van grond te beschrijven. Om met diverse disciplines gezamenlijk tot een goed ontwerp te kunnen komen is inzicht in en begrip voor elkaars benaderingswijzen en argumenten noodzakelijk
help
Notitie ‘historische sets’ partiële veiligheidsfactoren [Boek]
Hemert, H. van \ 2015
Binnen het Ontwikkelingsprogramma (ORK-II) is aandacht besteed aan partiele veiligheidsfactoren. Hierbij is onder andere een overzicht opgesteld van alle partiele veiligheidsfactoren, per toetsspoor. Naar aanleiding van dit overzicht heeft de Bgroep ...
help
KD2008 - P03 - Bas Molenkamp - Werken aan inspecties in de praktijk [Video]
Molenkamp, B. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Bas Molenkamp werkzaam bij Waternet onder de titel 'Werken aan inspecties in de praktijk' over het inspectieproces, op de 5de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2008
help
Knardijk is onbetrouwbaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2014
Tijdens de KIVI-lezing werd de veiligheid van Flevoland nader onder de loep genomen. Dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland zet haar vraagtekens bij de faalkansberekening en de Knardijk. “Wij weten niet precies hoe sterk de Knardijk is. ...
help
Samen naar een beter resultaat : omgevingsmanagement vergroot kans op succesvolle dijkversterking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rieter, M. \ Hoeve, M. \ 2015
Een goed gevoerd omgevingsmanagement vergroot de kans op het succesvol uitvoeren van een dijkversterking. De dijkversterking bij Den oever door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier illustreert dat.
help
130321 KD2013 P01 Herman Dijk - Welkom [Video]
STOWAvideo \ 2013
Welkom en opening door de dagvoorzitter Herman Dijk (Waterschap Groot Salland) van de 10e Kennisdag Waterkeringen 2013 op 21 maart 2013 in Burgers Zoo Arnhem.
help
Delta Dikes [Brochure]
Ellen, G.J. \ Schelfout, H.A. \ Vliet, L. cvan \ [ca. 2011]
Delta Dikes are designed to withstand the limited overtopping of flood volumes expected to occur as a result of extreme weather events linked to the projected impacts of climate change to 2100-2200.
help
"Ecosystemen kennen wel degelijk evenwicht" \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Scheffer, M. \ 2001
Reactie op het commentaar van H. Hooghiemstra (Bionieuws no. 17) over de instabiliteit van (aquatische) ecosystemen (Bionieuws no. 16)
help
"Hooghiemstra neemt begrip evenwicht te letterlijk" \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Koppel, J. van de \ Rietkerk, M. \ Herman, P. \ 2001
Commentaar op de reactie van Hooghiemstra (Bionieuws no. 17) over onstabiliteit van ecosystemen
help
Ecosystemen kunnen omklappen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Benedictus, R. \ Scheffer, M. \ 2001
Instabiliteit van (aquatische) ecosystemen : bespreking van artikelen in Nature, van M. Scheffer
help
NWO bebouwing op regionale keringen [Boek]
Spaargaren, G.R. \ 2014
STOWA heeft Witteveen+Bos gevraagd om de invloed van de bebouwing op de stabiliteit van regionale keringen te beschouwen. Uitgangspunten hierbij zijn de verschillende faalmechanismen die falen van de dijk tot gevolg kunnen hebben, met als basis de re ...
help
De economisch wenselijke volgorde voor het verbeteren van de rivierdijken [Boek]
1975
Door het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen is een schatting gemaakt van de doorbraakkansen van de verschillende rivierdijken. Met behulp van deze gegevens en gegevens betreffende de schade bij eventuele inundatie heeft één van de werkgroepen van d ...
help
Venige dijken en kaden sterker dan gedacht \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Venige dijken en kaden lijken veel sterker dan gedacht. Dat is de uitkomst van het praktijkonderzoek ‘Dijken op Veen’ dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat hebben laten uitvoeren. Veen blijkt zich soms ook heel anders te g ...
help
Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen : eindrapport All-in-one Sensor Validatie Test [Boek]
Vries, G. de \ cop. 2013
Stichting IJkdijk heeft met haar partners in 2012 op de IJkdijklocatie de All-in-one Sensor Validatie Test (AIO SVT) uitgevoerd. Een IJkdijkproject waarin drie proefdijken op meerdere faalmechanismen konden bezwijken en de deelnemende bedrijven voors ...
help
Standaard inspectieplan : invulversie voor inspectieplan op maat [Boek]
Bakkenist, S. \ Dam, O. van \ Nat, A. van der \ Thijs, F. \ Vries, W. de \ [2012]
Het Standaard inspectieplan is een generiek document, dat de coördinator van de inspecties helpt bij het opstellen van het inspectieplan. Dit komt terug in de hoofdstukken 3 tot en met 6, waarin de deelprocessen leidend zijn bij de beschrijving van d ...
help
Toolbox voor dijkingenieur 2.0 \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vastenburg, E.W. \ Maccabiani, J. \ Noort, J. \ 2013
Deltares en Stowa hebben het pakket DAM, Dijksterkte Analyse Module, ontwikkeld. Deze module heeft het standaard rekenwerk geautomatiseerd. De aanleiding voor het ontwikkelen van DAM is de verplichte toetsing van de regionale keringen. In juni 2013 i ...
help
Dijksterkte analyse modules nu beschikbaar voor alle waterschappen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2013
Kennisinstituut Deltares en STOWA lanceerden op dinsdag 11 juni 2013 DAM (Dijksterkte Analyse Modules). Met DAM kan een dijk tot in detail worden beheerd en bestudeerd.
help
Meetverslag Bresgroeiproeven Zwin 6 en 7 oktober 1994 [Boek]
Louws, D. \ Weijde, P. van der \ 1995
Ten behoeve van onderzoek voor de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is aan de TU Delft gevraagd een grootschalige proef te doen met een doorbraak van een zanddijk in het Zwin. Ten behoeve van deze proef zijn een groot aantal metingen g ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.