Login

Hydrotheek

help
An investigation into the effects of nitrogen on growth and morphology of stable and die - back populations of Phragmites australis \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Clevering, O.A. \ 1998
help
Defining threshold values for residual soil N levels \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Verhagen, A. \ Bouma, J. \ 1998
help
Het stikstofleverend vermogen van graslandgronden bij verschillende grondwatertrappen \ De buffer [Artikel]
Henkens, C.H. \ 1984
help
Nitrogen and phosphorus accumulation and cycling by Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze (Menyanthaceae) \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Brock, T.C.M. \ Bongaerts, M.C.M. \ Heijnen, G.J.M.A. \ 1983
help
Stikstofconcentraties in bodemvocht en grondwater onder grasland op zandgrond in afhankelijkheid van runderdrijfmest- en kunstmeststikstofdosering [Boek]
Fonck, H. \ 1982-1986
help
Simultaneous partial nitritation and anammox at low temperature with granular sludge \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lotti, T. \ Kleerebezem, R. \ Hu, Z. \ Kartel, B. \ Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2014
Autotrophic nitrogen removal in the main stream appears as a prerequisite for the implementation of energy autarchic wastewater treatment plants. To investigate autotrophic nitrogen removal a lab-scale gas-lift sequencing batch reactor with granular ...
help
Nitrogen transport and fate in European streams, rivers, lakes and wetlands \ Nitrogen in the environment : sources, problems, and management [Hoofdstuk uit boek]
Kronvang, B. \ Jensen, J.P. \ Hoffmann, C.C. \ Boers, P.C.M. \ 2001
help
Dissolved organic nitrogen (DON) during batch denitrification of low concentrations of nitrate using suspended and attached biomass \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Brandão, D.N. \ Spanjers, H. \ Lier, J.B. van \ 2015
The occurrence and removal of dissolved organic nitrogen (DON) is an issue of increasing importance for the reclamation of treated wastewater. Effluent DON may act as a precursor of disinfection by-products during wastewater disinfection and may cont ...
help
Emissie van fosfaat en stikstof uit landbouwgronden [Boek]
Rijtema, P.E. \ 1976
help
Stikstof uit rioolwater : Oostenrijkse techniek heeft zich bewezen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buunen-van Bergen, A. \ Mooij, H.W. de \ Morgenschweis, C. \ 2014
De ontwikkeling van de deammonificatie heeft het mogelijk gemaakt om stikstof op een duurzame wijze uit rejectiewater te verwijderen. De DEMON®‐technologie (DEamMONification) is inmiddels met 54 installaties in bedrijf/opstart/ontwerp de meest toegep ...
help
The Cenirelta-Demonstration Project [Video]
2015
CENIRELTA stands for Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox. The project is subsidised by the EU LIFE+ programme. Partners: Hollandse Delta Water Board, Paques, STOWA.
help
Deammonificatie in de waterlijn met EssDe® \ H2O online [Artikel]
Buunen-van Bergen, A.H.M. \ Meulenkamp, R.J.A. \ Morgenschweis, C.M. \ Baten, H. \ 2015
Deammonificatie wordt al 15 jaar toegepast in warme stikstofrijke afvalwaterstromen. Toepassing van deammonificatie in de ‘koude waterlijn’ van een rioolwaterzuiveringsinstallatie was tot op heden moeizaam. Dit komt onder andere door de lage groeisne ...
help
DEMON® : in 10 jaar van innovatie naar bewezen technologie \ H2O online [Artikel]
Buunen-van Bergen, A. \ Mooij, H.W. de \ Morgenschweis, C. \ 2014
De ontwikkeling van de deammonificatie heeft het mogelijk gemaakt om stikstof op een duurzame wijze uit rejectiewater te verwijderen. De DEMON®‐technologie (DEamMONification) is inmiddels met 54 installaties in bedrijf/opstart/ontwerp de meest toegep ...
help
Recente ontwikkelingen in de verwijdering van stikstof uit afvalwater \ Voordrachtenbundel nieuwe ontwikkelingen in de afvalwaterketen : 19e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling [Hoofdstuk uit boek]
Jetten, M.S.M. \ 2000
help
Time aggregation of nitrogen leaching in relation to critical threshold values \ Journal of contaminant hydrology [Artikel]
Droogers, P. \ 1998
help
Een benadering voor de stikstofemissie uit het graslandbedrijf [Boek] - gew. ed.
Rijtema, P.E. \ 1978
help
Het gecombineerde Sharon/Anammoxproces : een duurzame methode voor N-verwijdering uit slibgistingswater [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2000
Sharon: Single reactor system for high ammonia removal over nitrate. Anammox: Anaerobe ammonium oxidatie
help
Stikstofverwijderingspercentage blijft gestaag stijgen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Swaager-van den Berg, J. \ 2002
Beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben onlangs hun jaarlijkse rapportage met betrekking tot stikstofbeperkende maatregelen uitgebracht. Vrijwel alle waterkwaliteitsbeheerders verwachten te kunnen voldoen aan de gestelde reductie-eis v ...
help
Stikstofeis noodzaakt rwzi Dokhaven tot innovatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mulder, J. \ Eaisouiyen, T. \ Kevenaar, J. \ 2005
De rwzi Dokhaven is in 1987 in gebruik genomen. De installatie is ontworpen voor een vuillast van 470.00 ie en 19.000 m3/uur. Het zuiveringsproces is gebaseerd op het AB proces, een tweetraps proces met een zeer hoogbelaste eerste trap. Gevolgd door ...
help
Efficientie van water- en stikstofgebruik : een simulatiestudie \ Watervoorziening en gewasproduktie [Hoofdstuk uit boek]
Keulen, H. van \ Stol, W. \ 1993
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.