Login

Hydrotheek

help
Mestproductie en mineralenuitscheiding 1997 \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
Eerdt, M.M. van \ 1998
help
Mestproductie en mineralenuitscheiding 1998 \ Kwartaalbericht milieustatistieken... [Artikel]
Eerdt, M.M. van \ 1999
help
Mestproductie, mineralenuitscheiding en mineralen in de mest, 1996 \ Maandstatistiek van de landbouw [Artikel]
Eerdt, M.M. van \ 1997
help
Stikstofconcentraties in bodemvocht en grondwater onder grasland op zandgrond in afhankelijkheid van runderdrijfmest- en kunstmeststikstofdosering [Boek]
Fonck, H. \ 1982-1986
help
Verzuring en eutrofiering van Nederlandse bossen : bijdrage van de landbouw en gevolgen voor bodem en grondwater \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Draaijers, G.P.J. \ 1989
help
Agricultural practices to reduce nitrogen losses via leaching and surface runoff \ Management systems to reduce impact of nitrates [Hoofdstuk uit boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1989
help
Stikstofuitspoeling bij toepassing van dierlijke mest in de akkerbouw op kleigronden : veldonderzoek in de periode 1988 - 1991 [Boek]
Boer, W.A. de \ Kockelkoren, R.P.J. \ 1993
help
Mest en bemestingsnormen : mogelijke gevolgen voor Drenthe [Boek]
Bakker, J. \ Es, F.B. van \ Holwerda, D. \ 1986
help
Milieu - effecten van nitraat en fosfaat uit dierlijke mest : problemen en oplossingen : verslag van een themamiddag [Boek]
Breeuwsma, A. \ Verkerk, H.A.C. \ 1990
help
Bodemkundige informatie voor een globaal vermestingsmodel [Boek]
Breeuwsma, A. \ Schoumans, O.F. \ Vries, W. De \ 1987
help
Vermindering stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater [Boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1988
Deze nota is geschreven ten behoeve van de Post Hoger Landbouwonderwijs (PHLO) cursus 'Waterkwaliteit Landelijk Gebied; aspecten van kwaliteitsbeheer'.
help
Nitrogen pollution of ground water related to animal husbandry in The Netherlands [Boek]
Blom, G. \ 1993
help
Een methode voor de bepaling van de gevoeligheid van de nitraatconcentratie in het opgepompte grondwater voor diverse bemestingsscenario's [Boek]
Boukes, H. \ 1987
help
Uit- en afspoeling van fosfor en stikstof afkomstig van bemesting in de landbouw : de berekening door middel van analyse van debieten en stoffenvrachten in beekgebieden [Boek]
Nijboer, L.F. \ 1986
Evenals in een groot aantal andere landen vindt ook in Nederland toevoer van nutriënten uit meststoffen naar het oppervlaktewater door uit- en afspoeling plaats. In Nederland gebeurt dit met name in de zandgebieden met veel intensieve veehouderij.
help
Effecten van vernatting op de belasting van N en P op grond- en oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mol - Dijkstra, J.P. \ Roest, C.W.J. \ Boers, P.C.M. \ 1998
Het huidige mestbeleid is erop gericht om de nutrientenoverschotten op bedrijfsniveau terug te dringen. Hoewel het beleid een aanzienlijke terugdringing van de huidige overschotten betekent, verbetert de waterkwaliteit hierdoor nog onvoldoende
help
Kwaliteitsveranderingen van grondwater als gevolg van uitspoeling van meststoffen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bennekom, C.A. van \ 1987
help
Grondwaterkwaliteit en grondwaterbescherming in Limburg \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Rang, M.C. \ Weerts, H.J.T. \ Schouten, C.J. \ 1989
help
Ontwikkeling ondiepe grondwaterkwaliteit landelijk gebied Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ommen, H. van \ Brink, C. van den \ Huijsmans, T. \ 1992
help
Mestbeperkende maatregelen, een vergelijking tussen Denemarken en Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ 1988
help
Drijfmestgiften op snijmaispercelen (zandgrond) en de uitspoelingsverliezen naar het grondwater [Boek]
Oosterom, H.P. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1984
Door intensivering van de veehouderij worden regionaal meer meststoffen geproduceerd dan nodig is voor de minerale behoefte van gewassen. Een veel voorkomend gewas in overschotgebieden is snijmais. Enerzijds ondervindt snijmais niet snel nadelige gev ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.