Login

Hydrotheek

help
Automatische bediening van een stuw zonder externe energie voorziening : bepaling rendement mini - turbine : verslag onderzoek [Boek]
Boiten, W. \ 1974
help
Stuw in de Hollandsche IJssel weer compleet : werkzaamheden net voor "stormseizoen" gereed \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
help
Veranderingen in de grondwaterstroming door opstuwing van consequente waterlopen [Boek]
Ernst, L.F. \ 1972
help
Instelbare waterkering voor stuwen : Regge en Dinkel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1998
help
"Stuw heeft alleen maar voordelen" \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2007
Akkerbouwer Geurts uit Limburg heeft enkele jaren geleden zeven stuwen in de sloten op zijn bedrijf aan laten leggen. Meer Limburgse boeren gaan binnenkort stuwen plaatsen
help
Beheersplan waterkeringen : blauwdruk [Boek]
Stowa \ 1999
help
Discharge formulas of Crump-de Gruyter gate-weir for computer simulation \ Journal of irrigation and drainage engineering [Artikel]
Spaan, G.B.H. \ Nooyen, R.R.P. \ Graaff, B.J.A. de \ 2003
One of the problems of interest to professionals in the field of irrigation and drainage is the computer simulation of discharge or level control structures. Particularly troublesome are structures that display a marked change of behavior when the do ...
help
V-stuw voor periodieke hydrologische gebiedsisolatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Dommerholt, A. \ Hoitink, A.J.F. \ Heuts, P. \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2007
Binnen diverse kaders (Natura 2000, Kaderrichtlijn Water) wordt gestreefd naar waterberging in natuurgebieden om de inlaat van gebiedsvreemd water van een lagere kwaliteit te beperken. Als een natuurgebied is verbonden met het omliggende stedelijke o ...
help
Advies debietmeetstation Oude Diep te Echten [Boek]
Boiten, W. \ 1990
help
Debietmeting met een rechthoekige scherpe overlaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boiten, W. \ 1981
help
Meting van overstorthoogte en verschildruk met behulp van drukopnemers [Boek]
Homma, F. \ 1980
Voor een optimale gewasproduktie is een goede vochthuishouding van de grond een van de vereisten. Deze vochthuishouding moet aan twee criteria voldoen. In het voor- en najaar moet de grond droog genoeg zijn voor een goede bewerkbaarheid, zelfs voor z ...
help
Ecologische potenties van stuwpeilvariatie in de Maas [Boek]
Geerling, G. \ Buijse, T. \ Kouwen, L. van \ 2010
De studie "Ecologische potenties van stuwpeilvariatie in de Maas" is uitgevoerd als onderdeel van het KRW-maatregelenpakket in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Het is een verkenning naar het effect van waterstandvariatie in d ...
help
Vis, daar zit (nog) een staartje aan : visstand als kwaliteitselement \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kruitwagen, G. \ Mee Chan, P. \ Meier, M. \ 2015
De positie van de vis is radicaal gewijzigd. Daar waar de vis in vroegere jaren veelal onder het wateroppervlak bleef en slechts een bijkomend verschijnsel binnen het waterbeheer was, is de vis nu een belangrijke indicator voor de ecologische waterkw ...
help
Modelonderzoek van een stuw in de Peelrijt [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1979
In samenwerking tussen het Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie van de Landbouwhogeschool en het Staatsbosbeheer werd een model van een schuifstuw in de Peelrijt, bovenstrooms van het Beuven, geijkt. De Peelrijt stroomt door het zuidelijk ...
help
Simpele ingreep stopt trillingen Stuw Hagestein (2) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Daniel, R.A. \ Pesie, J.R. \ Albers, R. \ 2005
Om trillingen tegen te gaan (zie vorig artikel in nummer 8) was het noodzakelijk om bij de vizierschuiven alle afdichtingen te vervangen. Dit moest gebeuren in de korte perioden van hoge waterafvoeren, waarbij de schuiven in de lucht hangen. Beide vi ...
help
Meetputten met rechthoekige scherpe overlaten voor de debietmeting van afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boiten, W. \ 1986
help
Hydraulic design of the pool - type fishway with V-shaped overfalls [Boek]
Boiten, W. \ 1991
The objective of this paper is to present a pool-type fishway and its hydraulic characteristics. This fishway, with V-shaped overfalls, is applied throughout the Netherlands, especially in small steep rivers: sometimes in the river itself, in other c ...
help
Met hetzelfde geld meer doen : vismigratie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2008
Sinds 1996 is het staand beleid om per 2010 in de hele Benelux een vrije vismigratie mogelijk te maken. Er is nog volop werk te doen. De kaart van Nederland kleurt rood vanwege maar liefst 15.000 belangrijkste knelpunt /stipjes die het vissen onmogel ...
help
Het 'visperspectief' een onderwater kijk op vispassages : beknopte notitie uitgevoerde onderzoeken naar vispassages [Boek]
Heuts, P. \ 2013
Sinds 1993 zijn diverse traditionele ‘De Wit’ vispassages aangelegd in het beheergebied van het waterschap. Sinds 2011 worden er ook zogenaamde ‘De Wit’ sluisvispassages aangelegd. Daarnaast is één bekkentrap aangelegd en twee bodempassages, aan het ...
help
Hoogstandje metershoge 'fietsband' moet West-Overijssel beschermen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Een voor Nederland betrekkelijk ongewone waterkering is te vinden in het westen van Overijssel: de balgstuw bij Rampspol. Tot juli 2014 hebben de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden het beheer onder zich gehad. Omdat tich de stormvloedkeri ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.