Login

Hydrotheek

help
Toepasbaarheid standaard filtratietest : optimalisatie en ontwerp van discontinue zandfiltratie met een standaard filtratietest [Boek]
Berg, R. \ 2011
Momenteel wordt op veel plaatsen in Nederland gedacht over, voorbereidingen getroffen voor, proefonderzoek uitgevoerd naar filtratie van de afloop van de nabezinktanks. Vaak wordt een proefonderzoek overgeslagen en een ontwerp gemaakt op basis van aa ...
help
Alternatieven voor nabezinkingen in het actief - slibproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, F.W. de \ Veldkamp, R.G. \ 1988
help
Keuzen en praktijkervaring met vergisting van surplusslib toegelicht voor de rwzi Elburg \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dalen, R. van \ 1999
help
Besluit van 1 juli 1998, Stb. 414, houdende regels met betrekking tot het opslaan van vloeistoffen in ondergrondse tanks (Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998), zoals laatstetelijk gewijzigd bij Stb. 2002, 169) \ Teksten bodemregelgeving [Artikel]
2002
help
Optimalisatie van de gistingsgasproduktie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, P. de \ 1987
help
Vergiftiging van de slibgisting op de rwzi Amsterdam-Noord \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruize, R.R. \ Bergen, V.W.J. van den \ Hartjes, H. \ 1983
Procedure voor het opheffen van een verstoring van slibgisting, veroorzaakt door het drijfgas trichloorfluormethaan
help
Vergisten van zuiveringsslib : een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting [Boek]
Haskoning, W. van \ Zeeman, G. \ Kuiper, P.J.C. \ 1992
help
Eindverslag inzake de evaluatie van de uitvoering van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1993-1998 [Boek]
Evaluatiecommissie BOOT \ 1998
help
De fysiologie van Microthrix parvicella, een draadvormige bacterie, die in laagbelaste actief-slibinstallaties licht slib kan veroorzaken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Slijkhuis, H. \ Deinema, M.H. \ Jongeneel, J.J.F.M. \ Man, G. de \ 1984
help
Anaerobe gisting van slib [Bibliografie]
1978
help
Magnetische lagering van een turbocompressor [thema machines en werktuigen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2006
Op een zuiveringsinstallatie is heel veel lucht nodig om de levende bacteriemassa aan de praat te houden; zonder zuurstof geen zuivering. Voor de beluchtingstanks zijn (turbo)compressoren nodig, machines die met hoog toerental kunnen zorgen voor het ...
help
Optimalisering van grote nabezinktanks [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1993
help
Handleiding helofytenfilters voor IBA - systemen [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen \ 1998
help
Optimalisering van grote nabezinktanks : vooronderzoek naar de mogelijkheden van modellering van de stromingsprocessen [Boek]
Stapel, R.W. \ Zandbergen, E.J. \ Krijgsman, J. \ 1994
help
Slib - waterscheiding : verkenning van alternatieven voor bezinking [Boek]
Technische Universiteit Delft \ 1987
help
USBF alternatief voor nabezinking : vergelijkbare resultaten met een compactere zuiveringsinstallatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pluijm, J. van der \ Schepman, H. \ Duin, J. \ Buunen-van Bergen, A. \ 2003
Upflow Sludge Blanket Filtration (USBF) is een slib-waterscheiding ingebouwd in de aërarietank. Het vormt een ruimtebesparend alternatief voor nabezinking met vergelijkbare prestaties. De STOWA-studie 'Buitenlandse technieken, een zoektocht naar ande ...
help
USBF nu ook toegepast op rwzi Wijk bij Duurstede [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pluijm, J. van der \ Duin, O. \ 2006
Met het plaatsen van twee combi-USBF-eenheden is de hydraulische capaciteit van de rwzi Wijk bij Duurstede uitgebreid met zo'n 760 kubieke meter per uur zonder extra nabezinktank te bouwen. Upflow Sludge Blanket Filtration is een slib-waterscheiding, ...
help
Een nieuwe visie op het rendement van bergbezinktanks : rectificatie en aanvulling; reactie; en commentaar op de reactie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veldkamp, R.G. \ Hove, D. ten \ 1993
help
Een nieuwe visie op het rendement van bergbezinktanks \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veldkamp, R.G. \ 1992
help
Technische detaillering van reinwaterreservoirs \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haverkamp Begemann, P. \ 1986
In de VEWIN-aanbevelingen 1984 wordt in de rubriek: "De inrichting van de bedrijfsonderdelen van waterleidingbedrijven" apart aandacht besteed aan reinwaterruimten
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.