Login

Hydrotheek

help
Drinkwaterbedrijven delen data in USTORE \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Moerman, A. \ Beuken, R. \ 2015
Informatie over storingen geeft inzicht in welke typen leidingen vaker falen en daarom eerder aan vervanging toe zijn. Daarnaast is het mogelijk risicoanalyses op te stellen om inzicht te krijgen in de effecten van storingen op de klanten en de omgev ...
help
USTORE, hét kennisinstrument voor het onderbouwen van vervangingsbeslissingen van waterleidingen \ H2O online [Artikel]
Moerman, A. \ Beuken, R. \ 2015
USTORE is de gezamenlijke storingsdatabase van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Door het delen van data beschikken drinkwaterbedrijven over een storingsdatabase die vier tot twaalf keer zo groot is als hun eigen database. Hierdoor neemt de statist ...
help
Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces. 4. Optimalisatie en troubleshooting \ WT-afvalwater [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C.A. \ 2013
In een reeks artikelen worden in WT-Afvalwater bestaande en nieuwe mogelijkheden van gistingsprocessen voor communaal zuiveringsslib nader toegelicht. In dit vierde en laatste artikel worden optimalisatiemaatregelen en troubleshooting van gistingsins ...
help
Standaard uitwisselingsformaat voor storingen in afvalwatersystemen (suf-sas) - ontwikkeling en toetsing van de systematiek \ WT-afvalwater [Artikel]
Rombouts, P. \ Korving, H. \ Liefting, E. \ Langeveld, J. \ 2010
Elke rioolbeheerder beschikt over een systeem waarmee de storingsdienst op basis van storingsmeldingen het operationele beheer van de rioolgemalen uitvoert. Deze storingen kennen een enorme verscheidenheid, waardoor het tot voor kort niet goed mogeli ...
help
Informatie van betekenis [thema Automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bremer, P. \ Lei, B. van der \ Linge, E. van \ Sinnema, W. \ Brussen, R. \ 2010
Zodra je thuis, op je werk of waar dan ook, de kraan opendraait beschik je over zuiver stromend water. Soms echter doen zich calamiteiten voor, waarbij plotseling geen water meer uit de kraan stroomt. Een breuk ergens in het leidingnetwerk kan gevolg ...
help
U-store : toelichting op en afspraken over uniforme storingsregistratie [Boek]
Vloerbergh, I.N. \ 2008
In het project Landelijk uniforme storingsregistratie is een uniform storingsregistratiesysteem voor transport- en distributieleidingen opgezet (U-STORE) dat bij een aantal drinkwaterbedrijven wordt geïmplementeerd. Het systeem bestaat uit een storin ...
help
SUF-SAS : uniforme registratie van storingen in het afvalwatersysteem [Boek]
Koving, H. \ Langeveld, J.G. \ 2007
Het project ‘uniforme registratie van storingen in het afvalwatersysteem' richt zich op het mogelijk maken van het analyseren van storingen en het optimaliseren van de procesvoering op strategisch niveau. Het resultaat van het onderzoek is een opzet ...
help
Analysis of the causes of pump failure and differences of failure characteristics \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Korving, H. \ Ottenhoff, E.C. \ 2008
It is generally accepted that sewage pumping stations are directly responsible for affecting sewer system performance in terms of combined sewer overflows and flooding. However, the specific causes of pump failure are unknown. This paper presents the ...
help
Impact of failures of sewage pumps on serviceability of sewer systems : presented at: 17th junior scientist workshop on rehabilitation of urban infrastructure networks, 3-7 September, 2003, Neunzehnhain, Germany [Boek]
Korving, H. \ 2003
help
Eenduidige storingsgegevens voor aansluiting benchmarks rioleringszorg/zuiveringsbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Langeveld, J. \ Korving, H. \ 2011
Alle technische installaties krijgen tijdens hun levensduur te maken met storingen, ook gemalen. Veel waterschappen en gemeenten gebruiken storingsgegevens, vooral intern: het aansturen van de storingsdienst en het fiatteren van werkbriefjes. In dit ...
help
Evaluaties druktest Evides: lekken door samenloop van omstandigheden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Het breken van waterleidingen afgelopen april in Rotterdam tijdens een druktest door Evides kon gebeuren door een samenloop van omstandigheden. Evides voerde bij wijze van test de druk in de leidingen op om de leveringszekerheid ook in de toekomst te ...
help
Performancemeting oppervlaktewatergemalen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Lingen, J. van der \ 2012
Eén van de onderdelen, die bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn ingevoerd bij de start van de implementatie van Assetmanagement, is de wens om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid te meten van de oppervlaktewatergemalen. Met de ...
help
Evaluaties druktest Evides: lekken door samenloop van omstandigheden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2010
Het breken van waterleidingen in april 2009 in Rotterdam tijdens een druktest door Evides kon gebeuren door een samenloop van omstandigheden. Evides voerde bij wijze van test de druk in de leidingen op om de leveringszekerheid ook in de toekomst te k ...
help
Registratie storingen uniform? : werkgroep: uniforme storingsregistratie moet uiteindelijk leiden tot het vergelijken en verbeteren van prestaties \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zutphen, M. van \ 2008
Een uniforme registratie van storingen en een analyse daarvan moet kunnen leiden tot een aanvaardbare manier waarop de storingen bij verschillende waterschappen en verschillende soorten installaties zinvol met elkaar kunnen worden vergeleken. Een ben ...
help
Gemeente Rotterdam reinigt gemaalpompen met slimme software \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zondag, J. \ Kampen, R. van \ 2013
Opgehoopt vuil in gemaalpompen zorgt voor veel storingen. In juli 2012 is daarom in Rotterdam een test gestart met speciaal ontwikkelde nieuwe software: Intelligent Pump Control Pro (IPC Pro) van Control Techniques. Deze software kan met een aparte m ...
help
Gamma processes and peaks-over-threshold distributions for time-dependent reliability \ Reliability engineering & system safety [Artikel]
Noortwijk, J.M. van \ Weide, J.A.M. van der \ Kallen, M.J. \ Pandey, M.D. \ 2007
In the evaluation of structural reliability, a failure is defined as the event in which stress exceeds a resistance that is liable to deterioration. This paper presents a method to combine the two stochastic processes of deteriorating resistance and ...
help
Analyse pompstoringen Gemeentewerken Rotterdam [Boek]
Korving, H. \ 2003
Het rapport beschrijft de analyse van pompstoringen van de gemalen van Gemeentewerken Rotterdam. In hoofdstuk 2 volgt een overzicht van de beschikbare gegevens bestaand uit pompstoringsmeldingen en overige informatie. Vervolgens schetst hoofdstuk 3 d ...
help
KD09P03 - Nico Pals - IJkdijk: de dijk van de toekomst krijgt vorm! [Video]
Pals, N. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie op de 6de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2009, waarin Cor Zwanenburg en Nico Pals meer over de resultaten van het eerste IJkdijk-experiment vertelden. Het doel van het experiment was het bepalen van de waarde van diverse nieuwe typen s ...
help
Statistische storingsanalyse : de mogelijkheden en beperkingen van de huidige storingsregistratie [Boek]
Vloerbergh, I.N. \ Blokker, E.J.M. \ 2007
Het ondergrondse kapitaal van de waterbedrijven veroudert. Degradatie van het leidingnet kan leiden tot leveringsonderbrekingen, drukverlies of verminderde waterkwaliteit. Omdat de infrastructuur ondergronds ligt, is inspectie lastig en daardoor duur ...
help
FR2012 Flood Defenses - sessie 3 : P34 : Jonathan Simm [Video]
Simm, J. \ STOWAvideo \ 2012
The significance of failure modes in the design and management of levees - a perspective from the International Levee Handbook team (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions).
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.