Login

Hydrotheek

help
Nieuwe inzichten in het hydraulisch ontwerpen van bergbezinkbassins \ Studiedag 'rioleringsvraagstukken nader bekeken' + 10e RIONED dag : de riolering aan de meetlat [Hoofdstuk uit boek]
Kluck, J. \ 1997
help
Flow pattern analysis for a potential defined by a fourier series [Boek]
Bervoets, T. \ 1991
help
Turbulentie en menging in zoet - zout water : evaluatie van het onderzoek over de periode 1986 - 1992 [Boek]
Uittenbogaard, R.E. \ Ronde, J.G. de \ Kok, J.M. de \ Struijk, A. \ [1994]
help
Estimating activated sludge kinetics and BODst from a continuously fed respirometer \ ...Forum for applied biotechnology : proceedings [Artikel]
Lukasse, L.J.S. \ Keesman, K.J. \ Straten, G. van \ 1996
help
An analytical-based approach for coupling models for unsaturated and saturated groundwater flow at different scales \ Journal of hydrology [Artikel]
Vermulst, J.A.H.P. \ Lange, W.J. de \ 1999
help
Het doorrekenen van een netwerk bestaande uit open waterlopen [Boek]
Doorne, W. van \ 1966
help
Debietmeting in een rioolbuis berekend uit optredend verval [Boek]
Pitlo, R.H. \ 1978
help
Visualisation of turbulent flow [Proefschrift]
Hin, A.J.S. \ 1994
help
A unifying framework for watershed thermodynamics : balance equation for mass, momentum, energy and entropy, and the second law of thermodynamics \ Advances in water resources [Artikel]
Reggiani, P. \ Sivapalan, M. \ Hassanizadeh, S.M. \ 1998
help
Shallow mixing layers [Proefschrift]
Prooijen, B. van \ 2004
In dit proefschrift wordt de ondiepe menglaag onderzocht aan de hand van drie verschillende methoden: laboratorium experimenten, analytische modellering en numerieke modellering. Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeli ...
help
Macroscopic equations for flow in unsaturated porous media [Proefschrift]
Hoffmann, M.R. \ 2003
help
Rekenmodellen ten behoeve van riolering : een steeds terugkerend thema \ Voordrachtenbundel nieuwe ontwikkelingen in de afvalwaterketen : 19e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling [Hoofdstuk uit boek]
Clemens, F.H.L.R. \ 2000
help
Application of a simple space - time averaged porous media model for flow in densely vegetated channels \ 1st international conference on applications of porous media, June 2-8 June, 2002, Jerba, Tunisia [Hoofdstuk uit boek]
Hoffmann, M.R. \ 2002
help
Berekening van de stationaire grondwaterstroming naar sloten = Calculation of steady groundwater flow to ditches [Boek]
Drecht, G. van \ 1983
In dit onderzoek werden verschillende typen modellen van de stationaire grondwaterstroming naar sloten met elkaar vergeleken. De eerste categorie modellen is die op basis van de concepten van Hooghoudt en Ernst (1,2,5,6,7). Onderzocht werd hoe het to ...
help
Stroombeeld en verhangen bij grondwaterstroming door halfoneindig massief [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ [ca. 1971]
Toepassing van de wiskundige formules
help
Grain size influence on sediment transport in oscillatory sheet flow : phase lags and mobile-bed effects [Boek]
Dohmen-Janssen, C.M. \ 1999
help
Vijf jaar ijken van volumestroommeters bij het Waterloopkundig Laboratorium te Delft \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Putten, D.J. van \ 1983
help
Koppeling van dynamisch verzadigd en onverzadigd grondwatermodel : compleet en haalbaar \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Pastoors, M.J.H. \ Kovar, K. \ 2005
Deze (Milieu- en Natuurplanbureau) studie beschrijft een modelkoppeling om de onverzadigde en verzadigde grondwater stroming in samenhang dynamisch te simuleren, rekening houdend met de onderlinge afhankelijkheid van beide systemen. De rol van de ber ...
help
De capillaire eigenschappen van gronden in het wateraanvoergebied "De Monden" [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1982
Onderzoek naar de effecten van grondverbetering op capillaire eigenschappen van de grond
help
Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwatertransportsystemen [Boek]
Tukker, M. \ 2012
Het handboek 'Hydraulisch ontwerp en beheer van afvalwaterpersleidingen' geeft een samenhangend overzicht van alle aspecten die van belang zijn bij het ontwerpen en beheren van afvalwatertransportsystemen. Bij het ontwerp focussen de opstellers zich ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.