Login

Hydrotheek

help
Geur op rwzi's : inventarisatie geuremissie bij nieuwe onderdelen [Boek]
Berkhof, D. \ Heijkoop, D. \ 2013
Voor rwzi’s in Nederland is geur een belangrijk aandachtspunt. Om de geuremissie goed in te kunnen schatten is er een gestandaardiseerde methode vastgelegd op basis van een bedrijfstakonderzoek1 . Dit onderzoek is uitgevoerd in 1994 en sindsdien hebb ...
help
Kwantificering van geuremissies op RWZI's : een oriënterend onderzoek [Boek]
Grontmij \ RIZA \ 1992
help
Geuroverlast rwzi Enschede \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Greftenhuis, J. \ 2011
Op de rwzi Enschede, de grootste zuivering binnen Waterschap Regge en Dinkel, wordt een groot deel van het water aangevoerd via twee persleidingen. Mede door die aanvoer heeft de rwzi geurproblemen, voornamelijk veroorzaakt door hoge concentraties H2 ...
help
Geuroverlast door rwzi's en gemalen verleden tijd? [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruin, B. de \ 2003
Geuroverlast door rioolwaterzuiveringsinstallaties is een probleem dat we in Nederland onder de knie zouden hebben. Kijk maar naar de bijzondere regeling voor rwzi's in de emissierichtlijn die Nederland-breed succesvol toepast. Geen problemen meer me ...
help
Wanneer is geurhinder acceptabel? : behoefte aan genormaliseerde methode voor bepalen hinderlijkheid \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Boom, T. \ Valk, K. \ 2003
Het Ministerie van VROM heeft aan Witteveen+Bos en TNO-MEP opdracht gegeven de bestaande methoden voor het bepalen van geurhinder te evalueren. Het NNI heeft aan VROM geadviseerd onderzoek uit te voeren gericht op het ontwikkelen van een genormalisee ...
help
Symposium "Heeft u een fijne neus voor geuraanpak op uw zuivering?", Planetarium Gaasperplas, Amsterdam, 12 mei 2004 [Congresverslag]
Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer \ 2004
Bundeling van voordrachten (tekst/sheets): "Het huidige beleid voor de beoordeling van stank bij waterzuiveringen"; "Geurhinderbepaling met behulp van hedonische waarde"; "Geurbestrijding, hoe kiezen?"; "Optreden en bestrijding van geuroverlast bij d ...
help
Harnaschpolder stinkt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
De afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder bij Den Haag moet vóór 15 november 2007 een einde hebben gemaakt aan de stankoverlast voor de omgeving. Als exploitant Delfluent daar niet in slaagt, volgt een dwangsom van 125.000 euro per maand, opl ...
help
Oplossing voor stank uit de riolering : succesvolle geurbestrijding in de gemeente Ede \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Klaassen, C. \ Brugman, M. \ Welleweerd, D. \ 2015
Uit TNO onderzoek uit 1998 blijkt dat riolering de grootste bron van stankoverlast is. De verantwoordelijkheid tot vermindering ligt voornamelijk bij de provincie en gemeente. Evaluatie toont aan dat de doelstellingen landelijk gezien niet gehaald wo ...
help
Geuremissierichtlijn voor rwzi's blijft overeind : model voor geurverspreiding voegt niets toe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
DHV onderzocht in opdracht van STOWA of de Bijzondere Regeling voor rioolwaterzuiveringsinstallaties in de Nederlandse emissierichtlijn moet worden aangepast, gezien het gebruik van het Nieuw Nationaal Model voor het berekenen van de verspreiding van ...
help
Stankoverlast en -bestrijding bij de verlading van ontwaterd slib [Boek]
Dekkers, J. \ 2004
De opslag en het verladen van slib op plaatsen waar zuiveringsslib ontwaterd wordt leidt regelmatig tot geurhinder, zowel op het terrein van de RWZI als daarbuiten. Dit is natuurlijk niet gewenst en daarom is het van belang dat er afdoende maatregele ...
help
Overlast en bestrijding van stank bij de verlading van ontwaterd slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wiegant, W. \ Visser, A. \ Schellen, A. \ Uijterlinde, C. \ 2005
Geuroverlast tijdens het verladen van opgeslagen ontwaterd slib uit containers en slibsilo's treedt vaak op. De meeste stank is niet afkomstig van zwavel, maar van zwavelverbindingen als methaanthiol en dimethylsulfides. Bij verlading van in silo's o ...
help
Problemen met H2S: praktijkervaring in Vlaanderen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Smolders, S. \ Verhoest, L. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2008
Geurhinder aan de uitstroom van persleidingen was de eerste aanzet tot een onderzoek dat naar sulfiden leidde. Naast geurhinder vindt ook aantasting van de leidingen plaats. Aangetoond werd dat H2S-gas de gemeenschappelijke deler is voor veel problem ...
help
Finale oplossing voor stank uit de riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klaassen, C. \ Brugman, M. \ Welleweerd, D. \ 2015
Riooloverlast, je zult er maar mee te maken hebben. Incidenteel is het nog te overkomen, maar zodra de geur zich continu opdringt, wordt het een ander verhaal. Zeker als het een rioleringslucht betreft, daar word je niet vrolijk van. Uit onderzoek va ...
help
Actief-koolfilter lost geurhinder Harnaschpolder op \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bach, E.A. \ 2008
Tijdens het opstarten van de nieuwe afvalwaterzuivering Harnaschpolder eind 2006 ontstond ontoelaatbare geurhinder. Tijdelijke maatregelen hielpen niet. Plaatsing van een actief-koolinstallatie en afdekking van de voorbezinktanks boden uitkomst
help
Gemeenten niet vrijuit na afkoppelen hemelwater : stankklachten en wateroverlast \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2009
‘Het goed functioneren van ons rioleringsstelsel komt door afkoppelen van het hemelwater in gedrang, er ontstaan stankklachten en wateroverlast. Elke gemeente is bezig met afkoppelen, want het is ‘in’. We staan aan de vooravond van een nieuw riolerin ...
help
Evaluatie van het informatieblad 'rioolreovatie met kousmethoden' [Boek]Informatieblad rioolrenovatie met kousmethoden
Dusseldorp, A. \ Groot, G.M. de \ 2008
Het informatieblad over het voorkomen van overlast bij renovatie van het riool met styreenhoudende technieken is bij ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten bekend. De gemeenten beoordelen het informatieblad als nuttig en passen de aanbevolen ...
help
Maatregelen beperken stankoverlast door styreen : gezondheidsrisico's bij kousmethode : dossier: Rioolrenovatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
Bogaard, C.J.M. van den \ Kool, E.J. \ Dusseldorp, A. \ 2008
In Arnhem en in Wageningen kwamen klachten binnen over stankoverlast door het vrijkomen van styreen bij rioolrenovatie. Dit soort incidenten heeft geleid tot het opstellen van een informatieblad. Het gaat om in-situ rioolrenovatie met de kousmethode, ...
help
Emissiebestrijding bij rioolgemalen : implementatie van de kelderballon \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Boogaard, F. \ Uijterlinde, C.A. \ 2013
Bij rioolgemalen en rioolputten kan H2S vrijkomen dat zich kan uiten in geuroverlast. In hoge concentraties kan dat tot (levens)gevaarlijke situaties leiden. Er zijn diverse technieken beschikbaar om geuroverlast en risicovolle situaties te bestrijde ...
help
Gecombineerde lucht- en waterzuivering in het nieuw ontwikkelde moving bed trickling filter (MBTF) \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Zilverentant, A.G. \ 2002
Het Moving Bed Trickling Filter (MBTF) is een nieuwe ontwikkeling, waarmee de slibgroei beter kan worden beheerst. Bovendien wordt daardoor de gelijktijdige, en daarmee kosteneffectieve, behandeling van afvalwater en geurbelaste stromen in één reacto ...
help
Kelderballon stankbestrijding bij rioolgemalen [Boek]
Boogaard, Floris \ Reitsma, Berend \ 2016
Bij rioolgemalen en rioolputten kan H2S vrijkomen, wat kan leiden tot geuroverlast en bij hoge concentraties zelfs tot (levens)gevaarlijke situaties. Er zijn diverse technieken beschikbaar om deze geuroverlast en risicovolle situaties te voorkomen. D ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.