Login

Hydrotheek

help
Channel closures in rivers and estuaries : the development of this technique in The Netherlands \ Transactions fifteenth international congress on irrigation and drainage [Artikel]
Stamhuis, E. \ 1993
help
De betekenis van het deltaplan voor de beveiliging van Nederland tegen het water \ Driemaandelijks bericht Deltawerken [Artikel]
Haan, T. de \ 1988
help
Ecological impacts during the completion of the Eastern Scheldt project \ Pollution of the North Sea : an assessment [Hoofdstuk uit boek]
Westen, C.J. van \ Leentvaar, J. \ 1988
help
Ecological impacts of the construction of dams in an estuary \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Leentvaar, J. \ Nijboer, S.M. \ 1986
help
Veiligheidsbeschouwing sluis te Vlaardingen [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1983
Voor een nieuw te bouwen keer- of schutsluis in de Deltakering te Vlaardingen wordt de invloed beschouwd van het sluitpeil en van de organisatie van bediening op de veiligheid van de kering.
help
Eerste verkenning Waterveiligheid Rijnmond-Drechtsteden [Boek]
Stijnen, J. \ Slootjes, N. \ 2010
Afsluitbaar Open Rijnmond als oplossingsrichting. Inventarisatie van mogelijkheden. Van huidige situatie tot afsluiten, met de opties Europoortkering met rivierkeringen en een verkleinde faalkans Europoortkering.
help
Aspects of safeguarding against flooding in the lower river reaches of the Netherlands \ Storm surges, river flow and combined effects : international workshop : a contribution to the UNESCO - IHP project H-2-2, 8 - 12 april, 1991, Hamburg, Federal Republic of Germany [Hoofdstuk uit boek]
Urk, A. van \ Helsloot, I. \ 1991
help
Faalkansanalyse Oosterscheldekering [thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Want, G. van der \ 2012
Het was in 2011 precies 25 jaar geleden dat de Stormvloedkering Oosterschelde in gebruik genomen is. De Stormvloedkering beschermt sinds haar voltooiing in 1986 de achterliggende delen van Zeeland tegen overstroming. In het oorspronkelijke plan zou d ...
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - Effecten van verontreinigingen [Boek]
Schmidt, C.A. \ 1998
help
Onderhoud stormvloedkeringen : overdracht van verantwoordelijkheden : thema Duurzaam beheer en onderhoud \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Zoelen, R. van \ Mangert, E. \ Ven, F. van de \ Kousoureta, R. \ 2014
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft het onderhoud van 3 stormvloedkeringen voor 10 jaar aan BAM in opdracht gegeven, met de optie om dit 3 keer met een jaar te verlengen. Het beheer van de kering is gebaseerd op een faalkans van maximaal 1 op 1 ...
help
Afsluitbaar Open Rijnmond : een systeembenadering [Boek]
Kok, M. \ Rijcken, T. \ 2010
De Technische Universiteit Delft schreef in de lente van 2008 een adviesrapport voor de tweede Deltacommissie en plaatste daarin een kleurrijke tekening van een alternatief voor de lange-termijn waterveiligheid van Rotterdam en de Drechtsteden. Inmid ...
help
Het bos van de Maeslantkering \ Beslissen in de dagelijkse waterbeheersing : [symposium 26 februari 1999] [Hoofdstuk uit boek]
Bol, R, \ Wekken, A. van der \ 1999
help
Dijken blijven belangrijk ondanks stormvloedkering : waterschap Schouwen-Duiveland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 1992
help
History of water management and land reclamation of The Netherlands : impact of new technology on the water management of The Netherlands and the two major challenges and responses of the 20th century \ Transactions fifteenth international congress on irrigation and drainage [Artikel]
Volker, A. \ 1993
help
A storm surge barrier on the New Waterway, the Netherlands : without obstacle to shipping to and from the Rotterdam harbor \ 27th International congress on navigation [Hoofdstuk uit boek]
Huis in 't Veld, J.C. \ Bol, J.P. \ Hoogland, J.R. \ 1990
help
Naar een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Graeff, J.J. de \ 1988
help
New storm surge barrier, Rotterdam, the Netherlands \ Land + water international : a Netherlands review on international hydraulic and agricultural engineering [Artikel]
Elshof, L. \ 1995
help
Estuarine management strategies and the predictability of ecosystem changes \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
Vries, I. de \ Smaal, A.C. \ Nienhuis, P.H. \ 1996
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - Drinkwatervoorziening [Boek]
Meeuwissen, B.A.J. \ Brink, H. \ 1998
help
Hoogstandje metershoge 'fietsband' moet West-Overijssel beschermen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Een voor Nederland betrekkelijk ongewone waterkering is te vinden in het westen van Overijssel: de balgstuw bij Rampspol. Tot juli 2014 hebben de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden het beheer onder zich gehad. Omdat tich de stormvloedkeri ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.